HRM bogatiji za još jednog doktora znanosti

Hrvatska ratna mornarica bogatija je za još jednog doktora znanosti. Kapetan korvete Luka Mihanović obranio je doktorsku disertaciju na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na poslijediplomskom doktorskom studiju Pomorstva, smjer Vojno-pomorski sustavi. Obranom disertacije Istraživanje eksploatacijske pouzdanosti i pogodnosti održavanja brzookretnih brodskih motora, kkr Mihanović, časnik za održavanje brodskih pogonskih sustava Flotile HRM-a, stekao je zvanje doktora tehničkih znanosti. Obvezno testiranje znanstvene izvornosti doktorske disertacije pozicioniralo je njegov rad u sam vrh istovrsnih znanstvenih radova.
Predmet istraživanja ratni je brod Hrvatske ratne mornarice kao složeni borbeni sustav u jadranskom pomorskom okružju. U ostvarivanju zadaće zaštite suvereniteta i suverenih prava, sigurnost ratnog broda i njegova operativna raspoloživost ovisne su o pogonskom podsustavu broda. U konkretnom je slučaju riječ o pogonskom podsustavu raketnih topovnjača (RTOP) koje pripadaju kategoriji brzih i lakih borbenih platformi. U pogonskom podsustavu središnje mjesto zauzimaju brzohodni brodski dizelski motori tipa M 504 B2. Rezultati preliminarnih istraživanja provedenih na brzohodnim brodskim motorima pokazali su kako je najveći broj zastoja pogonskog podsustava nedvojbeno bio uvjetovan upravo pojavom kvarova na brodskom motoru. Istraživanje je uključilo analizu dostupne dokumentacije propisane za praćenje rada brzookretnih dizelskih motora od početaka djelovanja HRM-a te dokumentaciju u vlasništvu ovlaštenog servisera za motore M 504 B2.
Ciljevi koji su ostvareni istraživanjem i izradom disertacije prije svega su znanstveno istražena eksploatacijska pouzdanost dizelskog motora M 504 B2 u zahtjevnim operativnim uvjetima (brod borbene namjene u uvjetima Jadranskog mora); određena funkcija pouzdanosti i funkcija intenziteta kvara, kao i funkcija pogodnosti održavanja dizelskog motora M 504 B2 u zahtijevanim operativnim uvjetima; usporedba dobivenih rezultata s dosadašnjim istraživanjima pouzdanosti i pogodnosti održavanja istovrsnih (radijalnih) motora u svrhu sagledavanja trendova te preporuke za unapređenje politike uporabe i održavanja dizelskih motora ugrađenih na brodove Hrvatske ratne mornarice.
Kapetan korvete Luka Mihanović rođen je 25. siječnja 1969. u Splitu. Dragovoljac je Domovinskog rata (1991.), a u djelatnu vojnu službu u OSRH ulazi 1998. godine. Nakon završetka časničke izobrazbe postavljen je na dužnost upravitelja stroja na desantnom brodu minopolagaču DBM-82 “Krka”. U lipnju 2006. preuzima dužnost upravitelja stroja na brodu ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”. Nakon obnašanja dužnosti časnika za održavanje brodskih sustava u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice (od 2008.) te završene Zapovjedno-stožerne škole (2014.) postavljen je na dužnost časnika za održavanje brodskih pogonskih sustava u Flotili HRM-a.

L. Mihanović / M. Siriščević