Djeca o ratu

Dječji crteži sačuvani su aktivnošću Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu, koji je prikupljao, obrađivao i javnosti prezentirao njihova likovna svjedočanstva o ratu ističući ih kao važne dokumente vremena u kojem nastaju

Dario Rusmir, 12 godina

Ciklus ratnih plakata HELP CROATIA NOW obuhvaća 16 plakata koji se fotografijama ratnih prizora iz 1991. prije svega obraćaju europskoj i svjetskoj javnosti. Ove godine prisjećamo se 30. obljetnice početka otvorene ratne agresije na Hrvatsku, masovnih razaranja i stradavanja koja su uslijedila u ratnim godinama širom zemlje. I premda se radilo o najvećim ratnim uništavanjima, progonima i patnjama civila na europskom kontinentu od završetka Drugog svjetskog rata, međunarodna je javnost u jasnoći i brzini svojeg reagiranja tad zakazala.

Plakati ciklusa HELP CROATIA NOW jedan su od načina slanja apela uspavanoj savjesti te javnosti. Marijo Reljanović, autor monografije Hrvatski ratni plakat 1991. 1995., ističe kako je kod plakata ovog ciklusa “(…) ekspresivnost poruke kao jamstvo njene recepcije, odnosno visoke motivacije primatelja poruke za re/akciju postignuta (je) postupkom oblikovanja koji je preuzimao verbalne i slikovne elemente grube ratne svakodnevice”, a uz ukomponirane fotografije s prizorima ratom porušenih i teško oštećenih kuća, crkava, kulturno-povijesnih spomenika, bolnica te progona i patnji civilnog stanovništva, na četiri plakata unutar ciklusa dječji su crteži koji prikazuju njihov doživljaj ratne stvarnosti. Crteži su skupljeni aktivnošću Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu, koji je prikupljao, obrađivao i javnosti prezentirao dječja likovna svjedočanstva o ratu, ističući ih kao važne dokumente vremena u kojem nastaju.

Izdavač ciklusa ratnih plakata HELP CROATIA NOW je Hrvatski informativni centar, tiskani su u Zagrebu 1992. godine, u offsetu, dimenzija su 58 x 41 cm, a nalaze se u Vojnom muzeju MORH-a.  

Lada Puljizević