Obučeni za preživljavanje, bijeg, otpor i izvlačenje

Pripadnici Satnije mornaričko-desantnog pješaštva Hrvatske ratne mornarice u vojarni ”116. brigade Hrvatske vojske“ u Pločama završili su obuku preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja S.E.R.E. razine B

Instruktori Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO) ”Josip Briški“ završili su 11. ožujka 2021. u vojarni ”116. brigade Hrvatske vojske“ u Pločama obuku preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja (Survival, Evasion/Escape, Resistance, Extraction – SERE) razine B. Polaznici obuke bili su pripadnici Satnije mornaričko-desantnog pješaštva (SMDP) Hrvatske ratne mornarice koji su pokazali visoku razinu zainteresiranosti za sadržaj te motiviranost i sposobnost za svladavanje ovih izazova zahvaljujući kojima, nakon završetka obuke, mogu razumjeti procedure i tehnike preživljavanja, izbjegavanja, otpora i izvlačenja.

Moguće negativne implikacije izolacije ili zarobljavanja pojedinaca ili dijela snaga prepoznate su odavno i mogu se na različitim razinama vrlo negativno odraziti u konačnici dovodeći u pitanje uspjeh čitave operacije. Zbog toga je NATO savez još 2008. godine izradio PR (Personnel Recovery) doktrinu koja obuhvaća kompleksni sustav mjera i postupaka čiji je primarni cilj izvlačenje i reintegracija pripadnika nacionalnih i prijateljskih oružanih snaga i civilnog osoblja razmještenog u potpori NATO-ovih operacija, a koji su se našli u izolaciji i/ili zarobljeništvu. U potpori je tog sustava standardizirana S.E.R.E. obuka čija je nacionalna realizacija dio obveze svake zemlje članice NATO saveza.  

Ujednačena razina pripremljenosti

Standardizacija se za sve NATO-ove članice provodi kroz obvezujuće smjernice Zapovjedništva za operacije (Allied Command Operations – ACO) te kroz prihvaćene STANAG-e koji se na razini članica usvajaju kao nacionalne vojne norme. Cilj standardizacije obuke vezane za PR jest dostizanje određene, ujednačene razine pripremljenosti pripadnika koji se planiraju uputiti ili se upućuju u područje operacije na moguću izolaciju i/ili zarobljavanje, a sukladno prethodno donesenoj procjeni rizika, kroz tri razine S.E.R.E. obuke: A, B i C (za nizak, umjeren i visok rizik).

Republika Hrvatska je tijekom proteklog vremena i u brojnim situacijama potvrđena kao pouzdan i siguran NATO-ov saveznik, a pripadnici hrvatskih Oružanih snaga sudjeluju i ističu se u nizu NATO-ovih vođenih operacija potpore miru. Upravo S.E.R.E. obuka koju provode stručni i iskusni instruktori SMVO-a ”Josip Briški“ jamstvo je da će hrvatski vojnik i nadalje spremno odgovarati na izazove savezničkih operacija potpore miru.


SMVO provodi S.E.R.E. obuku svih razina namijenjenu za pripadnike OSRH i civilne/službene osobe koje nisu pripadnici OSRH, ali zbog prirode svojeg posla ili dužnosti nalaze se u području operacija, kao i za pripadnike savezničkih zemalja. Program S.E.R.E. obuke razine B razvija se od 2014. godine u SMVO-u, a njegovim završetkom polaznici razvijaju razumijevanje potrebnih načela preživljavanja, izbjegavanja/bijega, otpora i izvlačenja od trenutka njihove moguće izolacije i/ili zarobljavanja do izvlačenja i reintegracije.


Pukovnik Abdulah Selimović, zamjenik zapovjednika SMVO-a ”Josip Briški“

Središte za međunarodne operacije ovim je ciklusom obuke S.E.R.E. razine B poduprlo temeljnu misiju Satnije MDP – multipliciranje sposobnosti svakog pojedinog pripadnika u izvođenju zadaća prednjih snaga. Izolacija i/ili iskorištavanje pripadnika može imati značajan negativan publicitet u javnosti kao i negativan strateški utjecaj na operativnu sposobnost snaga. Ova obuka povećava vjerojatnost uspješnog povratka izoliranog osoblja pod prijateljski nadzor i smanjuje mogućnost takvog negativnog utjecaja. Zbog toga je korisno i važno da ovu obuku prođe što više pripadnika svih grana OSRH.

Bojnica Renata Koković Novosel, voditeljica Odsjeka za posebne oblike obučavanja i provedbenu potporu u SMVO-u ”Josip Briški“

Danas provodimo S.E.R.E. obuku razine B za Satniju mornaričko-desantnog pješaštva. Zapovjedništvo HRM-a prepoznalo je ovu satniju i njezine pripadnike kao one koji su u provedbi svojih zadaća i misija potencijalno izolirano osoblje srednjeg rizika od izolacije i zarobljavanja te su zatražili potporu HKoV-a u provedbi S.E.R.E. obuke razine B. Središte za međunarodne vojne operacije uputilo je mobilni obučni tim u vojarnu u Ploče sa zadaćom provedbe obuke. Prvi ciklus ove obuke odrađen je u listopadu prošle godine, a osim ovotjednog  planira se ove godine još dva ciklusa obuke čime će biti zadovoljene potrebe Satnije. Također, za dio pripadnika HRM-a planiramo provedbu S.E.R.E. obuke razine C. Suradnja s HRM-om je izvrsna, jako se dobro razumijemo. Ovaj mobilni tim napravio je obuku koja je u standardima bez obzira na to što smo obuku proveli kao gosti u vojarni u Pločama. Središte je pozicionirano unutar HKoV-a u sastavu Zapovjedništva za obuku i doktrinu, a dio je naše misije osposobljavati sve pripadnike OSRH, državnih institucija i stranih OS za dužnosti u NATO/EU/UN vođenim operacijama. Središte podupire sve postrojbe unutar Oružanih snaga, a vezano uz dostizanje sposobnosti za provedbu zadaća u međunarodnim vojnim operacijama. S.E.R.E. obuku NATO definira kao nacionalnu obvezu, a dužni smo je provoditi u skladu s NATO-ovim standardima i procedurama zbog interoperabilnosti s drugim zemljama Saveza. Premda se uvijek može pronaći prostora za poboljšavanje i napredak, hrvatski model provedbe S.E.R.E. obuke i rezultati koje dostižemo stavljaju nas uz bok S.E.R.E. programa oružanih snaga ostalih zemalja članica NATO saveza.


Bojnik Branimir Todorić, zapovjednik Satnije mornaričko-desantnog pješaštva

S.E.R.E. obuku polazi 19 pripadnika Satnije i danas ovdje prezentiramo sposobnosti koje smo tijekom obuke dostigli. Pripadnici mornaričko-desantnog pješaštva redovito i intenzivno prolaze programe propisanih obuka, S.E.R.E. je jedna od njih i iznimno smo zadovoljni interesom i motiviranošću naših pripadnika i stručnošću instruktora te suradnjom sa SMVO-om.

Uz naše brojne zadaće i ciljeve koje želimo realizirati, jedna od naših važnih zadaća jest i kontinuirana suradnja s civilnim institucijama pri čemu smo sposobni pomoći lokalnom stanovništvu u slučajevima požara, potresa, poplava i svega ostalog u čemu im naša pomoć može zatrebati. Tijekom prosinca 2020. bili smo aktivni i u sanacijama šteta od poplava u Kokorićima, a spremamo se i za nadolazeću PP sezonu.

Stožerni narednik Krunoslav Štivić, pripadnik Satnije mornaričko-desantnog pješaštva i polaznik S.E.R.E. obuke

Tijekom četverodnevne obuke upoznali smo mogućnosti preživljavanja i načine ponašanja u ekstremnim uvjetima ili okolnostima zarobljavanja. S obzirom na to da sam u Hrvatskoj vojsci više od 20 godina, ovo mi nije prvi put da se susrećem s ovakvom obukom. Ipak, osim dobrodošlog osvježavanja znanja ovo je i prilika za nove spoznaje. Kako se mijenjaju okolnosti ratovanja i moguće okolnosti na terenu, i sadržaji obuke se mijenjaju. Obuka je bila jako zanimljiva, tako da sam veoma zadovoljan. To je velikim dijelom zasluga instruktora koji su pokazali veliko znanje i stručnost.


Tekst: Lada Puljizević

Foto: Mladen Čobanović