Kvaliteta kao izazov

Ove je godine Hrvatska odabrana za domaćina 53. kongresa Europske organizacije za kvalitetu EOQ (European Organization for Quality). Hrvatskom društvu za kvalitetu (HDK) pripala je čast biti domaćinom i organizatorom kongresa koji je održan u svibnju u Cavtatu

Kvaliteta je pokazatelj uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku. Smisao je kvalitete u smanjenju troškova ukupnog poslovanja, veće djelotvornosti i većeg zadovoljstva krajnjeg korisnika. Kontrola kvalitete jest provođenje postupaka nadzora nad određenom robom u svrhu ispunjavanja zahtjeva za kvalitetom. To je skup mjera koje se poduzimaju s namjerom osiguranja propisane razine kvalitete materijalnih sredstava koja su dostupna na tržištu ili se rabe u nekoj organizaciji.

Razvojem tehnike, tehnologije i proizvodnje, kontrola kvalitete je proširena i na aktivnosti koje nisu vezane samo za neposrednu proizvodnju. Stoga razvijena organizacija kontrole kvalitete koja nije samo to već je riječ o cjelokupnom sustavu za osiguranje kvalitete kojim se svjesno upravlja i razvija kvaliteta proizvoda, usluga i sustava.
Kongres Europske organizacije za kvalitetu EOQ (European Organization for Quality) najznačajnije je središnje godišnje događanje u području kvalitete u Europi i svijetu pa tako i u Hrvatskoj te je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Stjepana Mesića. Osobna izaslanica predsjednika Republike županica Dubrovačko-neretvanske županije Mira Buconić svečano je otvorila 53. europski kongres za kvalitetu, glavni suorganizator kongresa bila je Hrvatska gospodarska komora. Skup se održao pod nazivom Kvaliteta u razdoblju tranzicije (Quality in an Age of Transition), a sudjelovalo je oko 300 sudionika iz 41 zemlje.

Kongres EOQ već po tradiciji okuplja široki krug profesionalaca iz područja kvalitete koji dolaze iz proizvođačkih, uslužnih, zdravstvenih, administrativnih i obrazovnih organizacija, prije svega iz Europe, ali i iz cijelog svijeta što je potvrđeno i na ovogodišnjem skupu. Glavni predavači na kongresu bili su ugledni stručnjaci iz područja kvalitete kao što su Shoji Shiba, Tito Conti, Glenn Walters, Signe Ratso, Stephen Burnell.

Teme o kojima se raspravljalo bile su načelno podijeljene unutar radnih sekcija, a obuhvaćale su osnove kvalitete (nove ideje, alternative i perspektive), kvalitetu u zdravstvenoj zaštiti, uslužne djelatnosti, upravljanje kvalitetom u organizacijama, zaštitu okoliša, unapređenja i potrebe 21. stoljeća te druga pitanja iz područja kvalitete. Tako se pružila izvanredna prilika da se nauči na koji način odgovoriti na izazove globalne krize primjenjujući sustave upravljanja kvalitetom te kako očuvati okoliš za generacije koje dolaze poslije nas, kako podići društvenu odgovornost i druga pitanja.

Viktor Seitschek, predsjednik Europske organizacije za kvalitetu izjavio je da je Kongres u Dubrovniku pokazao kako organizacije koje su usredotočene na vrijednost mogu odgovoriti na besprimjernu nesigurnost nove globalne ekonomije putem sustavnog i integriranog pristupa upravljanju i to korištenjem modela utemeljenih na kvaliteti.
Božidar Ljubić, predsjednik HDK-a istaknuo je da su mnoga svjetska gospodarstva upravo primjenom sustava upravljanja kvalitetom ojačala svoju konkurentnost i poziciju na svjetskim tržištima. Navedeno je da će ta iskustva iz mnogo razvijenijih zemalja naši stručnjaci, koji se bave upravljanjem sustavima kvalitete, uspjeti primijeniti u svojim tvrtkama i organizacijama.

Hrvatsko društvo za kvalitetu
HDK je stručna udruga koja okuplja stručnjake iz područja kvalitete, radi iniciranja i promicanja aktivnosti na ostvarivanju kvalitete i upravljanju kvalitetom. Udruga, kao predvodnik u promicanju kvalitete u Hrvatskoj u svim dijelovima društva aktivno podupire kvalitetu šireći je na društvenu zajednicu znanja iz upravljanja kvalitetom te potiče razmjenu ideja, informacija, iskustava i novih spoznaja o kvaliteti. Udruga potiče primjenu načela upravljanja kvalitetom u hrvatskom gospodarstvu i javnom sektoru radi stalnog poboljšavanja učinkovitosti poslovanja. Okuplja 88 kolektiva s 358 članova i 145 pojedinačnih članova društva.

Josip MARTINČEVIĆ MIKIĆ