Iskrcavanje kosovskih i albanskih snaga s brodova HRM-a

U sklopu međunarodne vojne vježbe Imediate Response 19, 20. svibnja 2019., u luci Gaženica u Zadru iskrcali su se pripadnici Oružanih snaga Republike Albanije i Kosovskih snaga sigurnosti s dva desantna broda minopolagača Hrvatske ratne mornarice, ”Krka“ i ”Cetina“. Savezničke snage na brodove HRM-a ukrcale su se u luci Drač u Albaniji, što je prvi put da se brodovima Hrvatske ratne mornarice prevoze snage s mjestom ukrcaja u luci druge savezničke države.