Civilni nadzor sustava obrane

Rad Inspektorata obrane MORH-a često se povezuje isključivo uz inspekcijski nadzor nad Oružanim snagama, što je pogrešno. O toj temi razgovarali smo s civilnim stručnjakom iz Inspektorata, višim inspektorom-specijalistom Miroslavom Kamenskim

Inspektorat obrane ustrojstvena je jedinica Ministarstva obrane koja obavlja redovite i izvanredne, neovisne i pravodobne inspekcijske nadzore radi utvrđivanja zakonitosti postupanja u primjeni propisa u području obrane, provedbe propisa koji reguliraju ocjenjivanje spremnosti Oružanih snaga te izradu zapisnika s pregledom utvrđenog stanja, prijedlogom mjera i preporuka za uklanjanje nedostataka.

Međutim, bez obzira na tako sveobuhvatnu definiciju, rad Inspektorata često se povezuje isključivo uz inspekcijski nadzor nad Oružanim snagama, što je pogrešno. O toj temi razgovarali smo sa stručnjakom iz Inspektorata obrane, višim inspektorom-specijalistom Miroslavom Kamenskim.

“Najvažnija funkcija države jest sigurnost, od nje polaze i grade se sve ostale funkcije. A te sigurnosti nema bez dobro uređenog obrambenog sustava. Mi jesmo članica NATO-a, no vrlo je važno da gradimo i vlastiti sustav,” kategoričan je Kamenski. Po struci magistar politologije, za vrijeme Domovinskog rata bio je mobiliziran, u sustavu je obrane 26 godina, a u Inspektoratu obrane više od deset. Položio je posebni Inspektorski ispit. Na “civilnom” je ustrojbenom mjestu, što je već jedna potvrda širine rada Inspektorata. Dakle, Kamenski obavlja najsloženije inspekcijske nadzore zakonitosti postupanja u primjeni državnih propisa u području civilnih nositelja obrambenih priprema (to su Vlada, tijela državne uprave, Grad Zagreb i županije), dužnosti i prava državljana RH u obrani, civilnih i vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu, obrambenog planiranja, obrambenih i strategijskih analiza…

Aktualne teme na tečaju

Povod razgovoru bila je činjenica da je početkom listopada završio Tečaj strategijskog planiranja na Hrvatskom vojnom učilištu (XX. naraštaj), a upravo sveobuhvatnost sustava obrane, tj. uključenost civilne komponente, bila je tema koja se provlačila kroz cijeli tečaj.

“Moj segment rada civilni je dio sustava obrane. On jest sastavni dio civilno-vojnog kriznog planiranja i upravljanja, no ne odnosi se izravno na OS. Svakako treba istaknuti da se sve te teme razvijaju i u okviru NATO-a, a naše institucije u tome sudjeluju i pažljivo prate trendove. Kontinuirano nam se postavljaju novi ciljevi i mi na njima kontinuirano radimo,” navodi Kamenski.

Kako je Inspektorat obrane ustrojstvena cjelina na strateškoj razini, njegovi djelatnici prihvaćaju cjeloživotno učenje i stalni vlastiti razvoj. Za to služe funkcionalne obuke u samom Inspektoratu, ali i razni tečajevi, poput spomenutog na HVU-u.

“Predavači su dolazili iz MORH-a, HVU-a i Sveučilišta u Zagrebu, a polaznici su bili ljudi raspoređeni ili predviđeni za najviše strateške upravljačke dužnosti u MORH-u, ali i MUP-u te Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je iznimno kvalitetan. Kroz dva tjedna dao nam je dodatna znanja iz strateškog planiranja, promišljanja, upravljanja i donošenja odluka na strateškoj razini. Koliko je tečaj aktualan, govori i činjenica da je jedan cijeli njegov segment bio posvećen kibernetičkoj obrani. Osobno, najzanimljivije mi je bilo predavanje o tome kako se postavljaju strateški ciljevi, da trebaju biti mjerljivi, točno definirani, realni, vremenski određeni…,” navodi Kamenski.

Glavni inspektor obrane i njegov zamjenik vojna su, tj. generalska ustrojbena mjesta. Riječ je o najiskusnijim časnicima koji su obnašali mnoge najviše zapovjedne dužnosti. To vrijedi i za većinu inspektora, po činu su uglavnom brigadiri, sa specijalnostima iz različitih grana i rodova, tako da Inspektorat svojim nadzorima može pokrivati kompletne Oružane snage. Činjenicu da je civil Kamenski također doživljava kao svojevrsnu specijalnost.

“Poslovi kod nas vezani su uz dužnosti, a ne uz činove. Poslove inspekcijskih nadzora obavljaju naši inspekcijski timovi, čiji se voditelji određuju po funkcionalnim područjima. Vrlo se često događa da sam ja voditelj tima u kojem su i djelatne vojne osobe, a ne samo civili, recimo u slučajevima kad su u području nadzora vojne i civilne komponente obrane u određenoj mjeri povezane,” naglašava. Tijekom razgovora, vrlo nam se brzo nametnulo pitanje jesu li inspekcijski nadzori najavljeni ili nenajavljeni. To pitanje regulirano je vrlo precizno Pravilnikom o radu Inspektorata: moguće su i jedne i druge opcije, no češći su oni najavljeni: “Za to postoje vrlo čvrsti razlozi. Naime, primaran cilj naših nadzora jest podići razinu i kvalitetu obrambenog sustava, a ne kažnjavanje ili pisanje mjera. Mogući su i izvanredni nadzori na temelju odluke ministra obrane.”

Stručnost i komunikacija

Inspekcijske poslove u svim sferama društva mediji uglavnom promatraju kroz oči onih koji su nadzirani. Zanimao nas je i pogled s druge strane. Viši inspektor-specijalist iz MORH-a kaže da posao “korigira sustav, iznimno je zahtjevan i odgovoran, što potvrđuje sama činjenica da se u opisu posla spominje zakonitost postupanja. Ključni formalni rezultat posla jest izvješće koje se podnosi ministru obrane, u kojem apsolutno sve navedeno o nadzoru mora biti detaljno obrazloženo i argumentiramo, zajedno s odgovarajućim propisima.” Međutim, Kamenski dodaje i da je posao iznimno dinamičan i osim stručnosti traži i komunikacijske vještine, “ljudi koji su u institucijama pod nadzorom trebaju znati da smo svi zajedno tu kako bismo poboljšali naš obrambeni sustav.” Osim prijedloga mjera, inspektori ministru mogu dati i preporuke o poboljšanju pojedinih dijelova sustava. Ukupno gledano, naš sugovornik tvrdi da se sustav inspekcijskog nadzora gradi već godinama i da je vrlo uigran, vrlo se jasno zna tko što radi te koji se dokumenti donose tijekom pripreme, provođenja i pisanja zapisnika svakog nadzora.

 “Nema improvizacije, uređeni smo i vrlo učinkoviti,” kategoričan je inspektor, dodajući da se, široko gledano, njihov rad vidi na svjesnosti hrvatskih građana o svim naporima koje obrambeni sustav ulaže u njihovu sigurnost. “Vojska i obrambeni sustav uvijek su visoko kad se provode ankete o povjerenju u institucije i to dovoljno govori,” zaključuje Miroslav Kamenski.

Tekst: Domagoj Vlahović

Foto: Tomislav Brandt