Kadeti Hrvatske vojske na razmjeni u SAD-u

Pripadnici Kadetske bojne “Predrag Matanović” Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” kadetkinja nadnarednica Tihana Lajtman i kadet nadnarednik Mateo Martinović sudjelovali su od 30. listopada do 4. studenog na konferenciji razmjene kadeta kroz program akademske mobilnosti kadeta za partnerske zemlje (Student Conference on U.S. Affairs, SCUSA 71) na West Pointu, SAD.

Konferenciji su nazočili pretežno studenti američkih sveučilišta Harvard, Stanford i Brown, MIT-a (Massachusetts Institute of Technology), te kadeti s West Pointa i drugih vojnih akademija. 

Glavna tema konferencije bila je Unapređenje nacionalnih interesa: sjecište unutarnje politike i američke vanjske politike (Advancing the National Interest: The Intersection of Domestic Politics and American Foreign Policy).

Svim članovima konferencije bila je dodijeljena jedna od petnaest tema o kojima je raspravljano na okruglim stolovima u domeni glavne teme.

Kadetkinja nadnarednica Tihana Lajtman bila je za stolom pod nazivom Europa, na kojem se raspravljalo o poboljšanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Europe kroz NATO. Kadet nadnarednik Mateo Martinović bio je za stolom Sigurnost u kibernetičkom prostoru (Security in Cyberspace), gdje su se predlagale regulacije i norme za međunarodni kibernetički prostor i kibernetički prostor Sjedinjenih Američkih Država.

Konferencija je proširila suradnju civilnih i vojnih učilišta i sveučilišta te pružila širu sliku civilnim studentima o životu i radu vojnih učilišta. Takav oblik suradnje između SAD-a i Hrvatske vojske pomaže mladim časnicima da postanu svjesni aktualnih problema i događanja u svijetu, kao i drukčijih pogleda na svijet između SAD-a i Europe. Konferencija je također bila i dobra podloga za nastavak uspješne suradnje s budućim časnicima drugih zemalja.

Tekst i foto: Kadetska bojna / HVU