Završena obuka za borbenog spasioca (CLS)

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi od 9. do 20. ožujka uspješno je provedena obuka za borbenog spasioca. Četrnaest polaznika u potpunosti je svladalo plan i program te ispunilo sve uvjete za stjecanje licencije.
Borbeni spasilac je vojnik koji ima dodatnu sposobnost, vještinu i znanje tako da na bojišnici tijekom mirovnih operacija može provesti osnovnu trijažu ranjenih vojnika, zna osigurati prohodnost dišnih putova, sposoban je procijeniti vitalne funkcije ozlijeđenog, zaustaviti krvarenje, dati infuziju, zna otvoriti venski put te poslati zahtjev za medicinsku evakuaciju i pripremiti ozlijeđenog za transport. Cilj i zadaća tečaja je da se polaznici predavanjima i praktičnim radom na modelima (lutkama) obuče za samostalnu primjenu stečenih znanja i vještina u stvarnim situacijama. Na kraju praktičnog djela na vježbalištu “Glavica” provodi se vježba Taktičko zbrinjavanje ozlijeđenih. Polaznici u simulaciji borbenog okružja u kojem ima ozlijeđenih od pješačkog naoružanja i MES-a moraju provesti zadaću, a potom ih zbrinuti i pozvati pomoć. Zbrinjavanje na bojištu doktrina je koja se mijenja u skladu sa suvremenim načinom ratovanja te se neprestano treba pratiti i usklađivati, a preporuka je da svaka manja postrojba/tim/posada treba imati najmanje jednog borbenog spasioca. Na kraju obuke zapovjednik Središta za obuku i doktrinu logistike brigadir Milan Čorak uručio je polaznicima potvrde o završenoj obuci za borbenog spasioca.