Brzina i točnost glavne odlike

Ustrojavanjem Satnije razmjestivog komunikacijskog modula napravljen je velik iskorak unutar roda veze OSRH, koji je time dobio na značaju i prepoznatljivosti. Na taj je način i ugled pripadnika OSRH na međunarodnim aktivnostima podignut na višu razinu

Satnija razmjestivog komunikacijskog modula prva je i jedina postrojba OSRH pod punim operativnim zapovijedanjem NATO-ova zapovjedništva. Ustrojena je 15. prosinca 2014., a ustrojavanjem Zapovjedništva za kibernetički prostor, od 1. srpnja 2019. prelazi iz Bojne veze Hrvatske kopnene vojske u sastav ZzKP-a, gdje se nalazi pod administrativnim nadzorom zapovjednika, a pod operativnim zapovijedanjem zapovjednika NCISG/1NSB (NATO CIS Group/1 Signal Battalion). Satnija osigurava uspostavu i održavanje veze te pružanje komunikacijsko-informacijskih usluga za izmještena NATO-ova zapovjedništva koja se nalaze u području operacija.

Ustrojavanju Satnije RKM, odnosno DCM F Company (Deployable Communication Module), prethodilo je ustrojavanje pukovnije veze podređene glavnom zapovjedniku Savezničkih snaga za Europu (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR). Pukovnija je ustrojena na principu razmjestivosti i modularnosti, u skladu s razinom ambicije NATO-a (sposobnost istodobnog vođenja dviju velikih i šest malih operacija). Raščlambe i studije pokazale su kako je NATO savezu potrebno 18 DCM-ova kako bi se osigurala potpuna komunikacijsko-informacijska potpora operacijama. Ustrojeno je 14 NATO-ovih DCM-ova, a za preostala četiri predviđeno je ustrojavanje na nacionalnoj razini. Ustrojavanje i funkcioniranje nacionalnog DCM-a provodilo se kroz različite podjele odgovornosti i nadležnosti, pri čemu je: personalna popuna DCM-a odgovornost nacije; DCM je stacioniran u zemlji davateljici; NATO osigurava komunikacijsko-informacijsku opremu i sustave; DCM se mora certificirati te sudjelovati u periodičnim vježbama NATO-a (KIS vježbe interoperabilnosti, certifikacijske vježbe NATO-ovih NRF-ova). Zaključak o tome da Republika Hrvatska preuzima obvezu ustrojavanja nacionalnog DCM-a donesen je 28. ožujka 2013., dok je 23. srpnja te godine u Pismu obveze službeno iskazana namjera ustrojavanja Satnije u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. U rujnu 2013. formiran je pregovarački tim, a 20. ožujka 2014. godine Sjevernoatlantsko vijeće prihvatilo je, tj. potvrdilo da hrvatski nacionalni DCM postaje dio NATO-ove zapovjedne strukture i jedini NATO-ov entitet u Republici Hrvatskoj. Ustrojavanjem Satnije napravljen je velik iskorak unutar roda veze, koji je time dobio na značaju i prepoznatljivosti. Na taj je način i ugled pripadnika OSRH na međunarodnim aktivnostima podignut na višu razinu. Pripadnici Satnije sudjelovanjem na međunarodnim aktivnostima pokazali su kvalitetu i sposobnost hrvatskih dočasnika, a sve aktivnosti poslužile su kako bi se u što boljem svjetlu promovirala Republika Hrvatska.

Satnija je u manje od tri godine od ustrojavanja dostigla punu operativnu sposobnost u svim elementima – popuna ljudstvom, obučenost i infrastruktura. Brz operativni tempo vođenja ljudstva s terena na teren proveden je bez ijednog izvanrednog događaja, pri čemu je njegova sigurnost uvijek bila na prvom mjestu. Dolaskom u Satniju RKM, pripadnike očekuje obuka i komercijalni IT tečajevi u Njemačkoj (NATO School Oberammergau); Portugalu (NATO CIS School Oeiras) ili Algebri u Zagrebu. Stjecanjem propisanih industrijskih certifikata, za dio ustrojbenih mjesta u Satniji može se ostvariti i dodatak na plaću za deficitarna zvanja (C8) u iznosu od 40 posto. Pripadnici Satnije sudjelovali su na brojnim međunarodnim NATO-ovim vježbama. Uvelike su pridonijeli i nacionalnim vježbama, a sudjelovali su i u operacijama potpore miru. Jedna od ključnih zadaća bilo je osiguranje KIS potpore za potrebe NATO-ovih snaga brzog odgovora (NRF/VJTF) 2018., 2020. i 2023. s nastavkom aktivnosti u 2024. godini. U tijeku su pripreme za povratak 11 pripadnika Satnije iz još jedne uspješno provedene NATO-ove misije u Iraku.

TEKST  Dolores Uroić-Tončina; FOTO arhiva postrojbe