Kontinuirano učenje, napredovanje i obuka mladih vezista

 

Zadaća Satnije veze jest dati komunikacijsko-informacijsku potporu i uspostaviti komunikacijsko- informacijske sustave u svim događanjima. No, kako ističe zapovjednik Satnije natporučnik Hrvoje Bajić, posebno vode računa o tome da u sva događanja i aktivnosti u postrojbi što više uvode mlade ljude  i na taj ih način pripremaju. Tako im daju priliku da se nauče, razviju i budu spremni preuzeti novije i složenije zadaće…

Gardijska motorizirana brigada (GMTBR) tijekom vremena profilirala se u modernu, vrhunski uvježbanu postrojbu HKoV-a, a posljednjih je godina glavna nositeljica priprema većine deklariranih snaga. Sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji potpore miru ISAF, od ove godine misiji Odlučna potpora, obveze preuzete iz sudjelovanja u NATO-ovim snagama brzog odgovora (NRF), pripreme bojnih grupa mehaniziranog pješaštva (BGMP) i participiranje u aktivnostima Europske borbene grupe (EUBG) tek su dio aktivnosti koje pripadnici GMTBR-a redovito provode. I u svim tim aktivnostima gotovo nevidljivi, ali uvijek potrebni, važni i baš uvijek prisutni pripadnici su Satnije veze GMTBR-a.
Zadaća Satnije veze jest osigurati komunikacijsko-informacijsku potporu i uspostaviti komunikacijsko-informacijske sustave tijekom svih obučnih događanja i vježbi u kojima sudjeluju postrojbe GMTBR-a. Satnija veze GMTBR-a obuhvaća radio vod, radio-relejni vod i vod za telefoniju, a zapovjednik Satnije je natporučnik Hrvoje Bajić. On je prošao sve razine zapovijedanja, bio je vojnik, dočasnik, časnik, prošao je brojne vojne obuke u zemlji i izvan nje, sudionik je Domovinskog rata – a sada, predstavljajući nam svoju satniju odmah ističe i specifičnost vezanu uz njezin rad:
”Za dobrog i sposobnog vezista treba dosta vremena i truda, pogotovo u današnje vrijeme kada je tehnologija snažno napredovala. Naravno, specifičnosti obuke razlikovat će se ovisno o tome na kojim sustavima i uređajima vezist radi, no u svakom slučaju nužno im je osigurati velik broj različitih obuka. Opremamo se novim komunikacijsko- informacijskim sustavima, neprestano nadolaze novi izazovi i nužno je kontinuirano učiti i napredovati. Za nas kao zapovjednike, za mene osobno, ali i za čitav sustav pravi izazov postaje pitanje kako mlade ljude s kvalitetnom informatičkom pismenošću privući i zadržati u sustavu.“
Dok nas, predstavljajući nam Satniju, vodi prostorima vojarne u Kninu, a onda i vojnim poligonom ”Bralovac“ gdje se pripadnici Satnije uvježbavaju za svoje zadaće, natporučnik Bajić s ponosom ističe kako se radi o dobro organiziranoj i  uvježbanoj postrojbi koja je po prosjeku godina svojih pripadnika najmlađa postrojba GMTBR-a. 
”Posebno vodimo računa o tome da u sva događanja i aktivnosti u našoj postrojbi što više uvodimo mlade ljude i na taj ih način pripremamo. Tako im dajemo priliku da se nauče, razviju se i budu spremni preuzeti novije i složenije zadaće,” kaže natporučnik Bajić.
Jedan od načina odabira najboljih mladih vojnika i pomlađivanja Satnije šestomjesečni je probni rad na koji u Satniju veze dolaze mladi vojnici sa završenim dragovoljnim služenjem vojnog roka. Nakon što završe dragovoljno služenje vojnog roka, vojnici roda veze najprije odlaze u Bojnu veze na specijalističku obuku gdje stječu temeljna znanja o sustavu veze,a u Satniju dolaze zadnjih 12 tjedana probnog roka. Upravo u vrijeme našeg posjeta jednoj je skupini završavao ciklus probnog rada. Ocjenjivala se obuka na traci, završavalo uvježbavanje posluga i timova, a tijekom šestomjesečnog razdoblja bilo je vojničkih drilova, radilo se na temeljnim vojnim zadaćama, pješačkim vojnim zadaćama, gađanju, instinktivnom gađanju, situacijskim gađanjima, topohodnjama, hodnjama, puzanju, provjerama motorike. I, uza sva ta opća vojna znanja i vještine, radili su na usvajanju temeljnih znanja i vještina vojnika roda veze.
”Tijekom probnog rada želimo mlade ljude koji dolaze u sustav staviti pod  normalan, vojnički, profesionalni pritisak da bismo vidjeli kako reagiraju. To su mladi vojnici koji su došli iz civilistva, odradili su dragovoljni vojni rok i pozvani su u sustav. S njima radimo prije svega na temeljnim vojnim zadaćama, kako bismo vidjeli možemo li na njih računati. Ulaskom u sustav, oni su prije svega vojnici, a onda su i vezisti. To znači da ne smijemo zanemarivati temeljne vojne zadaće, ali odmah zatim slijedi i važnost visoke razine informatičke pismenosti i rad na njoj,” objašnjava nam zapovjednik Satnije veze i ističe svoje zadovoljstvo onim što su tijekom ocjenjivanja pokazali mladi vojnici. Među njima ima i vrlo mladih ljudi, rođenih sredinom devedesetih godina, a i onih kojima su roditelji bili sudionici Domovinskog rata.
O tome, natporučnik Bajić kaže: ”Mi smo svi svjesni da za godinu, pet, sedam, deset godina odlazimo iz sustava, odlazimo u mirovinu, mnogi su već otišli, i zbog toga nam je sada iznimno važno da iza sebe ostavimo mlade, najbolje mlade ljude koji će znati nastaviti, koji će biti dobri vođe, koji će se znati nositi s problemima. Treba napraviti tu smjenu generacija, ona je nužna, ali treba je napraviti kvalitetno – na mlade ljude treba prenijeti iskustva koja mi imamo: i iskustva Domovinskog rata, i iskustva međunarodnih suradnji i misija.“

Natporučnik Hrvoje Bajić, zapovjednik Satnije veze

Kao zapovjednik Satnije trudim se da ljudi koji su bili u Domovinskom ratu naprave tu tranziciju znanja i iskustava na mlade ljude, da ih obogate vlastitim naučenim lekcijama. Naravno, tehnička iskustva vezista u Domovinskom ratu i danas su bitno drugačija jer su tehnika i tehnologija danas drugačiji – no ono što oni mogu prenijeti mladima neke su temeljne vrijednosti i pogled na vojsku kao poziv a ne kao posao, odnos prema zadaćama, odgovornost, provedba zadaća na terenu i sl.

Jedan od načina odabira najboljih mladih vojnika i pomlađivanja Satnije šestomjesečni je probni rad na koji u Satniju veze dolaze mladi vojnici sa završenim dragovoljnim služenjem vojnog roka. Upravo u vrijeme našeg posjeta jednoj je skupini završavao ciklus probnog rada. Ocjenjivala se obuka na traci, završavalo uvježbavanje posluga i timova, a tijekom šestomjesečnog razdoblja bilo je vojničkih drilova, radilo se na temeljnim vojnim zadaćama, pješačkim vojnim zadaćama, gađanju, instinktivnom gađanju, situacijskim gađanjima, topohodnjama, hodnjama, puzanju, provjerama motorike. I, uza sva ta opća vojna znanja i vještine, radili su na usvajanju temeljnih znanja i specifičnosti veze.

Napisala i snimila Lada Puljizević