Novi vojni predstavnik RH pri NATO i EU preuzeo dužnost

U prostorijama Vojnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO-u i EU-u u Bruxellesu održana je 3. ožujka primopredaja dužnosti između privremenog obnašatelja dužnosti kapetana bojnog broda Milana Žunića i novog vojnog predstavnika general-bojnika Mate Pađena. Novi je vojni predstavnik na dužnost došao s mjesta direktora Glavnog stožera Oružanih snaga RH.
Vojno predstavništvo predstavlja Oružane snage Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu i Europskoj uniji i obavlja stručne poslove vezane uz sudjelovanje u radu odbora i praćenje odbora, radnih grupa i drugih stalnih i privremenih tijela Sjevernoatlantskog saveza i Europske unije iz vojnog područja.