Marke – Džudo

Džudo (jap. judo: blag način), relativno je mlad borilački sport za muškarce i žene. Iako postoje mnoge legende o njegovu nastanku, najzanimljivija je kineska, koja govori o tzv. nježnoj umjetnosti, temeljenoj na načelu “Popusti da bi pobijedio”

Džudo je utemeljen u Japanu krajem XIX. stoljeća kao suvremeni sportski nastavak starojapanske borilačke vještine džiju-džicu – borbene tehnike iz vremena samuraja. Džudo spada u obitelj hrvačkih sportova. Cilj je te borbe, koja se odvija na strunjači četvrtasta oblika sa stranicama duljine osam metara, baciti protivnika na leđa ili bok uz primjenu dopuštenih zahvata. Natjecatelji su svrstani u težinske kategorije: ekstralaka (do 60 kg), polulaka (do 66 kg), laka (do 73 kg), polusrednja (do 81 kg), srednja (do 90 kg), poluteška (do 100 kg) i teška (više od 100 kg), a za žene to iznosi 48, 52, 57, 63, 70, 78 i više od 78 kg. Natječu se odjeveni u kimono ili judogi, bosonogi i opasani pojasom čija boja označava pripadnost određenoj vrsnoj skupini. Borbe za muškarce traju pet, a za žene četiri minute. Džudo je postao popularan u Europi početkom XX. st. zbog putovanja vojnika i diplomata u Japan. U početku se uglavnom poučavao u vojnim, policijskim i vatrogasnim postrojbama, a u brojnim se zemljama ta tradicija zadržala do danas. Vježba se u gotovo svim zemljama svijeta. Dobrobit tog sporta prepoznata je u sferi razvoja djece i mladih te se u nekim zemljama uvodi u programe obrazovanja. Posebnost je džuda i u tome što se njim mogu baviti svi – djevojčice i dječaci, starije osobe, vrhunski sportaši i rekreativci neovisno o sposobnostima i tjelesnoj konstituciji. Čuva obrazovnu vrijednost najučinkovitijih i manje opasnih tehnika borbe, oslanjajući se na korištenje gracioznosti umjesto brutalne sile. Džudo je u prvoj pol. XX. stoljeća postupno gubio karakter borilačke vještine i pretvarao se u sport. Prvo europsko prvenstvo održano je 1951. (za žene 1975.), a svjetsko 1956. (za žene 1980.). Džudo je olimpijski sport za muškarce od 1964. (Tokio), za žene od 1992. (Barcelona). Danas je po broju zemalja sudionica na Olimpijskim igrama odmah iza atletike. Hrvatski džudo-savez, osnovan 1951. u Zagrebu, primljen je 1992. u Međunarodnu džudo-federaciju i Europsku džudo-uniju.

TEKST  Ivo Aščić