Ljetni kampovi kadeta HVU-a u Udbini i na Gakovu

S polaznicima Ljetnog kampa 2 u Udbini radili su budući instruktori Središta za razvoj vođa “Marko Babić”, a kadete ljetnih kampova 1 i 3 na vježbalištu “Gakovo” obučavali su instruktori iz bojne Pauci