Obuka izvidnika u bojnama gardijskih brigada

Specijalistička obuka vojnika i prekvalifikacija dočasnika iz izvidničkih vodova u bojnama gardijskih brigada provedena je u vojarni “4. gardijske brigade Pauci” u Kninu te u vojarni i na poligonu “132. brigade HV” u Našicama

U organizaciji Obavještajne pukovnije GS OSRH i uz potporu Hrvatske kopnene vojske provedena je od 14. lipnja do 9. srpnja specijalistička obuka vojnika i prekvalifikacija dočasnika iz izvidničkih vodova u bojnama gardijskih brigada.

Obučna aktivnost provedena je u vojarni “4. gardijske brigade Pauci” u Kninu i na vojnom poligonu “Josip Markić” za pripadnike Gardijske motorizirane brigade, te u vojarni i na poligonu “132. brigade HV” u Našicama za pripadnike Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Cilj je navedene obuke stjecanje sposobnosti, znanja i vještina za djelovanje unutar tima/desetine izvidnika te izvršavanje zadaća izviđanja i motrenja u provedbi obavještajne potpore na taktičkoj razini. Time se nastavlja sustavno osposobljavanje svih pripadnika OSRH koji provode obavještajne zadaće kako bi ih provodili u skladu s doktrinom vojnoobavještajnog roda OSRH i usvojenim NATO-ovim standardima za svoje vojnostručne specijalnosti.

Specijalističke obučne aktivnosti sličnog koncepta dosad su uspješno provođene za brojne pripadnike vojnoobavještajnih elemenata unutar stožera zapovjedništava u svim granama i rodovima OSRH (odjeli, odsjeci i pododsjeci), Obavještajnoj pukovniji i vojnoobavještajnim satnijama gardijskih brigada. Sad je, u skladu s planom i programom, provedena obuka s pripadnicima izvidničkih vodova u svim bojnama gardijskih brigada.

Kako nam je rekao voditelj aktivnosti pukovnik Davor Kiseljak, zapovjednik Središta za razvoj i obuku Obavještajne pukovnije, unatoč svim izazovima prouzročenim ograničenjima zbog pandemije i ekstremno visokim temperaturama, polaznici su tijekom aktivnosti pokazali visoku motiviranost i profesionalnost.

Niže taktičke razine

Obuka je provedena u skladu s NATO-ovim standardima i razvija početne elemente interoperabilnosti sa saveznicama. Tematika je bila posebno prilagođena za niže taktičke razine izvidnika u modernom operativnom okružju, koje uz tradicionalne vojne ugroze djeluju uz dopunske izazove hibridnog, informacijskog i psihološkog ratovanja.

Unutar prvog dijela provodila se teorijska obuka s naglaskom stavljenim na osnove vojnoobavještajne potpore, informacije i obavještajne proizvode, obavještajni ciklus i njegove elemente, upoznavanje s obavještajno-sigurnosnim sustavom RH i njegovom organizacijom, doktrinarnim načelima vojnoobavještajnog roda u OSRH, obavještajnim disciplinama, združenim obavještajnim djelovanjem, motrenjem i izviđanjem, obavještajnom pripremom operativnog okružja, informacijskim operacijama, obavještajnim izvješćima, psihološkim operacijama te protuobavještajnim djelovanjem i sigurnosti.

Unutar drugog dijela polaznici su prolazili praktičnu obuku koju su provodili instruktori iz Središta za razvoj i obuku te ostalih ustrojstvenih cjelina Obavještajne pukovnije te izvidnici vojnoobavještajnih satnija gardijskih brigada HKoV-a, koji imaju veliko izvidničko iskustvo stečeno kroz Domovinski rat, NATO-ova školovanja u inozemstvu te NATO-ove i UN-ove misije u svijetu.

Polaznici su prošli intenzivnu terensku obuku za taktičke procedure izvidnika, korištenje optoelektronike, naprednu topografiju, korištenje komunikacijsko-informacijskih sustava i procedura te prvu pomoć (taktičko zbrinjavanje unesrećenog u borbi). Pojedinci su ocjenjivani kroz provedbu zajedničkih zadaća cijelog tima.

Specijalističke vojne vještine

Većina polaznika dosad je prošla samo obuke za temeljne vojne vještine uz ograničenu specijalizaciju za izvidnike niže taktičke razine, a ova je obuka provedena isključivo za specijalističke vojne vještine vojnoobavještajnog roda.

Uspješnim završetkom obučne aktivnosti polaznici su stekli vojnostručnu specijalnost izvidnik na taktičkoj razini. Na taj su način izvidnici ušli u strukturu vojnoobavještajnog roda OSRH.

U razgovorima s polaznicima tijekom obuke i raščlambom njihovih anonimnih izlaznih anketa u kojima otvoreno mogu navesti iskrene pohvale, kritike, mišljenja i prijedloge, izraženo je veliko zadovoljstvo provedenom obukom, posebice zalaganjem te znanjem predavača i instruktora.

Daljnjim obučavanjem i usavršavanjem izvidnika, ali i drugih pripadnika vojnoobavještajnog roda na nižim taktičkim razinama, podiže se razina osposobljenosti i usavršavanja vojnoobavještajnog roda u cjelini.

Na taj se način stvara kvalitetna osnova za buduću popunu vojnoobavještajnih satnija gardijskih brigada i ustrojstvenih cjelina Obavještajne pukovnije GS OSRH čija je misija složenija i raznovrsnija, a obuka izazovnija, detaljnija i dugotrajnija. Polaznici tako stječu puno veće iskustvo za izvršavanje zadaća u domaćem i međunarodnom okruženju.

Tekst i foto: Obavještajna pukovnija