Obuka u brdsko-planinskom okružju

Instruktorski tim Satnije za obuku i Komando satnije Zapovjedništva specijalnih snaga proveo je na širem području Primorsko-goranske županije u sklopu Temeljne obuke za specijalna djelovanja obuku osposobljavanja polaznika u brdsko-planinskom okružju. Zadaća je uvježbati polaznike kao pojedince i taktičke timove za stjecanje znanja o vještinama ratovanja na nepristupačnom terenu, o životu, radu i preživljavanju na svim vrstama zemljišta, kao i u teškim brdsko-planinskim uvjetima…

Jedna je od faza drugog razdoblja Temeljne obuke za specijalna djelovanja (TOzSD) obuka alpinističkih radnji u brdsko-planinskom okružju. Instruktorski tim Satnije za obuku i Komando satnije Zapovjedništva specijalnih snaga proveo je na širem području Primorsko-goranske županije u sklopu Temeljne obuke za specijalna djelovanja obuku osposobljavanja polaznika u brdsko-planinskom okružju. Tijekom provedbe obuke, koja je u skladu s Naputkom za obuku i vježbe ZSS-a, uvježbavale su se radnje koje podupiru zadaće operacija specijalnih postrojbi. Zadaća te faze obuke jest uvježbati polaznike kao pojedince i taktičke timove za stjecanje znanja o vještinama ratovanja na nepristupačnom terenu, o životu, radu i preživljavanju na svim vrstama zemljišta, kao i u teškim brdsko-planinskim uvjetima. Provedba borbenih operacija u planinskim uvjetima zahtijeva dodatne napore u pripremi, organizaciji i provedbi pa stoga takve aktivnosti spadaju među teže. Planinsko okružje zbog svoje posebnosti zahtijeva i posebnu obuku, uz uporabu moderne alpinističke tehnike i opreme za samostalno djelovanje pojedinaca i timova danju i noću. U takvim otežanim uvjetima preživljavanje ljudstva i očuvanje opreme zahtijevaju dodatne psihofizičke napore.
Dobar vojni specijalac treba uz taktička znanja posjedovati i dodatne psihofizičke sposobnosti kako njegova sigurnost i sigurnost cijelog tima ne bi postali upitni.Provedba obuke i uvježbavanje temeljili su se na pojedinačnoj i skupnoj obuci, a polaznici su imali teorijske i praktične ispite. Nakon procesa planiranja i donošenja vojne odluke pristupilo se radnjama koje su obuhvaćale taktike kretanja po nepristupačnom terenu s tehnikama alpinizma, izradu patrol-baze, motriteljske postaje, a poslije i izvlačenje s tog područja. Provedena su noćna izviđanja s pomoću uređaja za noćno motrenje, a uvježbavan je i način prelaska nepristupačnog terena kao i način prikupljanja podataka u brdsko-planinskom području te prepoznavanje i čitanje tragova s ciljem uvježbavanja specijalnog izviđanja u otežanim uvjetima. Temeljna obuka za specijalna djelovanja najteža je obuka u OSRH, ali za nove pripadnike Zapovjedništva specijalnih snaga ona je samo korak prema daljnjem usavršavanju.

Klaudio Simonović; foto: arhiva postrojbe