Obuka iz operacija u urbanom okružju

Borba u urbanom okružju iznimno je zahtjevan dio obuke i samo dobro obučeni i vrhunski psihofizički spremni pojedinci mogu zadovoljiti uvjete. Instruktori Satnije za obuku ZSS-a provodili su je s kandidatima koji se nalaze na commando obuci…

Instruktori Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga provode šestomjesečnu Temeljnu obuku za specijalna djelovanja (TOzSD) ili commando obuku. U drugom razdoblju treće faze commando obuke na širem području grada Udbine instruktorski tim SzO-a obučava polaznike ratovanju u urbanom okružju, kojem se posvećuje posebna pažnja jer je sastavni dio asimetričnog ratovanja. Način provođenja commando obuke temelji se na izvršavanju zadaća koje od polaznika zahtijevaju iznimnu fizičku spremu, pripremu, upornost i sposobnost funkcioniranja u složenim uvjetima.
Vojne operacije u urbanom okružju imaju iznimnu važnost jer ih se većina odvija u uvjetima asimetričnog ratovanja gdje je protivnik najčešće izmiješan s civilnim stanovništvom. Postrojbe koje djeluju u takvim uvjetima moraju biti dobro obučene i uvježbane kako bi se mogućnost stradavanja kolateralnih žrtava svela na minimum. Zbog svega navedenog, organizaciji i provedbi obuke pristupa se iznimno ozbiljno i sustavno. Osnovni je preduvjet da svaki pripadnik borbenog tima mora poštivati procedure timskog rada, biti precizan, izrazito smiren, biti odličan strijelac i poznavati rukovanje oružjem. Vrlo je važna sposobnost djelovanja pod stresom u otežanim zemljišnim i vremenskim uvjetima, a ne manje važna je i situacijska svjesnost, odnosno sposobnost brzog i ispravnog donošenja odluka u maloj jedinici vremena jer se taktička situacija u takvim uvjetima borbe može naglo promijeniti.
Obuka iz urbane borbe koncipirana je tako da se u prvom dijelu najveći naglasak stavlja na rukovanje oružjem u složenim taktičkim uvjetima, odnosno da se provode raznolika i zahtjevna refleksna i situacijska gađanja i pojedinaca i timova koji zajednički djeluju.
Za postizanje vrhunskih rezultata bitan je timski rad, poštivanje procedura, a vrlo je važno i prepoznavanje protivnika, smirenost, reakcije na situaciju prilikom upada i čišćenja zgrade odnosno objekta. Zadovoljenjem preduvjeta prvog dijela obuke, odnosno dostizanjem sposobnosti svakog člana tima da brzo, učinkovito i nadasve sigurno djeluje na metu ili više njih, pristupa se drugom dijelu obuke.
U tom se dijelu uvježbavaju taktičke radnje u sklopu napadačkog tima koje su usmjerene u prvom redu na taktiku kretanja u uvjetima urbanog okružja uz istodobno pokrivanje svih potencijalno opasnih kutova i uz zaštitu tima u radijusu od 360 stupnjeva. Poseban se naglasak stavlja na taktiku borbe u prostorijama gdje se od pojedinca zahtijeva da do detalja poznaje raspored u napadačkom timu, dobro razumije svoja područja odgovornosti, što su primarni sektor, točke dominacije u objektu i prostorijama, kao i sve procedure postupanja s osobama koje se mogu zateći u objektu neovisno o tome jesu li potencijalna prijetnja.
Na temelju stečenih iskustava i naučenih lekcija tijekom provedbi takvih operacija, taktike, tehnike i procedure neprestano se mijenjaju s ciljem što učinkovitijeg djelovanja u urbanom okružju. Sve to zahtijeva od instruktora Satnije za obuku stalno praćenje trendova i prilagođivanje obuke najnovijim spoznajama iz tog područja vođenja ratnih operacija.

Klaudio Simonović, Foto: arhiva ZSS-a