Abeceda protupožarnih snaga Hrvatske vojske

Air Tractor AT-802

Hrvatska ima šest protupožarnih aviona Air Tractor AT-802 u dvjema inačicama: Air Tractor AT-802A Fire Boss (na plovcima), koji vodu uzima slijetanjem na vodene površine ili punjenjem iz cisterni ili hidranata, te Air Tractor AT-802 A/F (na kotačima), koji vodu puni iz cisterni ili hidranata.

Avion je američke proizvodnje, izbacuje tri tone vode, koju na vodenoj površini prikupi za 15-ak sekundi, a punjenje na zemlji traje jednu do tri minute. Namijenjen je za gašenje požara, protupožarno izviđanje i prvi udar na požarištu. Koristi se i za školovanje vojnih pilota protupožarnih aviona.

Air Tractor AT-802A Fire Boss koristi se u Hrvatskoj od 2008. godine. Namijenjen je za gašenje požara, a najbolje ga je koristiti u požarima manjeg opsega koji se ne mogu naglo širiti. Kod većih požarišta najveću učinkovitost postiže kad štiti i gasi rubna područja gdje je iznimno koristan u kombinaciji s Canadairima.

Air Tractor AT-802 A/F najveći je jednomotorni avion na svijetu opremljen turboelisnim motorom snage 1350 KS. U Hrvatskoj se koristi od 2001. godine. Može poletjeti sa zemljane, travnate ili betonske staze duge najmanje 800 metara.

 

Brzina zračnih protupožarnih snaga

  • Brzina Canadaira CL-415: najveća 346 km/h, krstareća 346 km/h.
  • Brzina Air Tractora AT-802 A/F: najveća 360 km/h, krstareća 270 km/h.
  • Brzina Air Tractora AT-802A Fire Boss: najveća 280 km/h, krstareća 225 km/h.
  • Brzina helikoptera Mi-8MTV-1: najveća 250 km/h, krstareća 230 km/h.

 

Canadair CL-415

Hrvatska raspolaže sa šest protupožarnih aviona Canadair CL-415 kanadske proizvodnje. Udarna su i nezamjenjiva snaga za gašenje požara. Vodu s mora, jezera i rijeka, kapaciteta šest tona, avion prosječno skupi za 12 sekundi na oko 800 metara duljine (400 m za skupljanje vode i 400 m za polijetanje s vodene površine), i to kroz crpke presjeka veličine dvaju dlanova. Može se puniti i na zemlji, iz cisterne ili hidranta. Ima površinu dvosobnog stana (60 m²), i masu 20 tona. Iznimno je okretan i na požarima manevrira u uskom krugu djelovanja do najviše četiri sata.

U operativnoj je uporabi Protupožarne eskadrile od 1996. godine.

 

Čuvari Hrvatske od požara

Hrvatska je vojska zajedno s vatrogascima na terenu i uz potporu ostalih sastavnica domovinske sigurnosti cijelu je godinu u spremnosti za djelovanja u obrani Hrvatske od požara. Najveći je angažman u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan), kad je i glavni napor protupožarne sezone.

 

Divulje su sjedište Operativnog vatrogasnog zapovjedništva

Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) smješteno je u prostorijama Državne vatrogasne intervencijske postrojbe u Divuljama kod Trogira, a aktivira se u vrijeme glavnog napora protupožarne sezone. Uz vojni dio, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Ministarstvo unutarnjih poslova, čine ga i sve druge sastavnice domovinske sigurnosti, a zapovjednik OVZ-a glavni je vatrogasni zapovjednik RH.

OVZ je opremljen opremom za prihvat i prijenos slike i svih najvažnijih informacija o događajima s terena u realnom vremenu, što omogućava donošenje najučinkovitijih odluka za djelovanje snaga kao i upravljanje kriznim situacijama.

 

Eskadrila transportnih helikoptera

Eskadrila transportnih helikoptera (ETH) 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) smještena je u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama kod Trogira.

Uz tipične vojničke zadaće, među kojima se ističe sudjelovanje u mirovnim misijama u Afganistanu i na Kosovu, prepoznatljiva je i po humanitarnim misijama. Eskadrila tako provodi hitne medicinske letove u suradnji s medicinskim timovima Ministarstva zdravstva, akcije traganja i spašavanja za nestalim osobama zajedno s Hrvatskom gorskom službom spašavanja te pruža potporu u prevoženju stradalih s nepristupačnih terena. S helikopterima Mi-8MTV-1 sudjeluje i u akcijama gašenja požara iz zraka kao i prevoženja vatrogasaca i opreme do požarišta.

 

Flota hrvatskih zračnih snaga

Flota hrvatskih protupožarnih zračnih snaga opremana je postupno, a sve je počelo 1994., kad su unajmljena dva aviona Canadair CL-215 koja su djelovala s mješovitim hrvatsko-kanadskim posadama. Iste je godine šest helikoptera Mi-8MTV-1 osposobljeno za gašenje požara uređajima Pelikan 2000

– 1995. u Italiji su kupljena dva rabljena aviona Canadair CL-215, a na sve postojeće helikoptere Mi-8MTV-1 ugrađene su instalacije za nošenje Pelikana 2000

– 1996. kupljen je prvi Canadair CL-415, tri godine poslije i drugi, a u uporabu je uveden uređaj za gašenje Flory 2600 na helikopterima Mi-8MTV-1

– 2000. nabavljen je treći Canadair CL-415 i prva dva aviona Air Tractor AT-802 A/F

– 2002. Flota se oprema četvrtim Canadairom CL-415, a dva Canadaira CL-215 vraćena su proizvođaču kao kompenzacija za nove

– 2007. kupljena su prva dva Air Tractora AT-802A Fire Boss, a iduće godine još tri

– 2009. nabavljen je peti, a iduće godine i šesti Canadair CL-415

– 2014. PPE oprema se šestim avionom Air Tractor AT-802A Fire Boss (dvosjed).

 

Gradovi prebaziranja zračnih snaga

Tijekom protupožarne sezone zračne snage zbog bržeg i učinkovitijeg djelovanja prakticiraju prebaziranje dijela snaga u zračne luke u Dubrovniku, Splitu i Puli sukladno požarnoj situaciji na terenu.

Let Canadaira od Zemunika do Dubrovnika traje sat vremena, do Splita 15 minuta, a do Pule pola sata.

 

Helikopter Mi-8MTV-1

Mi-8MTV-1 srednji je transportni helikopter ruske proizvodnje namijenjen za prijevoz tereta, ljudstva i desantiranje padobranaca.

U operativnoj su uporabi Eskadrile transportnih helikoptera 93. zb od 1992. godine, a smješteni su u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama. Letačke posade Mi-8MTV-1 imale su značajnu ulogu u Domovinskom ratu, sudjelujući u prijevozu branitelja, naoružanja i opreme do položaja, kao i spašavanju ranjenika i civila.

Hrvatska ima devet helikoptera Mi-8MTV-1, tri Mi-8T i jedan Mi-17-1VA, a posadu čine četiri člana (kapetan, kopilot i dva tehničara letača).

Tijekom protupožarne sezone koriste se za gašenje požara te prijevoz vatrogasca i opreme do požarišta na nepristupačnim terenima.

Helikopter može prevesti četiri tone vanjskog ili unutarnjeg tereta, odnosno 24 vojnika ili vatrogasca pod opremom.

 

Izviđanja iz zraka

Protupožarna izviđanja provode se u područjima povećanog požarnog rizika, i to u prvom redu avionima Air Tractor AT-802, koji osim uočavanja požara mogu inicijalnim djelovanjem spriječiti širenje požara, odnosno inicirati slanje potrebnog broja protupožarnih aviona na požarište. Iskustva su pokazala kako su se protupožarna izviđanja pokazala iznimno učinkovitim upravo zbog brze reakcije i djelovanja dok su požari u samom početku.

Za izviđanje se može koristiti i avion Pilatus PC-9M te besposadni zrakoplovni sustav Orbiter 3.

 

Jezera u Hrvatskoj na kojima protupožarni avioni mogu uzimati vodu

Vransko jezero (kod Pakoštana), Prokljansko jezero, Visovačko jezero, Perućko jezero, jezero Ričice (RHE Velebit), Varaždinsko jezero (HE Čakovec) i jezero Dubrava (HE Dubrava).

Vransko jezero redovito se koristi i za ispiranja protupožarnih aviona od slane vode nakon gašenja požara ili uzimanja vode za trening posada.

 

Kopnene snage Hrvatske vojske u protupožarnoj sezoni

Kopnene snage Hrvatske vojske sudjeluju s 200 pripadnika u spremnosti za intervencije na požarištima, kao i dodatnim snagama za ojačanje. U strukturi snaga Hrvatska kopnena vojska osigurava šest protupožarnih vodova u vojarnama u Kninu, Sinju, Benkovcu i Divuljama, dok Hrvatska ratna mornarica osigurava protupožarni vod u vojarni u Pločama.

 

Letačke posade

Canadair CL-415 → tri člana (kapetan, kopilot i tehničar letač)

Air Tractor AT-802 → jedan (pilot)

Mi-8MTV-1 → četiri člana (kapetan, kopilot i dva tehničara letača)

 

LJetni požarni maksimum

Analizom broja požara u RH po mjesecima mogu se uočiti dva požarna maksimuma. Prvi je proljetni, tijekom ožujka i travnja, kad veći broj požara izbija u dalmatinskom zaleđu, a vezan je uz početak poljoprivrednih radova. Drugi je ljetni, tijekom srpnja i kolovoza. Vezan je u prvom redu uz priobalje i otoke i u to se vrijeme bilježi i najveći broj požara.

 

Mornaričke snage Hrvatske vojske u protupožarnoj sezoni

Hrvatska ratna mornarica osigurava desantni brod minopolagač (DBM), desantni jurišni brod (DJB) te dvije gumene brodice.

 

Namjenski organizirane snage Hrvatske vojske

Za provedbu protupožarnih zadaća iz svih se triju grana Hrvatske vojske (Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice) ustrojavaju Protupožarne namjenski organizirane snage – PP NOS OSRH.

Zadaća je Hrvatske vojske tijekom PP sezone pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske te materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrba vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

 

Orbiter 3B, besposadni zrakoplovni sustav

Besposadni sustav Orbiter 3B ima brojne civilne i vojne mogućnosti korištenja unutar sustava domovinske sigurnosti. Može se koristiti u ranom otkrivanju požara uz mogućnost uočavanja detalja s velikih udaljenosti, nadzoru plovnih i cestovnih putova, učinkovit je u procesima potpore tijekom kriznih situacija i nadzora državne granice.

Najveća brzina: 92,6 km/h

krstareća brzina: 74,1 km/h

brzina penjanja: 120 m/min

najveća masa pri polijetanju: 32 kg.

 

Protupožarna eskadrila

Protupožarna eskadrila dom je svih 12 protupožarnih aviona (šest Canadaira CL-415 i šest Air Tractora AT-802), a djeluje u 93. zrakoplovnoj bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku. Udarna je snaga i čuvar Hrvatske od požara. Ima veliko iskustvo u gašenju požara te razvijene sposobnosti pružanja pomoći u gašenju požara u drugim zemljama. U javnosti je jedna od najpopularnijih eskadrila i uvijek izaziva velik interes i simpatije zbog humanosti i hrabrosti koje nesebično iskazuje prilikom gašenja požara.

 

RescEU, Hrvatska sudjeluje s dvama Canadairima

Republika Hrvatska deklarirala je ove godine spremnost sudjelovanja s dvama protupožarnim avionima Canadair CL-415 u Europskom mehanizmu civilne zaštite (RescEU).

Tim projektom EU uspostavlja dodatne kapacitete u cilju jačanja postojećih snaga za odgovor na nesreće i katastrofe, a koji bi se koristili nakon što se iskoriste svi nacionalni kapaciteti zemlje koja traži pomoć. Tako je pet članica EU-a svoje zrakoplove stavilo na raspolaganje prijelaznoj floti RescEU-u za 2019. (po dva aviona iz Hrvatske, Italije i Španjolske, jedan iz Francuske te šest helikoptera iz Švedske).

 

Statistika sudjelovanja zračnih protupožarnih snaga u gašenju požara 2016.-2018.

 

Štete od požara

Požari otvorenog prostora u RH u ukupnim štetama prouzročenim prirodnim nepogodama sudjeluju sa šest do osam posto, ali zbog potencijalne razornosti, sezonskog karaktera te područja priobalja požarima se pridaje posebna pozornost zbog sigurnosti ljudi i imovine te sigurnog odvijanja turističke sezone.

 

Taktika hrvatskih zračnih snaga u gašenju požara

Letačke su posade tijekom višegodišnjeg uspješnog suprotstavljanja požarima pronalazile što učinkovitija i uspješnija rješenja izgrađujući pritom specifičnu hrvatsku taktiku gašenja požara. Riječ je o svojevrsnom trostrukom udaru:

  • odmah intervenirati
  • na samom početku uključiti maksimalan broj snaga
  • napasti čelo požara, odnosno što brže eliminirati najaktivniji dio požara.

Posebnost djelovanja hrvatskih zračnih protupožarnih snaga ogleda se i u velikom broju izbačenih vodenih bombi na požarišta zbog blizine mora. Time se postiže brzo neposredno djelovanje te potrebna učinkovitost u gašenju.

 

Uspješni i u gašenju požara u drugim zemljama

Hrvatske zračne protupožarne snage razvile su sposobnost pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u drugim zemljama. Dosad su ukupno sudjelovale u 19 međunarodnih misija gašenja požara. Pregled angažiranosti:

Bosna i Hercegovina sedam misija: 2011. (1 x Canadair CL-415); 2012. (1 x Canadair CL-415, 2 x Canadair CL-415, 1 x Canadair CL-415); 2013. (2 x Canadair CL-415, 2 x Canadair CL-415); 2017. (2 x Canadair CL-415)

Izrael četiri misije: 2010. (1 x Canadair CL-415); 2016. i 2017. (2 x Canadair CL-415); 2019. (1 x Canadair CL-415)

Crna Gora tri misije: 2003. (1 x Canadair CL-415.); 2012. (2 x helikopter Mi-8MTV; 2017. 2 x Canadair CL-415)

Grčka dvije misije: 2007. i 2012. (1 x Canadair CL-415)

Italija jedna misija: 2017. (2 x Canadair CL-415)

Portugal jedna misija: 2013. (2 x Canadair CL-415)

Sjeverna Makedonija jedna misija: 2007. (1 x Canadair CL-415).

 

Vodena bomba

Vodena bomba izbačena iz Canadaira ima zapremninu šest tona i okvirno “pokriva” pola nogometnog igrališta.

Vodena bomba izbačena iz Air Tractora ima zapremninu tri tone i okvirno “pokriva” četvrtinu nogometnog igrališta.

Vodena bomba iz PP vjedra Flory 2600 izbačena iz helikoptera Mi-8MTV-1 ima zapremninu dvije tone.

 

Zrakoplovni tehničari

Zahvaljujući stručnosti, iskustvu, iznimnom naporu i angažmanu zrakoplovnih tehničara svih specijalnosti ostvaruje su visok stupanj ispravnosti i spremnosti zračnih snaga u gašenju požara, što posebno dolazi do izražaja u najintenzivnijem djelovanju tijekom ljetnih mjeseci.

 

Županije s najviše požara

Tri dalmatinske županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska bilježe najveći broj požara na kojima se angažiraju zračne protupožarne snage.

 

Marinko Karačić

Foto: Tomislav Brandt