Brigadir Kozina predavač na tečaju u Makedoniji

Brigadir Andrija Kozina, časnik za znanost i razvoj Centra za obrambene i strateške studije ”Janko Bobetko“ Hrvatskog vojnog učilišta ”Dr. Franjo Tuđman“ sudjelovao je od 19. do 23. ožujka 2018. na makedonskoj Vojnoj akademiji ”General Mihailo Apostolovski“ u provedbi tečaja pod nazivom “Obrazovanjem do reformi – razvoj vojnog kurikula” u organizaciji NATO Political Affairs and Security Policy Division i Defense Education Enhancement Program (DEEP) Macedonia. Tečaj je pružio osnovna teorijska znanja nastavnicima i predavačima Vojne akademije o razvoju vlastitog vojnog kurikula u skladu s demokratskim načelima. Njegov razvoj osigurava podršku demokratskim vrijednostima obrazovanja za potrebe sigurnosti i obrane. Dosadašnji kurikul vojne akademije usklađuje se s Bolonjskom deklaracijom, NATO-ovim smjernicama za obrazovanje i individualni trening (Bi-SC Education and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007) i dokumentom Compendium of the European Military Officers Basic Education. Cilj radionice bio je odrediti procese i procedure koji podupiru zajedničko vojno obrazovanje članica NATO-a za postizanje uravnoteženosti obrazovanja u vojnim akademijama koje su u Europskoj uniji ili u članicama NATO-a.

Tekst: brg Andrija Kozina; Foto: brg Andrija Kozina