Još kamiona za američku vojsku

Proizvođač specijalnih vozila Oshkosh Defense, LLC objavio je 29. rujna da mu je Kov SAD-a (US Army) povjerio posao vrijedan 409 milijuna dolara za proizvodnju i isporuku 1661 kamiona tipa FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle), kao i 31 prikolice. Ugovor znači sedmu godinu kontinuiranih isporuka FMTV-a, a dosad je vojska primila čak 35 000 vozila i prikolica.

(Foto: Oshkosh)

Suradnja vojske i tvrtke podrazumijeva i da se kamioni kontinuirano poboljšavaju pa je tijekom programa ugrađeno više od 1000 inovacija koje su povećale kakvoću, pouzdanost i izradu vozila. Trenutačnu generaciju FMTV-a A1P2 čini 12 modela koji imaju mogućnost prijevoza tereta mase od 2,5 t do 10 t u sklopu potpore ne samo logističkim, nego i borbenim zadaćama. Zanimljivo je što se u svih 12 modela nalazi više od 80 % jednakih dijelova što znatno smanjuje cijenu te olakšava održavanje i obuku.

Domagoj VLAHOVIĆ