Nova struktura austrijskog ratnog zrakoplovstva

Diljem Europe oružane snage prolaze razdoblje smanjivanja i prilagodbe dužnostima i zadaćama 21. stoljeća. Ni Austrija nije iznimka od tog europskog trenda. To se, naravno, odnosi i na austrijsko ratno zrakoplovstvo

Od 1. prosinca 2002. pa do 31. kolovoza 2006. austrijsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana bile su u sastavu Zapovjedništva ratnog zrakoplovstva (KdoLuSK) smještenog u zračnoj bazi Langenlebarn, zapadno od Beča. Od 1. rujna 2006. uvodi se nova organizacijska struktura. Staro se zapovjedništvo ukida, a ustrojavaju se dva nova. Prvo je Zapovjedništvo zračnog nadzora (Kommando Luftraumüberwachung – KdoLRU) sa sjedištem u Salzburgu dok je drugo Zapovjedništvo za zračnu potporu (Kommando Luftunterstutzung – KdoLuU) sa sjedištem u zračnoj bazi Linz-Horsching. Obadva su zapovjedništva izravno podređena novoustrojenom Zapovjedništvu oružanih snaga u Grazu. Dio će časnika zrakoplovstva preuzeti poslove u Zapovjedništvu oružanih snaga te dio poslova ukinutog Zapovjedništva zrakoplovstva. Razmatra se i mogućnost ustrojavanja odjela za ratno zrakoplovstvo u ministarstvu obrane, ali odluka o tome još nije donesena.

Kommando Luftraumuberwachung
Zadaća novoustrojenog zapovjedništva Kommando Luftraumüberwachung (KdoLRU) je provedba zadaća operativnog upravljanja svim sustavima za nadzor zračnog prostora. Zapovjedništvo će imati pukovniju za motrenje zračnog prostora, radarsku bojnu, dvije PZO bojne, potrebne radarske postaje, zrakoplovnu tehničku jedinicu u zračnoj bazi Zeltweg.
U budućnosti će pukovnija za motrenje zračnog prostora imati tri eskadrile: prvu i drugu eskadrilu opremljene s 18 borbenih aviona Eurofighter Typhoon (prvi primjerci stići će 2007.) koje će djelovati iz zračne baze Zeltweg. Trenutačno, austrijsko zrakoplovstvo ima dvanaest borbenih aviona F-5E Tiger II koji su unajmljeni od švicarskog ratnog zrakoplovstva. To je prijelazno rješenje koje će premostiti vrijeme od povlačenja iz službe starih Drakena pa do uvođenja novih Typhoona. Tigeri su smješteni u zračnoj bazi Graz Thalerhof. Treća eskadrila (već postoji) brojat će 28 školskih aviona Saab 105OE, a smještena je u zračnoj bazi Linz Horsching.

Tekst je objavljen u sklopu suradnje Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)

Erich Strobl, Heinz Berger, EMPA Austrija