Adriatic Aurora 2008

Adriatic Aurora naziv je međunarodne vježbe koja je od 17. do 30. lipnja 2008. održana na vojnom poligonu “Gašinci”. Sudjelovali su pripadnici oružanih snaga članica Američko-jadranske inicijative te SAD-a.