Marke – Pirenejski poluotok

Drugi po veličini poluotok u Europi nalazi se između Atlantskog oceana, Sredozemnog mora i Francuske. Naziva se Pirenejski ili Iberski poluotok, a tijekom srednjeg vijeka i Hispania. Ime je dobio po gorju Pirenejima, granici između Španjolske i Francuske, te po Iberima, predindoeuropskim stanovnicima. Na njemu se nalazi Španjolska, Portugal, Andora i Gibraltar, a živi šezdesetak milijuna stanovnika, najviše Španjolaca

Gibraltar, britanski prekomorski teritorij i vrata Sredozemlja, tijekom stoljeća bio je važno vojno uporište

Prema brojnim markama koje izdaju te zemlje i Gibraltar, britanski prekomorski teritorij, vidljivo je kako su se na tom poluotoku stoljećima vodili ratovi i smjenjivale vlasti, npr. nakon Drugog punskog rata (218. − 201. pr. Kr.) Kartaga (antička država na sjevernoj obali Afrike) morala je Rimljanima prepustiti svoje posjede na kojima su ostali sve do V. stoljeća; Rimljane su porazili Alani, Svevi i Vandali te nakon 450. godine Vizigoti, koji su osvojili veći dio Španjolske i stvorili Toledsko Kraljevstvo; Arapi (Mauri) poluotokom su vladali od početka VIII. st. sve do kraja 1492. u svojem posljednjem utočištu Granadi.

Španjolci su 1571. kod Lepanta u sklopu Svete lige odnijeli veliku pomorsku pobjedu nad osmanlijskom flotom

 

Od XV. stoljeća počinje portugalsko i španjolsko prekomorsko širenje te međusobne borbe za prevlast, posebice u Južnoj Americi. Španjolska je još vodila i ratove s Engleskom 1588. i Francuskom (od 1635. do 1689.).

Rimljanima je tijekom osvajanja Pirenejskog poluotoka trebalo deset godina da zauzmu područja Kantabrije, današnje pokrajine i autonomne zajednice u sjevernoj Španjolskoj

Na tom su se području odigravale velike vojne bitke koje su dokumentirane na markama: kod Las Navasa de Tolose protiv Arapa 1212.; za Navarru i pripojenje Španjolskoj 1512.; kod Jaca 762. protiv Maura; kod Montija 1644. između Portugalaca i Španjolaca; kod Vimeira 1810. između Portugalaca i Napoleonove vojske; kod Trafalgara 1805. između združene francusko-španjolske i britanske mornarice i dr.

Zadnjih su se petstotinjak godina najveći sporovi na poluotoku vodili između Španjolske i Velike Britanije oko Gibraltara (arap. Jabal Tariq: Tarikovo brdo), utvrđenog grada na podnožju istoimene stjenovite uzvisine. Iako ima površinu od svega sedam kvadratnih kilometara, strateški je važan za Sredozemlje s obzirom na to da je udaljen 23 kilometra od afričkog kopna.

Ivo Aščić

Na Pirenejskom poluotoku vodili su se 1810. ratovi protiv Napoleona koji je ga nekoliko godina ranije osvojio
Kneževina Andora planinska je zemlja smještena između Španjolske i Francuske, a u njoj živi osamdesetak tisuća stanovnika
Naziv Portugal počeo se upotrebljavati od XI. st. prema latinskom imenu današnjeg Porta – Portus Cale