VRO Maslenica- Djelovanje 4.gbr na glavnom pravcu napada prema Kašiću i Pridrazi

Na najtežem pravcu napada, raspoređene su snage 4. gbr, koje su ojačane novoformiranom oklopnom bojnom. Brigada je imala dodatnu potporu dijelova 7. domobranske brigade, a napadna djelovanja išla su u dva pravca preko vrlo zahtjevnih položaja u Podgradini, koja ima dominantnu utvrđenu kotu i preko Islama Latinskog i Islama Grčkog uz potporu snaga na pravcu Islama Grčkog sa pomoćnim pravcem napada iz pravca sela Rupalj. Udar je bio žestok, velikom brzinom su probijene prve linije i već se prvi dan ovladalo Islamom Grčkim i Paljuvom, no uslijedio je i brz protunapad neprijateljskih snaga, koji je privremeno potisnuo 4.gbr iz Paljuva, ali je već idući dan neprijatelj razbijen, a oslobođen je Novigrad, Pridraga, Kašić. Zarobljeno je više neprijateljskih tenkova i materijalno tehničkih sredstava. Na pravcu djelovanja 4.gbr našlo se Debelo Brdo, sa prednjim položajima u Smilčiću i povišenim, dominantnim položajima iznad Pridrage. Ovi položaji su imali teško utvrđena artiljerijska sredstva, fortifikacijski sustav koji je imao i pomoćni aerodrom, a koji je bio namjenjen odbijanju eventualnog napada NATO snaga. Tek po zaustavljanju daljnjeg napredovanja uslijedit će jedna od najtežih bitaka koju je vodila 4.gbr u Domovinskom ratu.

Video realiziran u suradnji s Odjelom multimedijalnih sadržaja SSOJI MORH-a.