Nadogradnja lisica

Rheinmetall je objavio 12. prosinca da će modernizirati Bundeswehrova oklopna vozila Fuchs (hrv. lisica), koja su počela ulaziti u operativnu uporabu još 1979. godine. Danas ih je širom svijeta u uporabi oko 1200, među ostalim i u operacijama Odlučna potpora, KFOR i MINUSMA u Maliju.

(Foto: Rheinmetall)

U program će biti uključeno devedeset vozila, a narudžba je vrijedna otprilike 135 milijuna eura. Isporuka će se izvršavati između 2017. i 2020. godine. Tvrtka je već modernizirala 177 vozila u najnoviji standard oznake 1A8, tako da će ih s novom narudžbom biti ukupno 267. Standard 1A8 podrazumijeva veću zaštitu od protuoklopnih mina i improviziranih eksplozivnih naprava (IED), kao i balističkih prijetnji. To, navodi proizvođač, omogućuje da se proširi spektar operacija koje se mogu izvršavati vozilom. Vozila 1A8 koja su u operativnoj uporabi isporučena su u više inačica, uključujući mobilno zapovjedno mjesto, oklopni prijevožnjak, NBKO, poljsku ambulantu i inačicu za pirotehničke zadaće, kao i za čišćenje rute, tj. za neutraliziranje mina i IED-a. Nova narudžba podrazumijeva i inačice koje će se koristiti za koordinaciju združene vatrene potpore.
Nadogradnja u ključnim segmentima uključuje strukturnu modifikaciju trupa, sjedećih mjesta (zbog bolje zaštite), pojačanja vrata, prozora i struktura u kojima su smješteni kotači, kao i novih prostora za teret i pojačanja vanjskog dijela vozila.

Domagoj VLAHOVIĆ