Natjecanje tenkovskih i oklopno-mehaniziranih posada

Povodom Dana oklopništva Oružanih snaga RH na vojnom poligonu Gašinci 3. listopada 2019. Gardijska oklopno-mehanizirana brigada organizirala je natjecanje najspremnijih tenkovskih i oklopno-mehaniziranih posada GOMBR-a