Marke – Mir – najviša vrijednost čovječanstva

Na prijedlog Udruge javnih europskih poštanskih operatera – PostEurop, početkom svibnja ove godine njezine su članice izdale jednu ili više poštanskih maraka na temu EUROPA: Mir – najviša vrijednost čovječanstva

Betlehemsko svjetlo simbol je mira u svijetu

Marke na temu mira imaju cilj izgraditi svijest o zajedničkim korijenima, kulturi, povijesti i ciljevima Europe. Za ovu je godinu korišten pobjednički motiv izabran na natjecanju koje je organizirao PostEurop. Marka prikazuje novi znak koji predstavlja mir na temelju europskog, stoljećima starog vizualnog motiva čvora, simbola beskrajnog jedinstva, prijateljstva i ljubavi. Inspiriran je simbolom keltskog ljubavnog čvora s isprepletenim srcima. Ruke s isprepletenim prstima prenose poruku međusobnog poštovanja, a boje ilustriraju sve nacije svijeta. I hrvatski nacionalni poštanski operater, koji je član ove Udruge još od 1993., izdao je dvije. U tekstu koji prati hrvatske marke, među ostalim, navodi se: “Potreba za životom u sigurnim uvjetima temeljna je ljudska potreba. Ona nam pruža osjećaj stabilnosti i mira. No mir nije samo odsutnost onoga što nas direktno ugrožava, poput rata i nasilja, nego i onoga što nas indirektno i strukturalno ugrožava. Miru težimo na osobnoj, društvenoj i globalnoj razini što upućuje na to koliko ga iznimno visoko kao čovječanstvo vrednujemo. Značenje nekih stvari shvaćamo tek kada su nam oduzete. Kada nam je mir ugrožen, shvaćamo da zbog toga ne možemo svakodnevno normalno funkcionirati. Prema Maslowljevoj hijerarhiji potreba upravo je sigurnost među temeljnim ljudskim potrebama. Ona se odražava u tome što težimo imati dom, zdravlje, financijska sredstva i općenito sigurno okruženje. Njezino značenje primjećujemo u trenutcima kada nam je sigurnost ugrožena, poput rata, prirodnih katastrofa, obiteljskog nasilja, zlostavljanja, gubitka posla i slično. Razlozi za to su jasni: izvor nesigurnosti ugrožava nas bilo tjelesno, bilo psihički, bilo društveno, bilo financijski i unosi nemir u naš život. Relevantnost mira vidi se i u tome što on prožima sve razine našeg postojanja – od našega privatnog, unutarnjeg života pa sve do globalnih događaja i kriza. Mir je dinamičan, sveprisutan, ponekad nevidljiv, a ponekad jedino što vidimo. Uspostavljanju mira težimo i za njega se zalažemo na svim razinama društva što ga uistinu čini najvišom vrijednosti čovječanstva.“

TEKST  Ivo Aščić