HV u misijama i operacijama

Hrvatska vojska u misijama i operacijama potpore miru  sudjeluje već više od dva desetljeća. Protekle je godine sudjelovala u 7 operacija potpore miru, jednoj NATO misiji te dvije NATO aktivnosti. Prema planiranom pripadnici OSRH bili bi tijekom 2022. i 2023. godine angažirani u šest misija i operacija.

Iz NATO aktivnosti  ojačane prednje prisutnosti (enhance Forward Presence – eFP) nedavno se vratio 8. HRVCON sa bitnicom višecjevnih lansera raketa Vulkan, a 2023. u Poljsku bi trebala biti upućena bitnica PzH 2000 sa do 90 pripadnika. Iduće će se godine u sklopu Borbene skupine u Litvi  nastaviti i sudjelovanje mehanizirane satnije Hrvatske vojske sa do 200 vojnika.

Nastavlja se i sudjelovanje Hrvatske vojske u NATO operaciji KFOR na Kosovu, sa 130 pripadnika motorizirane satnije te  zrakoplovne sastavnice za jednim transportnim helikopterom.  

U operaciju potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju tijekom ove i iduće godine trebalo bi biti nastavljeno i sudjelovanje HRM-a sa 35 pripadnika i jednom raketnom topovnjačom.  Nastavlja se i sudjelovanje u operaciji EU NAVFOR MED IRINI koju predvodi  Europska unija.

U operaciju koalicijskih snaga Inherent Resolve u Kuvajtu i  NATO misiju potpore miru u Iraku također je planirano sudjelovanje do 10 pripadnika Hrvatske vojske uz mogućnost rotacije.

Video je kratki presjek sudjelovanja OSRH u NATO misijama i operacijama u protekloj godini.