Brod Obalne straže RH u akciji spašavanja grčkog tegljača

Brod Obalne straže RH Faust Vrančić bio je 24. lipnja na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru uključen u akciju spašavanja grčkog broda tegljača Christos VIII, teglenice i posade na moru južno od Mljeta. Zapovjednik tegljača uputio je oko 3:40 poziv za tegljenje jer zbog kvara kormila nije mogao samostalno nastaviti plovidbu prema Novom Vinodolskom. U tom se trenutku nalazio južno od Mljeta, na njemu su bila četiri člana posade, a u teglju je imao teglenicu. Posada je evakuirana u Dubrovnik, a za nekoliko se sati vratila na tegljač kako bi ga pripremila za tegalj. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u koordinaciji je s Obalnom stražom RH uputila prema grčkom tegljaču i teglenici brod Obalne straže RH Faust Vrančić koji ga je u 19:45 preuzeo u tegalj za grušku luku.