Najbolji polaznici vojnih škola 2020./2021.

Nakon završetka još jednog ciklusa izobrazbi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, u Hrvatskom vojniku predstavljamo vam najbolje polaznike vojnih škola 2020./2021.

Kao i prethodna, i ova se akademska godina zbog pandemije koronavirusa odvijala u izvanrednim okolnostima. Učionička nastava prekidala se i prelazila na nastavu na daljinu, no svi nastavni procesi uspješno su privedeni kraju. U Hrvatskom vojniku predstavljamo vam najbolje polaznike vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.

Bojnik Goran Mikulec, pripadnik 392. eskadrile aviona 93. krila HRZ-a, najbolji polaznik 29. naraštaja Zapovjedno-stožerne škole “Blago Zadro”

Iznimna mi je čast što sam izabran za najboljeg polaznika u ovoj akademskoj godini, pogotovo jer ga biraju sami polaznici izobrazbe. Ova godina nije bila poput ostalih jer je pandemija koronavirusa prouzročila prekide učioničke nastave i prelaske na nastavu na daljinu nekoliko puta, kako su se mijenjali epidemiološki uvjeti. Samim tim bilo nam je otežano usvajanje gradiva, ali smatram da smo radom i požrtvovnošću to nadomjestili. Zahvalio bih svim nastavnicima, koji su također uložili dodatan napor kako bi nam u tim teškim uvjetima prenijeli što više znanja. Tijekom izobrazbe naučio sam puno stvari o kojima prije nisam previše razmišljao te smatram da ću u budućem radu dobar dio naučenog i primjenjivati. Ono što će mi ostati u lijepom sjećanju na ovo školovanje nova su poznanstva i prijateljstva s kolegama iz drugih grana Oružanih snaga i prijateljskih zemalja. Kako smo puno vremena proveli na nastavi na daljinu, nismo se uspjeli potpuno upoznati, ali moram priznati da smo vrijeme koje smo imali na raspolaganju pokušali što bolje iskoristiti.

Poručnik Ivan Topić, najbolji polaznik 20. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Časničke škole “Andrija Matijaš Pauk”

Biti proglašen najboljim polaznikom Temeljne časničke izobrazbe za mene znači veliku čast i zadovoljstvo, a upravo ovaj trenutak u mojoj vojnoj karijeri bit će snažan poticaj za što kvalitetniji nastavak usavršavanja. Dobivanje ovog priznanja za mene je još jedna potvrda da sam donio pravu odluku kad sam odlučio pristupiti Hrvatskoj vojsci. Cijeli proces izobrazbe ponudio mi je mnoštvo teorijskih i praktičnih izazova u kojima su kolege i mene vodili kvalitetni i iskusni instruktori i nastavnici. Uz takav pristup stvorila se i zdrava konkurencija među nama samima. Smatram da smo na taj način uspjeli usvojiti temeljna časnička znanja i vještine te smo spremni za prvu časničku dužnost. Generacijama koje dolaze savjetovao bih da ponajprije poštuju priliku koju su dobili te da što više aktivno sudjeluju na predavanjima i time se kvalitetno pripreme za buduću dužnost.

Desetnik Dario Sarić, pripadnik Topničko-raketne bojne GMBR-a, najbolji polaznik 58. naraštaja Temeljne dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”

Samo priznanje za mene je iznimna čast, posebno zato što kod izbora najboljih polaznika, uz ocjene iz pojedinih predmeta i prijedloge instruktora, veliku važnost imaju mišljenja kolega polaznika. Da je izabran bilo tko drugi, ne bi bila pogreška jer smo svi dočasnici s velikim iskustvom i svi smo si tijekom školovanja međusobno pomagali. Sama izobrazba trajala je gotovo dva mjeseca, a zbog pandemije je bila specifična. Naime, zbog epidemioloških mjera dio nastave obavili smo tako da smo jedan tjedan bili na nastavi i predavanjima u Školi, a po dva tjedna radili smo od kuće. Samostalno smo učili te pisali eseje iz pojedinih predmeta, pripremali se za ispite. Pohvalio bih sve instruktore iz Škole, a posebno našeg voditelja skupine stožernog narednika Sinišu Rebića. Bili su nam na raspolaganju od 0 do 24 sata za bilo koju vrstu pomoći: od otklanjanja nejasnoća, pomoći pri izobrazbi, nabavi materijala za učenje i slično. Dojmovi o samoj izobrazbi izvanredni su te smatram da će nam stečeno znanje uvelike pomoći u radu u matičnim postrojbama.

Stožerni narednik Mladen Stanković, prvi dočasnik Oklopno-mehanizirane satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne Sokolovi, najbolji polaznik 19. naraštaja Visoke dočasničke izobrazbe Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran”

Biti najbolji polaznik naraštaja na kruni institucionalnog razvoja dočasnika operativno-strategijske razine za mene je iznimna čast i zadovoljstvo, ali i motivacija za buduće izazove. Ponosan sam što sam baš s ovom skupinom kolegica i kolega došao do cilja. Bez kohezije skupine bilo bi teško postići pojedinačan uspjeh zato što se velik dio izobrazbe provodio kroz timske zadaće i vježbe čiji su zaključci i proizvodi bili rezultat rada svih nas. Ova razina izobrazbe ne daje sve odgovore na vojna pitanja kroz definicije iz doktrina ili misli velikih vojnih vođa i teoretičara. Naučili smo da se do tih odgovora dolazi sagledavanjem puno čimbenika koji će, u odnosu na okolinu, kulturu, društvo i vrijeme u kojem živimo ponuditi više rješenja, te je potrebno umijeće da se odabere ono koje će najviše pridonijeti ostvarenju jedinstvenog cilja. Ovo priznanje dugujem i stručnim te strpljivim instruktorima Odsjeka VDI-ja i predavačima, koji su nam prenijeli i usadili nova znanja i način vojnog promišljanja, a na nama je da ta znanja prenosimo u svojim postrojbama i nastavimo aktivno sudjelovati u razvoju Dočasničkog zbora i Dočasničkog lanca potpore u Hrvatskoj vojsci. Izobrazba na ovoj razini iznimno je kompleksna i zahtjevna te traži dobru organizaciju vremena. Posebno je vrijedna terenska nastava, tijekom koje smo obišli sva bojišta iz Domovinskog rata te spoznali svu težinu borbi i konfiguracije terena, ravnicu bez zaštite, krške i planinske teško svladive predjele. Izobrazba je zahtijevala proučavanje različite literature, pisanje radova, izradu multimedijskih prezentacija, razvijanje kreativnosti i kritička promišljanja. Određeni dio nastavnog programa proveden je učenjem na daljinu, no to nije umanjilo našu motiviranost za stjecanje novih znanja i vještina. Svakako želim istaknuti vrijednost razmjene iskustava s polaznicima iz prijateljskih partnerskih zemalja. Iznimno sam zadovoljan provedenom izobrazbom i vjerujem da će mi usvojena znanja puno značiti u budućem radu.

Stožerni narednik Eugen Kožul, viši instruktor u Dočasničkoj školi “Damir Tomljanović Gavran”, najbolji instruktor 2020./2021.

Hrvatskoj vojsci pristupio sam 28. listopada 1991. i otad sam obnašao različite dužnosti – od računatelja na minobacačima do prvog dočasnika Zapovjednog voda u 1. mb Sokolovi. Na mjesto višeg instruktora TDI-ja Dočasničke škole “Damir Tomljanović Gavran” prelazim u studenom 2016. U tekućoj akademskoj godini predavao sam na više različitih izobrazbi, među ostalim: Vojnu topografiju, Upravljanje i rukovanje vatrom, Upravljanje obukom, a bio sam i ispomoć instruktorima Kadetske bojne na Zimskom kampu kadeta 2. Voditelj sam 21. naraštaja Tečaja za instruktore te predajem predmet Vođenje malih skupina. Čast mi je prenositi znanje i vještine stečene u Domovinskom ratu, mirovnim misijama i općenito u vojnoj karijeri na mlađe generacije.

Pripremila: Martina Butorac

Foto: Marija Sever i osobna arhiva