Obuka rukovatelja sredstava klase V (UbS)

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi provedena je od 12. travnja do 2. srpnja obuka  za rukovatelja sredstava klase V. Trajala je 346 nastavnih sati unutar 60 radnih dana.

Obuku je uspješno završilo sedam polaznika, a potvrdnice im je uručio bojnik Antun Klobučar, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu tehničke službe.

Cilj je navedene obuke osposobljavanje rukovatelja UbS-a u provedbi zadaća skladištenja, čuvanja, održavanja i prevoženja ubojitih sredstava te pokretanje postupka zbrinjavanja nakon što im istekne vijek uporabe.

Zadaća obuke usvajanje je, ponavljanje i proširenje potrebnih teorijskih znanja i vještina iz područja poznavanja sredstava klase V te njihova skladištenja, čuvanja, prevoženja, rukovanja i održavanja pričuve.

Glavni predavač bojnik Klobučar već  trideset godina radi i poučava pripadnike OSRH. Riječ je o časniku koji je obučio mnoge generacije dočasnika i časnika koji se bave klasom V. Sami polaznici govore o njegovoj visokoj razini znanja i kvaliteti predavanja te vođenju nastavnog programa i vježbi.

Tekst i foto: Goran Mažar