Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice na sastanku CHENS 2017

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Predrag Stipanović sudjelovao je na godišnjem sastanku zapovjednika europskih ratnih mornarica, CHENS 2017, održanom 11. i 12. svibnja u Hamburgu, SR Njemačka. Organizator sastanka je RM SR Njemačke, a sudjelovalo je dvadeset šest zapovjednika ratnih mornarica europskih zemalja te predstavnici ratne mornarice SAD-a, MARCOM-a, DGIMS-a i EUMS-a. Tema ovogodišnjeg CHENS-a bila je Prilagodba ratnih mornarica novonastalim promjenama i uvjetima na tržištu rada te demografskim kretanjima koja značajno utječu na sve sfere života / ratna mornarica kao sposoban i konkurentan poslodavac, i pokazala se iznimno zanimljivom za ratne mornarice Europske unije. Jedan od zaključaka sastanka bio je da je visokoosposobljen pojedinac najvažnija karika u funkcioniranju vojnih organizacija, neovisno o razvoju tehnologije koja uvelike pomaže ili u potpunosti mijenja ljudski faktor. Sastanak je bio podijeljen u četiri cjeline od kojih su u trima na zadanu temu izlagali eminentni stručnjaci iz pojedinih funkcionalnih područja. Četvrta cjelina obuhvatila je izlaganja stručnih radova unaprijed odabranih predstavnika zemalja CHENS-a. Nakon pozdravnog govora inspektora RM-a SR Njemačke viceadmirala Andreasa Krausea, uslijedila su izlaganja gostujućih predavača. Prisutnima su se obratili i senator Hamburga Andy Grote te državna tajnica Ministarstva obrane SR Njemačke Katrin Suder. Slijedilo je zatim  predstavljanje izabranih stručnih radova RM-a Litve i RM-a SR Njemačke. U završnom dijelu sastanka, nakon prezentacija stručnih radova, pripadnici RM-a Estonije predstavili su planove i program provedbe ESYO (European Seminar for Young Officers) seminara koji će se u lipnju održati u Tallinnu. Na kraju sastanka sudionicima se obratio zapovjednik RM-a Finske viceadmiral Veijo Taipalus, domaćin CHENS sastanka 2018. godine. Kontraadmiral Stipanović održao je na marginama sastanka kratke bilateralne razgovore sa zapovjednikom RM-a Francuske admiralom Christopheom Prazuckom, zapovjednikom RM-a Grčke viceadmiralom Nikolaosom Tsounisom te inspektorom RM-a SR Njemačke viceadmiralom Krauseom. Teme razgovora obuhvatile su buduću suradnju te načine na koje bilateralni partneri mogu pridonijeti unapređenju Hrvatske ratne mornarice u segmentima ključnim za njezin razvoj.

Tekst: E. Kosor / M. Siriščević
Foto: CHENS 2017