Časnik, fotograf i istraživač

Kako je pukovnik Rajko Jurić-Paić oživio povijest i kulturu svojeg zavičaja kroz izložbe fotografija i povijesnih tiskovina…

Pukovnik Rajko Jurić-Paić, dragovoljac Domovinskog rata, radi kao operativni časnik Odsjeka za potporu, Logističkog operativnog središta, Zapovjedništva za potporu, no samo rijetki poznaju ga kao istraživača, fotografa amatera, promotora zavičajne i tradicijske kulture dalmatinskog zaleđa i prirodnih ljepota rijeke Krke. Iz razgovora doznajemo da je strast prema fotografiji osjetio kad je dobio prvi fotoaparat od strica. “Počelo je s fotografiranjem obitelji, da bi nastavio fotografirati važnije događaje u selu prije Domovinskog rata. Za vrijeme Domovinskog rata fotografirao sam svoj kraj koji je bio okupiran i snimio dva videofilma koji su nam sada dragocjen materijal jer je tad bilo malo kamera i fotoaparata. Fotografirao sam jer nam je selo Rupe bilo okupirano i  spaljeno, no zahvaljujući našim mještanima koji žive u Zagrebu, Šibeniku i dijaspori dolazimo do fotografija iz prošlosti i zbog toga sam sve više fotografirao i snimao, znajući koliko je važno zabilježiti određene trenutke za naša pokoljenja.“ Upravo te fotografije koje su nastale u Domovinskom ratu korištene su na lokalnim izložbama i u lokalnim tiskovinama.

Pukovnik Rajko Jurić-Paić do sada iza sebe ima desetak izložbi u Skradinu, Šibeniku i Rupama, od čega četiri samostalno, a ostale u suradnji s Udrugom Rupska zvona. Njegove su izložbe dokumentarističke i različite tematike iz njegova zavičaja (biciklistička utrka, Domovinski rat, obnova, povijesna, kulturna, religijska, prirodna, školska…).Velik poticaj u istraživanju i fotografiranju dobio je i od rođaka Nediljka Paića s kojim je imao privilegiju i čast družiti se s renomiranim slikarima, pok. Đurom Sederom, Matom Jurkovićem, Ratkom Janjićem Jobom i Franom Radakom. “Dok su oni gledali moje fotografije došli smo na ideju da nastanu slike na osnovi fotografija pa je nastalo dosta umjetničkih djela i nekoliko izložbi. Trenutačno radim na jednoj knjizi kao koautor s pjesnikom Zoranom Josipom Jurićem Veličanstvena zemlja,  koji na osnovi mojih fotografija krajobraza Župe Rupe i ljepota rijeke Krke opisuje fotografije opisno i povijesno, i na drugoj knjizi gdje ću svu prikupljenu građu iz pedesetak novina, oko devetsto članaka, pretočiti u knjigu.“

Održana je također i izložba  na temu “250 godina Župe Rupe“ u suradnji sa župnikom fra Ivanom Čupićem i Udrugom Rupska zvona na kojoj je pukovnik Jurić-Paić izložio svoje fotografije i novinske isječke. Na pitanje kako je došao na ideju organizirati izložbu povodom 250. obljetnice postojanja Župe, pomalo skromno odgovara kako je uvidio da je u arhivskoj digitaliziranoj građi u Šibeniku u gradskoj knjižnici, dok je istraživao o Vuku Mandušiću, naišao na dosta članaka o Župi Rupe, a kako je selo za vrijeme Domovinskog rata bilo okupirano i uništeno smatrao je te članke dragocjenima. “Naša je župa samostalna od 1773. godine i ove godine obilježava 250 godina, u suradnji s našim svećenikom fra Ivanom Čupićem, Florijanom Paićem, Marinkom Šiškom, predsjednikom skradinskog ogranka Matice hrvatske i pjesnikom Zoranom Josipom Jurićem krenuli smo u ovaj projekt o knjizi i izložbi “250 godina Župe Rupe“. Od 1847. godine u tiskovini se spominje Vuk Mandušić, narodni junak rođen u Rupama, pa sve dalje više podataka o Prvom svjetskom ratu, crkvi, školi, obnova poslije Drugog svjetskog rata itd. Sve što sam naša starije od 1960. godine meni je vrlo važno, dosta je lijepih i tragičnih događaja, a od zanimljivih možda mogu izdvojiti Prvi svjetski rat gdje se poimenično u više navrata prikupljala novčana pomoć za poginule i ranjene vojnike.“

Sve ovo traži puno vremena i koncentracije, prikupljanje tiskovina trajalo je dugo, tako da je većinu vremena pukovnik Jurić-Paić provodio u knjižnici i na internetu, a dio materijala dobio je i od svećenika. No, kad mu stignu pozitivne reakcije posjetitelja na izložbama zna da je sve vrijedilo truda. “Bude dosta emotivno kad se neki ljudi prepoznaju na fotografiji ili u članku vide nekog poznatog. Također meni je posebno emotivno kad radim izložbe sa svojim bratom Miljenkom čiji sam skrbnik, a koji je HRVI. Kao samoukom slikaru pomogao sam mu logistički da u zadnjih pola godine održi svoje dvije izložbe slika, jednu u Skradinu, a drugu u Oklaju. Trenutačno radi na izradi dalmatinskih kućica i crkvi od kamena.“ Na naše pitanje koliko je bitna uloga vojnika u očuvanju kulturnog nasljeđa i promicanju povijesne svijesti u zajednici, ponosno odgovara: “Vojnik ima ulogu braniti vrijednosti svoje domovine pa tako i kulturne vrijednosti i tradicije. Naša je zadaća braniti domovinu i saveznike i pomagati civilnom stanovništvu prilikom elementarnih nepogoda. Ali želio bih da ih je što manje, da ne bude vanjskih ugroza i elementarnih nepogoda nego da što više vremena i energije koristimo za zavičaj, kulturu, tradiciju i zabilježimo ih dokumentaristički zbog mlađih naraštaja.“

Pukovnik Jurić-Paić fotografijom je omogućio oživljavanje bogate prošlosti i kulturne baštine svojeg kraja, a koja bi da nije bilo njegova angažmana bila zaboravljena. Njegovo sudjelovanje na zadnjoj izložbi posvećenoj 250. obljetnici Župe u Rupama bila je prilika da se slike svakodnevnog života prenesu kroz vrijeme i podsjeti ljude na neprocjenjivo kulturno nasljeđe za koje smo zajedno odgovorni. Njegova predanost istraživanju povijesnih događaja zavičaja kao i zavidno fotografsko oko, dokaz su da se jedna osoba može pokazati neiscrpnom količinom znanja i kreativnosti – dokle god prati svoje interese i slijedi svoje strasti.


“Za vrijeme Domovinskog rata fotografirao sam svoj kraj koji je bio okupiran i snimio dva videofilma koji su nam sad dragocjen materijal jer je tad bilo malo kamera i fotoaparata. Fotografirao sam jer nam je selo Rupe bilo okupirano i spaljeno, no zahvaljujući našim mještanima koji žive u Zagrebu, Šibeniku i dijaspori dolazimo do fotografija iz prošlosti i zbog toga sam sve više fotografirao i snimao, znajući koliko je važno zabilježiti određene trenutke za naša pokoljenja.“ Upravo te fotografije koje su nastale u Domovinskom ratu korištene su na lokalnim izložbama i u lokalnim tiskovinama.


Pukovnik Jurić-Paić sudjelovao je na desetak izložbi u Skradinu, Šibeniku i Rupama, od čega četiri samostalne, a ostale u suradnji s Udrugom Rupska zvona. Njegove su izložbe dokumentarističke i različite tematike iz njegova zavičaja (biciklistička utrka, Domovinski rat, obnova, povijesna, kulturna, religijska, prirodna, školska…). Fotografijom je omogućio oživljavanje bogate prošlosti i kulturne baštine svojeg kraja, a koja bi da nije bilo njegova angažmana bila zaboravljena. Sudjelovanje na zadnjoj izložbi posvećenoj 250. obljetnici Župe u Rupama bila je prilika da se slike svakodnevnog života prenesu kroz vrijeme i podsjeti ljude na neprocjenjivo kulturno nasljeđe za koje smo zajedno odgovorni.


Koliko je bitna uloga vojnika u očuvanju kulturnog nasljeđa i promicanju povijesne svijesti u zajednici, ponosno odgovara: “Vojnik ima ulogu braniti vrijednosti svoje domovine pa tako i kulturne vrijednosti i tradicije. Naša je zadaća braniti domovinu i saveznike i pomagati civilnom stanovništvu prilikom elementarnih nepogoda. Ali želio bih da ih je što manje, da ne bude vanjskih ugroza i elementarnih nepogoda nego da što više vremena i energije koristimo za zavičaj, kulturu, tradiciju i zabilježimo ih dokumentaristički zbog mlađih naraštaja.“


TEKST  Ines Grossi ; FOTO  osobna arhiva / Ines Grossi