Bolnički brod “Peace Ark”

Najpoznatiji bijeli brodovi s crvenim križem i dalje pripadaju ratnim mornaricama, ali oni su i pravi simbol humanitarnog djelovanja, međunarodne i civilno-vojne suradnje…

“Peace Ark” ima duljinu 178 m, visinu 24 m te istisninu 14 300 t (Foto: U.S. Navy)

Bolnički brod je brod koji služi u prvom redu kao objekt za medicinsko zbrinjavanje ili ploveća bolnica. S obzirom na to da se najčešće koriste u blizini ratnih područja, većina ih je u vlasništvu oružanih snaga, to jest ratnih mornarica. Gađanje bolničkih brodova je ratni zločin.
Bolnički brodovi zaštićeni su Haškim konvencijama iz 1899. i 1907. godine. Članak 4. desete Konvencije postavlja nekoliko ograničenja koja se na njih odnose. Kao prvo, brod mora biti vidljivo označen i osvijetljen kao bolnički brod i pružati medicinsku pomoć ranjenim osobama bez obzira na državnu pripadnost. Takvi se brodovi ne smiju koristiti niti u jednu vojnu svrhu, dakle, ne smiju ometati ili sprečavati ratne brodove u njihovu djelovanju. Nadalje, sukobljene strane mogu pregledati bilo koji bolnički brod radi istrage kršenja prethodno nabrojenih ograničenja. Ako je neko od tih ograničenja prekršeno, brod se može smatrati protivničkim ratnim brodom i može ga se zakonito napasti. Međutim, namjerno gađanje ili potapanje bolničkog broda smatra se ratnim zločinom.

Opstanak klasike
Nekad su bolnički brodovi bili česti na popisima ratnih mornarica. Tijekom dvaju svjetskih ratova zabilježena je i kamuflaža ratnih brodova u bolničke. Danas je drukčija situacija, ima ih možda desetak u nekoliko najvećih svjetskih pomorskih sila. Glavni je razlog smanjenja njihova broja razvoj ostalih oblika brzog transporta ozlijeđenih osoba na kopno. Drugi je razlog što najveći moderni ratni brodovi, posebno nosači aviona, helikoptera i veliki desantni brodovi, posjeduju velike kapacitete za medicinsko zbrinjavanje i u humanitarnim i u eventualnim ratnim operacijama. Uostalom, putnički i transportni brodovi mogu se zahvaljujući primjeni suvremenih tehnologija i modularnosti brzo opremiti i prenamijeniti u bolničke. Ipak, i klasični su opstali, a najpoznatiji su američki USNS “Mercy” i USNS “Comfort”, te kineski “Dai san dao hao”, čiji je međunarodni mirnodopski naziv “Peace Ark”. Ti su brodovi i dalje vojni, ali ujedno i pravi simbol humanitarnog djelovanja, međunarodne i civilno-vojne suradnje.

Medicinski helikopter Z-9 namijenjen je za prijevoz pacijenata. Na krmi broda “Peace Ark” nalaze se helidrom i hangar (Foto: Xinhua)

Moderno i tradicionalno
“Peace Ark” velika je pomorska medicinska platforma. Dizajniran je i izgrađen u Kini, porinut 2007., u operativnoj uporabi od prosinca 2008. godine, s brojem gradnje 866. Duljina broda iznosi 178 m, visina 24 m, a istisnina 14 300 tona. No, ono što je stvarno impresivno jesu podaci o samoj bolnici. Ima površinu od 4000 m2 i podijeljena je na pet glavnih područja: prijam bolesnika, trijažu, operacijski dio, klinike i odjel za evakuaciju. Raspolaže s osam operacijskih sala, 300 postelja i 217 vrsta medicinskih proizvoda (ukupno 2414 kompleta). Bolnica ima 18 odjela, među kojima i onaj za opekline, jedinicu za intenzivno liječenje, prevenciju raka, rendgenske i CT uređaje… U bolnici se obavljaju zdravstveni pregledi, kirurški zahvati te se primaju ambulantni i bolnički pacijenti. Zanimljivo je što dio medicinskih usluga uključuje tradicionalne kineske metode poput masaže, akupunkture, puštanja krvi… Imajući na umu sljedeće značajke: otvorene prekooceanske sposobnosti, različite metode spašavanja te potpuno opremljenu medicinsku ustanovu, “Peace Ark” u kineskim je krugovima hvaljen kao brod života.

Pet kružnih misija
Otkad je ušao u operativnu uporabu kineske mornarice (People’s Liberation Army Navy – PLAN), brod je najistaknutiju ulogu imao u misijama nazvanim Harmonija, tijekom kojih odlazi u inozemstvo i pruža humanitarnu medicinsku pomoć. Dosad je oplovio pet takvih kružnih misija, i to 2010., 2011., 2013., 2014. i 2015. godine. Medicinski djelatnici na brodu pružaju pomoć lokalnom stanovništvu i vojsci, educiraju o zdravstvenoj skrbi te razmjenjuju i pružaju informacije o održavanju medicinske opreme. Tijekom boravka u određenoj luci, zapovjednik misije i drugi časnici s broda održavaju stalne kontakte s domaćim dužnosnicima i časnicima, i to na kopnu i na brodu. Ploveći preko Tihog, Atlantskog i Indijskog oceana, “Peace Ark” posjetio je 28 zemalja u Aziji, Africi, Oceaniji i Latinskoj Americi. Brod je tijekom boravka u luci otvoren za posjetitelje, uključujući i dužnosnike i stanovništvo. Timovi s broda obilaze lokalne škole, mjesta i rehabilitacijske centre kako bi educirali o zdravstvenoj zaštiti.

Dva najpoznatija vojna bolnička broda na svijetu: u prvom je planu američki USNS “Mercy”, u drugom kineski “Peace Ark”, snimljeni tijekom vježbe RIMPAC 2014 (Foto: U.S. Navy)

Pravedno i jednako
Kinezi kažu da je cilj misije besplatno pružiti najbolju moguću medicinsku skrb u zemljama domaćinima. Koncept liječenje svih bolesnika pravedno i jednako označuje da se uz pomoć suvremene medicinske opreme pruža usluga svakom pacijentu koji traži pomoć. Za svaku se misiju okuplja medicinsko osoblje u skladu sa stvarnim potrebama za humanitarnom pomoći i vojnomedicinskom razmjenom zemalja domaćina. Postavljena su tri standarda: stručnost, predanost i znanje engleskog jezika. Odabiru se liječnici i medicinske sestre uglavnom iz mornaričke Opće bolnice, no pozivaju se i neki od vodećih istraživača, stručnjaka i najbolje obučenog medicinskog osoblja iz kineskih glavnih civilnih bolnica. Tijekom posjeta medicinsko osoblje dijeli se u nekoliko timova: tim koji ostaje na brodu, tim stručnjaka, tim za posjete, tim za edukaciju i kulturnu razmjenu i tim za održavanje uređaja. Većina ostaje na brodu – glavnoj platformi za pružanje medicinske skrbi, gdje se primaju ambulantni i bolnički pacijenti te obavljaju operacije i drugi medicinski zahvati na kritičnim bolesnicima. Tim stručnjaka zadužen je za posjete lokalnim bolnicama radi dijagnostike i ambulantnih tretmana teških bolesnika ili za obavljanje hitnih operacija. Tim za posjete obilazi lokalne zajednice, sela i udaljene otoke radi pružanja medicinskih usluga, s naglaskom na najčešćim bolestima u toj zemlji, te pruža usluge pacijentima koji inače nemaju pristup brodu. Tim za zdravstvenu edukaciju i kulturnu razmjenu posjećuje škole, domove za nezbrinutu djecu, domove za osobe s invaliditetom, kako bi obavio zdravstvene preglede i educirao o zdravstvenoj zaštiti. Tim za održavanje medicinskih uređaja pomaže u otklanjaju kvarova u lokalnim bolnicama.

Medicinski uspjeh
Budući da posjeti pokrivaju djelokrug vojske, diplomacije, javnog zdravstva, potpore i suradnje s lokalnim vlastima, kinesko Ministarstvo zdravstva i srodna tijela pomažu u određivanju mjesta sidrenja. Dogovara se i lokalna bolnica u kojoj će se provoditi zajednička usluga te se odlučuje o smještaju mobilnog medicinskog tima. Posada i medicinsko osoblje upoznaju se prije pristanka u luku s propisima zemlje domaćina, utvrđuju se procedure, pravila prijma… Nakon dolaska detaljno se dogovara s kineskim veleposlanstvom, lokalnim vlastima i vojskom o tome kako organizirati liječničku službu, evakuaciju bolesnika, poslijeoperacijsku rehabilitaciju, medicinsku razmjenu itd. U svim je misijama Harmonija ukupno primljeno 511 bolničkih pacijenata i obavljene su 762 operacije, uspješno i s visokim postotkom izlječenja. Tijekom putovanja radi se na poboljšanju ukupnih sposobnosti osoblja, primjerice, učenjem engleskog jezika, čije je poznavanje važno u provedbi savjetovanja. S vremena na vrijeme provodi se i obuka na medicinskim uređajima kako bi se većina osoblja upoznala sa suvremenim tehnologijama. Provode se i vježbe unaprijed planiranih odgovora u hitnim slučajevima, kad je potrebna velika brzina jer se spašavaju životno ugroženi pacijenti. Osim toga, organizira se vježba prijevoza bolesnika medicinskim helikopterom i plovilima. Različite vježbe tijekom putovanja poboljšavaju ukupne sposobnosti časnika i mornara na brodu, što je važan korak naprijed za uspjeh misije.

Tanzanijski dužnosnici pregledavaju medicinsku opremu na bolničkom brodu “Peace Ark” 19. listopada 2010. godine (Foto: Xinhua)

Širom oceana
Osim stalnog napretka u pružanju humanitarne medicinske pomoći, brod je uvelike unaprijedio i sposobnosti na oceanu, a napredak je postignut i u ažuriranju te modifikaciji opreme. Poštuju se sigurnosne mjere, a za svaki pristanak u luku rade se posebni planovi. Tijekom misije sastanci se održavaju pravodobno i redovito, ukratko se brifira, raspravlja o situaciji, objašnjavaju se zadaće i ciljevi, specificira se i poboljšava plan. Prilikom svakog pristanka educira se o trima aspektima. Prvo, članovima misije daju se vojne i opće informacije o zemlji domaćinu kako bi se poboljšala učinkovitost usluga. Drugo, održavaju se predavanja o propisima zemlje domaćina, o vjerskim i kulturnim običajima te stranim protokolima. Treće, poštuju se pravila i propisi o zaštiti okoliša. Na brodu se nalazi i sustav za zbrinjavanje otpada i otpadnih voda, spaljivanje i pakiranje krutog otpada, filtriranje i pročišćavanje medicinskog otpada sukladno lokalnim zahtjevima. Osim toga, nastoji se zaštititi okoliš luka pristanka.
Planirano je da brod “Peace Ark” plovi u sve više zemalja. Dosad je, primjerice, posjetio Džibuti, Tanzaniju, Keniju, Sejšele, Bangladeš, Kubu, Kostariku, Jamajku, Trinidad i Tobago… Zanimljivo je da je 2014. u društvu broda USNS “Mercy” sudjelovao na velikoj međunarodnoj mornaričkoj vježbi Rim of the Pacific (RIMPAC) koju organizira američka mornarica, a u studenom 2013. na Filipinima je sudjelovao u saniranju posljedica tajfuna Haiyan.


Američki bolnički brodovi

USNS “Comfort” (Foto: U.S. Army)

USNS “Mercy” (T-AH-19) prvi je u istoimenoj klasi bolničkih brodova američke mornarice. Sestrinski je brod USNS “Comfort” (T-AH-20). Sukladno Ženevskim konvencijama, oba broda i njihove posade ne nose nikakvo napadačko oružje, nego isključivo obrambeno.
USNS “Mercy” izgradila je 1976. godine National Steel and Shipbuilding Company iz San Diega, kao tanker za naftu pod imenom SS “Worth”. U srpnju 1984. preimenovan je i prenamijenjen u bolnički brod, što je obavila tvrtka koja ga je i izgradila. U operativnoj je uporabi od 8. studenog 1986. godine. Brod USNS “Comfort” također je izgradila tvrtka National Steel and Shipbuilding Company, a pripadao je klasi tankera San Clemente i od 1975. nosio ime SS “Rose City”. U uporabi američke mornarice je od 1. prosinca 1987. godine. Bolnički brodovi iz klase Mercy drugi su po duljini brodovi u floti američke mornarice, a prethode im samo nosači aviona na nuklearni pogon iz klase Nimitz.
Osnovna je zadaća američkih bolničkih brodova pružanje brze, fleksibilne i mobilne akutne medicinske i kirurške skrbi u potpori postrojbama Marinskog korpusa, kopnene vojske i zrakoplovstva razmještenim na obali, a pomorskim amfibijskim namjenskim snagama i borbenim snagama na površini. Druga je zadaća mobilna kirurška bolnica u službi odgovarajućih agencija američke vlade. Djeluju u SAD-u i inozemstvu u operacijama saniranja posljedica elementarnih nepogoda i drugim humanitarnim operacijama.
Matična luka broda “Comfort” je u Norfolku, a “Mercy” u San Diegu. Mercyjeva posada čini dio osoblja Mornaričkog medicinskog središta u San Diegu (Naval Medical Center San Diego – NMCSD). Nakon zapovijedi za isplovljavanje, imaju pet dana do punog aktiviranja u ulozi NATO-ove Role 3 bolnice. Pripadnici MSC-a (U.S. Navy’s Military Sealift Command) odgovorni su za navigaciju, propulziju i većinu mornaričkih dužnosti na palubi broda. Međutim, bolnicom na brodu zapovijeda kapetan iz Navy Medical ili Navy Nurse korpusa.


Ivan GALOVIĆ