Dočasnički zbor na 13. hodnji Nuštar – Vukovar

Pripadnici Dočasničkog zbora Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”, prvi dočasnici grana, pristožernih postrojbi GS OSRH i ustrojstvenih jedinica Hrvatske kopnene vojske sudjelovali su 22. studenog na tradicionalnoj 13. hodnji Nuštar – Vukovar. Hodnja se održava u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a mjesta koja dočasnici posjećuju vezana su uz događaje iz Domovinskog rata na području Vukovara, točnije mjesta izravno povezana s Bitkom za Vukovar.
Dočasnici su hodnju započeli u Nuštru, mjestu na prvoj crti bojišta koje nikad nije palo u neprijateljske ruke, a potom su nastavili prema Marincima, Bogdanovcima i Vukovaru. Na putu prema Vukovaru zaustavljali su se na mjestima stradanja i palili svijeće u spomen na sve pale u obrani domovine. U Vukovaru su posjetili Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, Memorijalni centar Domovinskog rata i Borovo-komerc, gdje su slušali svjedočanstva sudionika obrane Vukovara.
Put su nastavili posjetom Dalju i Erdutu, mjestima na Dunavu koja su također proživjela kalvariju u ljeto i jesen 1991. godine. Nakon slušanja svjedočanstava sudionika ratnih događanja, dočasnici su nazočili misi u erdutskoj crkvi.
Hodnja je izraz poštovanja i pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata, ali i očuvanja uspomena na odsudne događaje i vrijednosti Domovinskog rata, koje su dio Kodeksa dočasnika u Oružanim snagama RH.

Tekst: ČOJ / ZOD
Foto: S. Proučil / ZOD