Obuka pirotehničara

Kruna obuke bila je vježba s bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima koja je provedena na specijaliziranom vježbalištu inženjerijskog poligona “Cerovac”. Vježbe s bojnim MES-om najviši su i najzahtjevniji oblik inženjerijske obuke, praćen visokim sigurnosnim rizicima. Uspješnim izvršenjem postavljenih zadaća razminiranja i uništavanja bojnog MES-a, polaznici su završili ciklus obuke i osposobljavanja pirotehničara za obavljanje poslova razminiranja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. Nakon završetka tečaja, na stručnom ispitu za pirotehničara svoje su znanje i sposobnosti morali dokazati pred Ispitnim povjerenstvom…

Pitate li inženjerce koja im je glavna zadaća, bez puno razmišljanja dat će sljedeći odgovor: “‘3P’ i opća inženjerijska potpora.” Pod “3P” kriju se tri pojma: pokretljivost, protupokretljivost i preživljavanje. Međutim, ovaj tekst ima posebno značenje za odabrane kandidate za pirotehničare. Stoga, pitate li ih: “Što za vas danas znači ‘3P’?”, simboličan i popularan odgovor zasigurno bi glasio: “Prvi put pirotehničar,” jer su upravo završili ciklus jedne od najzahtjevnijih obuka u cjelokupnom sustavu inženjerijske obuke u OSRH. Svi su završili obuku za pirotehničara za obavljanje poslova razminiranja vojnih lokacija, koja je ukupno trajala 273 nastavna sata (137 sati teorijski dio, a 136 sati praktični dio). Obuka je provedena sukladno Programu obuke i osposobljavanja pirotehničara za obavljanje poslova razminiranja, i to u formi tečaja koji provodi Inženjerijska pukovnija HKoV-a.
Kruna obuke bila je vježba s bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima (MES), provedena na specijaliziranom vježbalištu inženjerijskog poligona “Cerovac” u Karlovcu. Voditelj vježbe bio je zapovjednik Pionirske satnije Inženjerijske pukovnije natporučnik Josip Kovačević sa stručnim suradnicima i instruktorima (natporučnik Marijan Gospočić, nadnarednik Damir Mance, narednik Dražen Dačnik i desetnik Ivica Macokatto).
Važno je naglasiti da su vježbe s bojnim MES-om najviši i najzahtjevniji oblik inženjerijske obuke, praćen visokim sigurnosnim rizicima. Uspješnim izvršenjem postavljenih zadaća razminiranja i uništavanja bojnog MES-a polaznici su završili ciklus obuke i osposobljavanja pirotehničara za obavljanje poslova razminiranja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. Tijekom zahtjevne obuke postigli su traženi stupanj temeljnih vojnih znanja i vještina te zahtijevanih standarda tjelesne i psihičke spremnosti. Sve im je to potrebno kako bi mogli odgovoriti izazovima koje vojni poziv pirotehničar za obavljanje poslova razminiranja nosi sa sobom.
Od pirotehničara se traži otpornost na najteže tjelesne i psihičke napore u specifičnim poslovima pretraživanja i razminiranja površina zagađenih MES-om i NUS-om. Tu su i sposobnost prepoznavanja, kontrola i suzbijanje straha i stresa te poznavanje odrednica propisanih Zakonom o protuminskom djelovanju. Konačno, potrebno je i poznavanje i dosljedno pridržavanje svih propisanih i zapovjeđenih mjera sigurnosti na radu i pirotehničke zaštite.
Polaznici su usvojili znanja potrebna za provedbu poslova razminiranja vojnih lokacija u Republici Hrvatskoj. No, stekli su i znanja i vještine primjenjive i na zadaćama razminiranja i rada s eksplozivnim sredstvima u područjima NATO vođenih operacija. Obučnim su sadržajima obuhvaćene zadaće koje se provode u obavljanju poslova razminiranja vojnih lokacija do postizanja propisanih standarda.
Nakon završetka tečaja, na stručnom ispitu za pirotehničara u karlovačkoj vojarni “Kamensko”, polaznici su znanje i sposobnosti morali dokazati pred Ispitnim povjerenstvom, koje su Rješenjem imenovali ministar obrane i ministar unutarnjih poslova (sukladno Pravilniku o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita te obavljanju kontrole kvalitete). Stručni ispit za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća pismenu i usmenu provjeru znanja iz svih nastavnih tema. Njegovo uspješno polaganje uvjet je za pristupanje praktičnom dijelu, kojim je obuhvaćena provjera osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i streljiva. Ispit je zahtjevan, a to najbolje znaju pristupnici koji nisu položili teorijski dio pa nisu ni mogli pristupiti praktičnom. Pristupnici koji nisu zadovoljili na praktičnom dijelu moraju ponovno polagati stručni ispit u cijelosti, za što imaju još samo jednu priliku koja će im biti pružena početkom lipnja ove godine.
Pristupnicima koji su pokazali odgovarajuće znanje na teorijskom dijelu te izvršili sve zadaće uz potrebnu razinu sigurnosti u samostalnom radu na praktičnom dijelu ispita, uvjerenje o položenom stručnom ispitu i pripadajuću značku pirotehničara uručili su predsjednik Ispitnog povjerenstva brigadir Boris Stubičar i članovi: pukovnik Mladen Fusić, voditeljica Inspekcije za humanitarno razminiranje Sektora za inspekcijske poslove Uprave za upravne i inspekcijske poslove MUP-a Marija Kovačević i policijski savjetnik Branimir Doljanin, policijski službenik Protueksplozijske službe u Upravi policije, Ravnateljstvo policije. Svi polaznici koji su položili stručni ispit u nadolazećem će razdoblju biti angažirani na provedbi zadaća razminiranja vojnih lokacija koje provodi Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije sukladno Planu razminiranja vojnih lokacija.

Branko Mrmić, Fotoarhiva postrojbe