Barakuda 19 – potvrda uvježbanosti borbenih sposobnosti HRM-a

Vježba Barakuda 19 glavna je obučna aktivnost Flotile HRM-a, a osim gađanja iz topničkog brodskog naoružanja ciljeva na moru, uvježbavani su i drugi sadržaji u plovidbi: procedure kretanja do područja provedbe, mjere borbenog osiguranja, vježba protuminskog osiguranja plovnog sastava te protubrodskog raketnog osiguranja plovnog sastava, taktičko manevriranje, prekrcaj desantnih snaga na moru i njihov iskrcaj na kopno, presretanje sumnjivog broda…

Snage Hrvatske ratne mornarice provodile su od 2. do 4. svibnja na vojnom poligonu “Žirje” u akvatoriju srednjeg Jadrana taktičku vježbu s bojnim gađanjem Barakuda 19. Riječ je o glavnoj godišnjoj obučnoj aktivnosti Flotile HRM-a, koja je ujedno i nositelj vježbe, a sudjelovale su i druge sastavnice HRM-a – snage Obalne straže te Bojne Obalne službe motrenja i obavješćivanja.

“Na vježbi su sudjelovale sve sastavnice Flotile HRM-a kao niže ustrojstvene cjeline, kao što je Divizijun za pomorska djelovanja, Protuminski divizijun, Divizijun za potporu te Satnija mornaričko-desantnog pješaštva. Cilj vježbe bio je prikazati uvježbanost zadanih traženih operativnih i borbenih sposobnosti postrojbe u zadanoj misiji. Kroz vježbu prikazujemo i stupanj obučenosti i uvježbanosti u dosegu i sposobnosti,” objasnio je zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić, ujedno i zapovjednik vježbe Barakuda 19.

Istaknuo je također da je glavna aktivnost vježbe gađanje iz topničkog brodskog naoružanja ciljeva na moru, odnosno gađanje iz topničkih brodskih sustava kalibra 20, 23, 30, 40 i 57 mm, no obuhvaćen je još niz radnji i postupaka. Riječ je o drugim sadržajima u plovidbi, kao što su procedure kretanja do područja provedbe, mjere borbenog osiguranja kroz koje se uvježbavaju i procedure primjenom NATO-ovih standarda, zatim vježba protuminskog osiguranja plovnog sastava, protubrodskog raketnog osiguranja plovnog sastava, taktičko manevriranje, prekrcaj desantnih snaga na moru i njihov iskrcaj na kopno, ujedno i vatrena potpora tim snagama u djelovanju na kopnu, presretanje sumnjivog broda, zaštita snaga u luci, na sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama, tegljenje brodova, signalne vježbe.

“Osim sadržaja mjere borbenog osiguranja, imamo i vježbe u plovidbi kao što je popuna na moru između brodova, operacija pomorskog presretanja, zaštita snaga na sidrištu, signalne komunikacije između brodova u plovidbi, odnosno u luci noću i danju, tako da su svi sadržaji vježbe cijelo vrijeme od isplovljavanja do uplovljavanja dobro planirani i sadržajno obuhvaćeni te intenzivni i dinamični,” napominje zapovjednik vježbe.

Tijekom glavne ovogodišnje obučne aktivnosti Flotile HRM-a uvježbavano je i protuzračno osiguranje, tako da su na vježbi Barakuda 19 sudjelovale i snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i to Pilatus PC-9 te izvidničko-borbeni helikopter Kiowa Warrior OH-58D. Potporu su pružile i snage Obalne straže, koje su, s obzirom na veličinu poligona, provodile zahtjevnu zadaću njegova osiguranja.

Zapovjednik Flotile istaknuo je da su sve sastavnice HRM-a vježbu provele besprijekorno. “Iznimno cijenim nastup svih snaga koje su sudjelovale na vježbi. Prikazana je obučenost pojedinaca i brodskih posada, a ujedno i naše nove postrojbe – Satnije mornaričko-desantnog pješaštva. Ta postrojba svakim danom stječe sve više sposobnosti, posebno u zahtjevnom dijelu iskrcavanja i nastupa desantnih snaga na obali. Pripadnici Satnije pokazali su žilavost na terenu, što je iznimno važno,” napominje kapetan bojnog broda Malečić te dodaje kako se na vježbi provode i procedure potpore njihova djelovanja na kopnu, odnosno situacije u kojima se pripadnike Satnije podupire snagama brodskog topništva u djelovanju u neutralizaciji nekih ciljeva. Ističe i činjenicu da je prvi put na vježbi korišteno pješačko naoružanje iz kojeg se gađalo s brodova na mete i ta će se sposobnost, prema riječima zapovjednika vježbe, nastaviti unapređivati.

Sama vježba Barakuda 19 ujedno je i ocjenjivanje postrojbe u smislu dosega sposobnosti i izvješćivanja zapovjednika o statusu postrojbe tijekom obuke za gransku vježbu na kojoj trebaju sudjelovati sve postrojbe nakon obučnog razdoblja. Ujedno, tim Zapovjedništva HRM-a bio je raspoređen po brodovima koji su sudjelovali na vježbi pa su aktivnosti ocjenjivane s više razine. “Iznimno sam zadovoljan motivacijom. Na vježbi je sudjelovalo više od 160 pripadnika, samo iz Flotile HRM-a, i to u vrlo dinamičnim aktivnostima danju i noću. Mjere sigurnosti bile su na visokoj razini, a samim tim vidi se i uvježbanost i stupanj obučenosti. Ponosan sam na sve pripadnike postrojbe i posade brodova te zadovoljan razinom motivacije i ulaganjem energije, znanja i vještina u uspješan cilj vježbe,” zaključio je na kraju zapovjednik vježbe.


Na vježbi Barakuda 19 sudjelovali su brodovi Flotile HRM-a: raketna topovnjača RTOP-41 “Vukovar”, desantni brodovi minopolagači DBM-81 “Cetina” i DBM-82 “Krka”, lovac mina LM-51 “Korčula”, desantno-jurišni brod DJB-104, motorne barkase MRB-51 i MRB-83, mobilni obalni lanser MOL-2 te Vod protuminskih ronitelja. Obalna straža RH na vježbi je sudjelovala sa školskim brodom ŠB-72 “Andrija Mohorovičić” i ophodnim brodom OB-02 “Šolta”.

 

Martina Butorac, snimio Tomislav Brandt