Izvori o djelovanju JNA i srpskih postrojbi u Lici protiv Republike Hrvatske, 1991.-1992. (V. dio)

U prethodnom broju Hrvatskog vojnika predstavljen je sadržaj iz Dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA, za 31. ožujka 1991. o događajima na plitvičkom području. U nastavku dokumenta govori se o okupljanju naoružanih Srba na području od Knina do Plitvica, a potvrđena je pogibija naoružanog srpskog ekstremista, za kojeg se navodi da je “civil” (!):

31.03. 1991. god.

11,35 – Dežurni OB KVPO dobio informaciju da su ranjena 4 pripadnika SUP-a SAO Krajine i 2 pripadnika MUP-a. MUP vraća sve putnike koji idu ka T. Korenici i upućuje ih na Karlobag. Podatak je nepotvrđen.

11,40 – Martić izvještava da mu se javio pripadnik SUP-a Knin iz T. Korenice i da ga je obavijestio da nema ranjenih i povređenih među milicionerima SUP-a SAO Krajine, već da je poginuo civil Vukadinović Rajko. […]

-Radio – Knin u 12,50: […] Jovan Rašković je upravo krenuo na ugroženo područje T. Korenice. […]

-U 13,20 por. Peretin javio da je ispred SUP-a Knin krenuo jedan autobus za Plitvice sa naoružanim građanima. […]

-‘Fišer’ izvestio u 13,30 da je na području Palanke (selo u blizini Knina) velika uznemirenost. Narod se okuplja radi pokreta u Plitvice.

-Iz Donjeg Lapca i Gračaca krenula su dva autobusa naoružanih građana prema Plitvicama i T. Korenici. […]

-P.puk. (Diko) Sokić izvestio da je noćas iz sela Plavno krenuo pun autobus (60-70 ljudi) naoružanih građana na T. Korenicu. […]

-(Branislav) Ristić izvestio: U 13,30 iz Benkovca krenuo autobus sa naoružanim građanima na T. Korenicu. Ispred SJS Benkovac ima oko 60-70 naoružanih civila.

-Iz saopštenja MUP-a RH:

-U 12,00 MUP RH uspostavio kontrolu nad NP ‘Plitvice’.

-U sukobu poginuo jedan pripadnik MUP-a, a 7 ranjeno.

-Uhapšeno 9 pripadnika SUP-a SAO Krajine, od toga četvorica ranjena od kojih su dvojica prebačena u zatvorsku bolnicu u Karlovcu.

-Saopštenje Savjeta za narodnu odbranu SO Knin. U 14,00 h (Risto Matković, sekretar SAOK).

‘Prema prvim saznanjima kojima raspolažemo, došlo je do oružanog sukoba između snaga MUP-a RH i snaga SUP-a i naroda SAOK. U sukobu su pale i ljudske žrtve i prema potvrđenim vijestima poginuo je i jedan građanin Korenice. SNO poziva sve građane SAOK da ostanu mirni, ali maksimalno pripravni za angažovanje u odbrani Knina i SAOK. Poručujemo celokupnoj javnosti da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti našu Krajinu. Zbog oružane agresije na SAO K i u uslovima nastajanja vanrednih prilika pozivaju se svi građani opštine Knin i SAO Krajine da budu spremni da se u svakom momentu odazovu pozivu za odbranu suvereniteta SAO Krajine.’ […]

-P.puk. (Borislav) Đukić u 14,45 javio:

Javio mu je ‘G-4’ (klasa moja) da podaci koji su objavljeni na HTV nisu u potpunosti tačni, nego su približno tačni. Plitvice su već zauzete. Okolo se još čuje pojedinačna paljba. Kod ‘G-4’ MUP će se najverovatnije zadovoljiti zauzimanjem Plitvica i tu će stati.

-Grubač javio u 14,55:

Kroz Tušilović je prošao 1 autobus i 3 landrovera puni specijalaca u pravcu Plitvica i T. Korenice. […]

15,40 – Grubač -Javio David Rastović iz Titove Korenice da nije tačan podatak da je vojska pomagala snagama MUP-a RH u zbrinjavanju ranjenika, da se vode borbe oko Plitvica, da MUP koristi suzavac, a da je narod okolnih sela spreman za zbeg jer se boje odmazde.

-Dio milicionera SUP-a Knin pobegao sa Plitvica i vraća se u Knin. […]

-P.puk. Đukić u 16,45 h javio: -Rađen Mirko, predsednik MO SSH Knin tražio razgovor sa p.puk. Đukićem i obavestio ga: da (Milana) Babića nema u Kninu, da je J. Rašković otišao u Plaški i da planira održati miting u T. Korenici na kome se okupilo 10.000 ljudi i da je rekao da ako bude uhapšen od MUP-a da se o tome hitno izvesti Cimerman (Warren Zimmerman, veleposlanik SAD-a u Jugoslaviji) i ostavio broj Cimermanovog telefona (trenutno kod M. Martića). Tada je rekao da narod traži da se izda proglas o dizanju opštenarodnog ustanka. […]

-(Dragiša) Rančić (p.puk) izvestio Đukića da je razgovarao sa milicionerom (Miloradom) Stuparom koji se vratio iz Korenice. MUP je upotrebljavao svo savremeno oružje, čak i lasersku tehniku, da je u reonu Plitvica opkolio grupu od 40 rezervista SUP-a Knin (uglavnom iz Plavna) i da su se svi ostali milicioneri povukli u reon Svetog Roka. Prilikom povlačenja imali su gubitaka. JNA je kupila povređene i sa njihove i sa MUP-ove strane.

-M. Martić nas obavestio da ima podatak da su iz Plitvica helikopteri JNA iz Bihaća pokupili 7 njegovih milicionera i prebacili ih u Ličko Petrovo Selo na neki heliodrom. Traži imena ovih ljudi. On ima podatak da se vojska iz Gospića vratila u kasarnu.

-‘S-20’ izvestio da prema njegovim informacijama nema poginulih milicionera iz Knina. Svi su se povukli i planiraju u toku noći izvesti napad na Plitvice i srušiti most na Korani.

-Puk. Tumanov: Doneta odluka da jedan bataljon interveniše u reonu T. Korenice – Plitvice u cilju razdvajanja snaga MUP-a i stanovništva. Ako ne prekinu dejstva JNA će intervenisati i zaštiti narod.

Raspored: 1 četa – Korenica; 1 četa – Plitvice, 1 četa – most na Korani i 1 četa u rezervi u reonu T. Korenice. Ako ne dođe do prekida dejstava angažovaće se i jače snage JNA.

JNA nije pomagala MUP-u i demantovaće se saopštenje HTV-a. […]

 Ante NAZOR