“Hodajmo za one koji ne mogu”

Pripadnici Vojne policije sa službenim psima sudjelovali su u humanitarnoj sportsko-rekreativnoj utrci “Pet Trekking” na Medvednici 21. rujna 2019.