Pripreme za EUBG

Gardijska motorizirana  brigada planira u drugoj polovini 2016. ustrojiti i obučiti sastavnice za EUBG jačine motorizirane satnije s ojačanjima. Tako će u sastav EUBG-a 2016/II, osim motorizirane satnije, ući i Vod za opću inženjerijsku potporu iz Inženjerijske pukovnije, Nacionalni element potpore (NEP) iz sastava Zapovjedništva za potporu (ZzP) te stožerno osoblje. Zadaća GMTBR-a je priprema i obuka motorizirane satnije, kao i dijela stožernog osoblja koji generira za EUBG 2016/II. Obilazak Vukova u jeku njihovih terenskih priprema pokazao nam je koliko ozbiljno pristupaju ispunjavanju dodijeljenih zadaća…


Republika je Hrvatska, kao članica Europske unije, preuzela zadaće participiranja u funkcioniranju EUBG-a (European Union Battle Group). Za drugu polovinu 2016. u planu je da Gardijska motorizirana brigada ustroji i obuči sastavnice za EUBG jačine motorizirane satnije s ojačanjima. Tako će u sastav EUBG-a 2016/II, osim motorizirane satnije, ući i Vod za opću inženjerijsku potporu iz Inženjerijske pukovnije, Nacionalni element potpore (NEP) iz sastava Zapovjedništva za potporu (ZzP) te stožerno osoblje. Zadaća GMTBR-a je priprema i obuka motorizirane satnije, kao i dijela stožernog osoblja koji generira za EUBG 2016/II. Obilazak Vukova u jeku njihovih terenskih priprema pokazao nam je koliko ozbiljno  pristupaju ispunjavanju dodijeljenih zadaća.
Pripadnike 1. motorizirane bojne Vukovi Gardijske motorizirane brigade posjetili smo tijekom jednog od njihovih ciklusa uvježbavanja na vojnom poligonu ”Crvena zemlja” pokraj Knina. U prosjeku, mjesečno, provode dva tjedna na tom poligonu, zatim slijedi tjedan odmora pa tjedan dana priprema za novi odlazak na ”Bralovac” – i tako već mjesecima. Dosadašnji tijek aktivnosti, objasnio nam je bojnik Igor Gojmerac, zapovjednik 1. motorizirane bojne Vukovi Gardijske motorizirane brigade. ”Moja je postrojba dobila zadaću  pripremiti dio deklariranih snaga za 2016. godinu. U lipnju 2014. bojna je počela s pripremama, a prošlo ljeto iskoristili smo za potrebne planske procese, izradu dokumentacije, određivanje ključnog osoblja, određivanje dinamika priprema. Nakon tog dijela, od listopada prošle godine, Satnija je krenula na obuku. U ovom trenutku dosegnuli smo razinu obuke desetine, slijedi provedba i završetak ocjenjivanja desetina te bojno gađanje binoma i bojno gađanje timova,” kaže bojnik Gojmerac.

Zimski mjeseci na Dinari mogu biti vrlo neugodni. Snažni udari bure, snježne mećave i zapusi te niske temperature otežavaju vojničke aktivnosti – no, premda promrzli i umorni, Vukovi se ne žale. Svi redom ističu kako to ni po čemu nisu izvanredni, već sasvim normalni vojnički uvjeti rada, te kako su na kraju takvih vojničkih radnih dana zadovoljni jer primjećuju da u svom radu rastu, napreduju i dosežu postavljene im ciljeve.

Obuka će se nastaviti i dalje, planovi rada znaju se i za osam mjeseci unaprijed, zna se koje zadaće i kada treba ispuniti, do koje razine trebaju rasti. U planu za ovu godinu obuka je razine voda i ocjenjivanje vodova; zatim će u Simulacijskom središtu na HVU-u, na novom sustavu VBS2 provjeriti određene procedure i SOP-ovi; slijedi samoocjenjivanje Satnije u vježbi na Crvenoj zemlji. Time će se postrojba uvježbavati za rad u svim mogućim uvjetima – od kiše, vjetra, snijega do ljetnih žega. Na kraju, poslije svih tih napora i danonoćnog rada bit će vježba UDAR 15, u listopadu 2015., kada će biti provedeno ocjenjivanje postrojbe sukladno CREVALU.

O putu koji je Satnija prošla, ali i onome što je još čeka, natporučnik Mario Štimac zapovjednik EUBG satnije kaže:”Satnija na Bralovcu trenutačno provodi obuku razine desetine. Prošli smo obuku i ocjenjivanje pojedinačnih zadaća, a slijedi obuka razine voda i satnije. Krajnji nam je cilj uspješno proći vježbu UDAR15 u listopadu ove godine, a novi  izazovi slijede u obuci koja će biti provođena nakon ocjenjivanja Satnije, na međunarodnim vježbama gdje ćemo se obučavati s pripadnicima snaga drugih zemalja koje sudjeluju u Europskoj borbenoj grupi.”

Od listopada 2015. za Vukove započinje razdoblje integracijske obuke s ostalim sastavnicama EUBG-a, a zatim, u srpnju 2016., započinje šestomjesečni stand by period koji, po riječima bojnika Gojmerca, znači da u u tom razdoblju deklarirane snage trebaju biti spremne na premještaj u roku od deset dana na udaljenost do 6000 km od Bruxellesa.

Razvodnik Zoran Brezak, 2. motorizirana satnija 1. bojne
Na poligonu smo zbog uvježbavanje desetina u sklopu kontinuiranog razvoja EUBG snaga. Radimo od jutra do noći, trudimo se i sve ide onako kako smo planirali. Desetine funkcioniraju i zadovoljni smo, bez obzira na to što je hladno i malo nas muči bura.
Poručnik Robert Kurevija, zapovjednik 2. voda 2. satnije
Provodimo obuku uvježbavanja i ocjenjivanja do razine desetine, odnosno obuku na traci te situacijska gađanja. Sve skupa je zahtjevno, ali ljudi su motivirani i, kako vidim, iz dana u dan odrađujemo zadaće i napredujemo. Pripremamo se također za daljnje ocjenjivanje vodova, a onda i Satnije, što nas čeka u četvrtom i šestom mjesecu.
Vojnikinja Ivana Nemeček, 2. vod 2. satnija
Pripremamo se za EUBG, vrijeme nam i nije baš najbolje. Pripreme su bile dugotrajne, počele su u rujnu prošle godine, a nastavit će se i tijekom cijele ove godine. Zahtjevno je, ponekad i naporno, ali smo na kraju dana zadovoljni onim što postižemo.

 

 

Napisala i snimila Lada Puljizević