Logistička potpora ZzP-a na vježbi Anakonda-16

Na vojnom poligonu Orzyszu u Poljskoj gdje je smještena glavnina pripadnika OSRH koji sudjeluju na međunarodnoj vježbi Anakonda-16, logistička potpora bila je iznimno važna….