Priznanja i nagrade najboljim mornarima i dočasnicima

Najbolji u siječnju bili su narednik Boris Majić i mornar Luka Kovačević. U veljači su se posebno istaknuli nadnarednik Kruno Guvo i vojnik Renato Kurtović, a u ožujku su najboljima proglašeni časnički namjesnik Igor Jurić i mornar Mate Kero

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Ivo Raffanelli 29. lipnja 2020. primio je dočasnike i mornare proglašene najboljima u HRM-u za siječanj, veljaču i ožujak. Najbolji u siječnju bili su narednik Boris Majić i mornar Luka Kovačević. U veljači su se posebno istaknuli nadnarednik Kruno Guvo i vojnik Renato Kurtović, a u ožujku su najboljima proglašeni časnički namjesnik Igor Jurić i mornar Mate Kero. Najboljim dočasnicima i mornarima HRM-a zapovjednik HRM-a uručio je pismene pohvale čestitajući im na ostvarenim priznanjima. Kontraadmiral Raffanelli naglasio je značaj posvećenosti pozivu, odgovornosti, znanja, stručnosti, učenja i obučavanja u cilju podizanja ne samo razine pojedinačne osposobljenosti i profesionalnog razvoja svakog pojedinca, već uspješnosti provedbe misije HRM-a te Oružanih snaga u cjelini.

Narednik Boris Majić pristupio je u OSRH 2006., a od 2010. na dužnosti je u Vodu protuminskih ronitelja Flote HRM-a. Ističe se neprekidnim usavršavanjem u struci te samoinicijativom. Uz redovne zadaće dužnosti protuminskog ronitelja, planira i provodi misije za autonomno podvodno vozilo Remus 100. Osim analitike sustava, sudjeluje u izradi taktičko-tehničkih zahtjeva i programima obuke za buduće operatere na vozilu. U radu teži jednostavnim i učinkovitim rješenjima uvijek vodeći računa o mjerama sigurnosti. Nakon tragičnog pada helikoptera Kiowa Warrior u more, u svojstvu pripadnika voda PMR-a i Remus tima, značajno je pridonio u akciji traganja. Temeljem svega navedenog narednik Majić odabran je za najboljeg dočasnika HRM-a u siječnju te proglašen za najboljeg dočasnika na razini OSRH za isti mjesec.

Mornar Luka Kovačević pristupio je u OSRH 2017. Nakon uspješnog završetka Specijalističke vojne obuke raspoređen je na ustrojbeno mjesto mornar-strojar u odjeljku glavnih strojeva na brodu, raketnoj topovnjači RTOP-12.

Iznimno predan vojničkom pozivu, mornar Kovačević izvršava sve zadaće uz maksimalno osobno zalaganje i pronalazak najboljih rješenja.  Uz obveze ustrojbene dužnosti redovito sudjeluje i u zadaćama počasnog ispraćaja umrlih branitelja iz Domovinskog rata. Nesebično se angažira i u brojnim drugim aktivnostima, kao što su hortikulturni radovi u park-šumi Marjan, potom tijekom sanacije i preuređenja sanitarnih prostorija jednog objekta u vojarni, u radovima na obnovi sportskih terena te sanaciji dijela obale na sidrištu vojarne. Prilikom radova na brodskom sanitarnom sustavu iskazao se dodatnim zalaganjem temeljenim na znanju i sposobnostima koje su za primjer čak i iskusnijim njegovim kolegama. Na osnovi svega navedenog mornar Kovačević odabran je za najboljeg vojnika/mornara HRM-a u siječnju te predložen za izbor najboljih na razini OSRH.

Nadnarednik Kruno Guvo u OSRH je od 1995., trenutačno je raspoređen na ustrojbeno mjesto zapovjednik skupine-instruktor u Odsjeku voditelja naraštaja i opće obuke Središta za obuku HRM-a. Tijekom veljače  vodio je II. modul tečaja za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže RH i provodio i dio obuke I. modula osposobljavanja za satniju Mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a.

Proveo je također i obuku instinktivnog gađanja za AVPD tim HRM-a, a u sklopu njihovih priprema za angažman u OPM EU NAVFOR ATALANTA u Somaliji, u kojoj je i sudjelovao kao član prvog tima. 

Riječ je o iznimnom dočasniku koji neprekidno teži stjecanju novih znanja i usavršavanju vještina koje nadalje nesebično prenosi polaznicima tečajeva i obuka, kao i svojim suradnicima i kolegama. U radu pokazuje samoinicijativu, a posebnu pozornost posvećuje visokoj razini tjelesne spremnosti. Zbog svega navedenog nadnarednik Guvo odabran je za najboljeg dočasnika HRM-a te predložen za najbolje na razini  OSRH za veljaču 2020. godine.

Vojnik Renato Kurtović u OSRH je pristupio 2010., a  od 2011. godine pripadnik je HRM-a. Obnašao je niz vojničkih dužnosti, od mehaničara, specijaliziranog elektromehaničara za pogonsku opremu, preko elektroničara, mehaničara za brodske oružne sustave do dužnosti mehaničara za topničko naoružanje, na koju je trenutačno postavljen. Sve zadaće obavlja iznimno profesionalno, odgovorno i kvalitetno. Uz zadaće temeljne dužnosti, često se angažira na zadaćama pružanja potpore na pogrebima umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, tj. počasno-ceremonijalnim zadaćama. U veljači 2020. godine posebno se iskazao prilikom obuke pripadnika MUP-a RH u provedbi gađanja osobnim naoružanjem. Osim održavanja streljane, prethodno je pripremao sudionike gađanja, a pružao je i neposrednu potporu za vrijeme aktivnosti. Posebno značajan osobni doprinos vojnika Kurtovića bio je u zadaći pružanja potpore u provedbi dijela preduputne obuke AVPD tima HRM-a. Osim angažmana u obuci, tijekom veljače upućen je u Djibouti, u Somaliju, sa zadaćom provođenja tehničkog pregleda različitog osobnog naoružanja za pripadnike AVPD tima HRM-a stacioniranog u bazi francuskog OS-a. Za to je angažiran kao član tima HRM-a te je od čelnika tima usmeno pohvaljen za uspješnu provedbu zadaće, iskazanu visoku profesionalnost i motiviranost. Osobnim primjerom, stručnošću, motiviranošću, samoinicijativom i iskustvima pomaže u realizaciji planiranih i izvanrednih zadaća. Odabir vojnika Kurtovića za najboljeg vojnika/mornara za mjesec veljaču  HRM-a i OSRH, priznanje je i za njegovu dugogodišnju predanost pozivu i dužnosti, kao osobit primjer mlađim kolegama.

Časnički namjesnik Igor Jurić u Oružane snage RH stupio je u kolovozu 1991. kao dragovoljac Domovinskog rata. Trenutačno je raspoređen na ustrojbeno mjesto  prvog dočasnika satnije KIS-a, Bojne Obalnog motrenja i navođenja HRM-a. Kroz prvo tromjesečje 2020. časnički namjesnik Jurić posebno se iskazao u organizaciji nastave i obuke za djelatnike raspoređene u satniju KIS-a. Riječ je o obuci i nastavi za nove djelatnike, tj. njihova priprema za polaganje ispita za samostalno obnašanje ustrojbene dužnosti. Osim plana i programa obuke, koja se provodila kroz devet modula, izradio je sve nastavne materijale, a posebno iz osnova elektrotehnike i telekomunikacija. Iznimnom predanošću i odgovornim pristupom časnički namjesnik Jurić pridonosi uspješnom obnašanju zadaća na razini satnije i na razini bojne OmiN.  

Mornar Mate Kero pristupio je u OSRH 2019. godine. Nakon uspješnog završetka Specijalističke vojne obuke raspoređen je na ustrojbeno mjesto mornar-strojar u pogonskom brodskom odredu na ophodnom brodu OB-04. Mornar Kero iznimno je marljiv djelatnik, izgrađenih ljudskih i vojničkih osobina, predan pozivu i uzoran član posade broda. Osim u izvršavanju redovnih zadaća iskazao se u različitim izvanrednim aktivnostima, a posebno prilikom posljednjih ispraćaja umrlih branitelja iz Domovinskog rata. U proteklom razdoblju angažirao se također u radovima na obnovi sportskih terena te prilikom sanacije dijela obale na sidrištu vojarne ”Admiral flote Sveto Letica-Barba“. Zbog svega navedenog odabran je za najboljeg vojnika / mornara HRM-a za ožujak.

OJI HRM

FOTO: D. Mišić