Tigrovi na Bralovcu – posebna briga za mlade vojnike

Cijela je obuka vezana za širi proces pripreme 1. mehanizirane satnije za ocjenjivanje koje će biti provedeno na vježbi Udar, krajem rujna 2017. godine. “Sad smo počeli s temeljnim zadaćama, s desetinom, sa skupinama, od bojnih gađanja do ocjenjivanja desetina, a sljedeći mjesec počet ćemo s ocjenjivanjem vodova. Tako ćemo nastaviti tijekom cijele godine, a plan je Bojne da Satniju provedemo kroz opsežan proces obučavanja,” ističe bojnik Mario Mlinarić, zapovjednik 1. mb Tigrovi

Iako je tek nedavno započela, za Tigrove je 2017. godina već do kraja popunjena gustim planom aktivnosti, vježbi u zemlji i izvan nje, trenaža, ocjenjivanja. Jedan od prvih planiranih vježbovnih ciklusa započeo je krajem siječnja na poligonu “Bralovac” na Crvenoj zemlji gdje smo ih i posjetili. Hodnja dinarskim vrletima u ovo doba godine znači borbu s udarima bijesne bure i gadnu smrzavicu, ali Tigrovima to, očito, ni malo ne smeta. Na sve strane trče, zaliježu, pucaju, sastavljaju svoje minobacače, i u novinarski diktafon koji od bure jedva hvata njihov glas, još zadihani izjavljuju kako im hladnoća i vjetar ne smetaju jer oni samo stvaraju dodatne uvjete za obuku u otežanim uvjetima, a oni baš to žele.
Smireno, s pažnjom motreći sve što mu ljudi na terenu rade, bojnik Mario Mlinarić, zapovjednik 1. mehanizirane bojne Tigrovi na njihove riječi klima glavom i objašnjava nam: “Vojnici trebaju što više izlaziti na teren, što više vježbati i pucati, provoditi što više gađanja – to je vojnički posao, oni su zato došli u vojsku i takve im aktivnosti dižu moral. Ova aktivnost na Bralovcu odličan je način da uvježbavamo i održavamo visoku spremnost vojske, a mlade vojnike koji su u postrojbi na ovaj način postupno uvodimo i vodimo ih do razine sposobnosti potrebne za bojna gađanja.”
I upravo se o tim mladim vojnicima ovdje vodi posebna briga. U redove Tigrova u zadnje ih je vrijeme ušlo mnogo, a vježba koja je na poligonu “Bralovac” trajala do 10. veljače bila je prilika da se upoznaju s temeljnim vojnim vještinama, pripremnim gađanjima te, konačno, i bojnim gađanjima. Kroz to ih vode dočasnici s bogatim iskustvima stjecanim tijekom Domovinskog rata i u brojnim misijama, a spoj mladosti i iskustva i ovoga se puta potvrđuje kao recept za uspješnost. Bojnik Mario Mlinarić objašnjava kako je čitava obuka vezana za širi proces pripreme 1. mehanizirane satnije za ocjenjivanje koje će biti provedeno na vježbi Udar, krajem rujna 2017. godine. “Sad smo počeli s temeljnim zadaćama, s desetinom, sa skupinama, od bojnih gađanja do ocjenjivanja desetina, a sljedeći mjesec počet ćemo s ocjenjivanjem vodova. Tako ćemo nastaviti tijekom cijele godine, a plan je Bojne da Satniju provedemo kroz opsežan proces obučavanja. Novim je ustrojem Satnija dobila dosta novih vojnika tako da moramo krenuti od početka – i zato smo sada počeli od uvježbavanja temeljnih vojnih vještina, preko pripremnog gađanja do bojnog gađanja. Prioritetna je i priprema ove satnije za vježbu Saber Guardian 17 koja će se održati u Rumunjskoj te nakon toga priprema za Udar 17 gdje ćemo Satniju ocijeniti. Satnija je dio BGMP1 koji se ocjenjuje na vježbi Udar 17 za zadaće sukladne NATO-ovim zahtijevanim sposobnostima koje Republika Hrvatska mora imati.”
Na vježbi koju su Tigrovi od 30. siječnja do 10. veljače održali na Crvenoj zemlji uvježbavana su pripremna i bojna gađanja koja su prethodnica situacijskim gađanjima Voda, provedena su gađanja po vodovima iz puške VHS-1, VHS-2 te puškostrojnica, održana je taktička obuka, noćna obuka s noćnim uređajima te ocjenjivanje desetina. U vježbi je sudjelovao i nedavno im pridodan potporni 4. vod koji se s minobacačima pripremao za gađanje koje će biti u ožujku.


Vježba Saber Guardian 17 održat će se u Rumunjskoj, a glavnina hrvatskih snaga i tehnike odlazi početkom srpnja. Na vježbi koja traje od 14. do 17. srpnja sudjelovat će više od 200 pripadnika OSRH. Vježba je koncipirana kao vježba bojnog gađanja združenih snaga, naših i partnerskih, s topništvom i zračnom potporom.


bojnik Mario Mlinarić, zapovjednik 1. mehanizirane bojne Tigrovi
Vojnici trebaju što više izlaziti na teren, što više vježbati i pucati, provoditi što više gađanja – to je vojnički posao, oni su zato došli u vojsku i takve im aktivnosti dižu moral. Ova aktivnost na Bralovcu odličan je način da uvježbavamo i održavamo visoku spremnost vojske, a mlade vojnike u postrojbi na ovaj način postupno uvodimo i vodimo ih do razine sposobnosti potrebne za bojna gađanja.

natporučnik Vedran Mandić, zamjenik zapovjednika 1. mehanizirane satnije 1. bojne Tigrovi
Ovdje nam je cilj provesti pripreme i bojna gađanja te početi taktičku obuku razine od pojedinca do desetine. Bojna gađanja provodimo tako da imamo pripremna gađanja na rednom broju 2, 3 i 4, nakon čega slijede bojna gađanja pojedinaca, skupina i desetina. Sve to moramo proći zbog uvježbanosti i osposobljenosti za naše buduće zadaće na koje smo fokusirani. Obuku desetina provodimo tako da se ocjenjuju od pojedinačnih do skupnih zadaća slijednorastućom fazom – znači ne preskačemo ni jedan dio i obuhvaćeni su pojedinac, binom, skupina, tim, a u budućim terenima nadovezat ćemo se na Vod i Satniju. Vrlo sam zadovoljan provedbom taktičke obuke. Ova je satnija u neprestanom fokusu, ljudi kontinuirano rade i osvježavaju svoje znanje, i mogu reći da dobro napredujemo. Sa svakim danom rada primjetan je napredak i možemo biti potpuno zadovoljni onim što je postignuto.

poručnik Martin Rabuzin, zapovjednik 3. mehaniziranog voda 1. mehanizirane satnije 1. bojne Tigrovi
Na vojni poligon “Bralovac” došli smo zbog uvježbavanja pripremnih i bojnih gađanja koja su prethodnica sljedećim, situacijskim gađanjima voda. Do sada smo proveli gađanja po vodovima, iz puške VHS-1, VHS-2, puškostrojnica, proveli smo i ocjenjivanje desetina, imali smo noćnu obuku s noćnim uređajima. Tempo rada bio je visok, radili smo cijele dane, od ranog jutra do u noć, no i postignuti su rezultati jako dobri. Nedavno je bio preustroj tako da imamo dosta novih ljudi, desetine su sada izmiješane i u njima su ljudi različitih razina znanja i uvježbanosti – imamo ljude iz 28. kampa, dakle ljude koji su zadnji ušli u sustav i još se moraju integrirati, ali sve to jako dobro funkcionira i svaki je dan vidljiv napredak. Istodobno, imamo u desetinama starijih, iskusnih vojnika, zapovjednici su iskusni, znaju što i kako treba raditi tako da se mladi i neiskusni vrlo brzo uklope.

vojnik Robert Ivanović, 1. satnija, 4. vod
U Vod za potporu došao sam iz 2. satnije. Prvi smo se tjedan uvježbavali, radili smo pješačke drilove, a sad radimo s minobacačima i pripremamo se za gađanje koje će biti u trećem mjesecu. Odlično je, zadovoljan sam, radimo puno, bura i hladnoća malo nam otežavaju, ali napredujemo. U vojsci smo da učimo i naučimo, zapovjednici nam izlaze u susret, pomažu nam u svemu i nije prenaporno.

nadnarednik Mario Sabo, prvi dočasnik 1. mehanizirane satnije Tigrovi
Završili smo pripremna gađanja na rednom broju 2, 3 i 4, gađanje pojedinca na rednom broju 1 bojnog gađanja, a u tijeku je bojno gađanje skupine na rednom broju 1. Sadržaji su opsežni i zahtjevni zato što moramo biti u potpunosti fokusirani na pravilnu uporabu osobnog naoružanja, poštivanje svih mjera sigurnosti. To znači da pojedinac, prije samog gađanja s bojnim streljivom, mora proći uvježbavanje na suho, uvježbavanje s manevarskim streljivom i tek tad, kad nadređeni zaključe da je sposoban provesti gađanje na siguran način, kreće se na strelište na kojem se provodi bojno gađanje. Ono se, na kraju, i ocjenjuje, a uvjet da se pristupi idućem bojnom gađanju zadovoljavanje je definirane razine prethodnog gađanja.
Velik dio Satnije mlađe je dobi i možemo govoriti o visokoj motiviranosti koju su ovdje pokazali. Vojnički poziv podrazumijeva velik broj ispucanih metaka, puno treninga kako bi neke, eventualne buduće borbene zadaće bile provedene na očekivan, kvalitetan način. Ljudi nam pokazuju kako su željni učenja, rada, pucanja, i na ovom poligonu to možemo realizirati. U postrojbi imamo puno mlađih, još nedovoljno iskusnih ljudi, no imamo i starije, iskusnije, pogotovo dočasnike koji su razine zapovjednika desetine, prvog dočasnika voda. Svoja iskustva iz Domovinskog rata, iz misija u kojima su sudjelovali i iz OSRH prenose mlađima, primjerima nekih naučenih lekcija te ih usmjeravaju u skladu s pravilima, doktrinom, taktikom. Oni, opet, uče, prihvaćaju, željni su znanja i željni su dokazivanja, tako da u konačnici taj spoj mladosti i iskustva daje najbolje moguće rezultate.
Uz gađanje provodimo i svakodnevnu taktičku obuku. U sastav Satnije s novim smo preustrojem dobili i Vod za potporu koji je opremljen s minobacačima 82 mm te s protuoklopnim raketnim sustavima druge generacije. Vod se sad u ovom sastavu prvi put počeo pripremati, obučavati i kvalitetno napreduje.

Napisala i snimila Lada Puljizević