Obuka za borbenog spasioca

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi provedena je od 3. do 19. rujna obuka za borbenog spasioca. Deset polaznika u potpunosti je usvojilo znanja i steklo vještine propisane Programom obuke za borbene spasioce i time steklo dodatnu osposobljenost DOS Z164 i licenciju za rad borbenog spasioca u trajanju od jedne godine.

Borbeni spasilac (Combat Life Saver – CLS), nezdravstveni je pripadnik postrojbe razine desetine, tima ili posade, koji je dodatno osposobljen i ovlašten za provedbu sljedećih postupaka: trijaža, zaustavljanje krvarenja, otvaranje i održavanje prohodnosti dišnog puta, zbrinjavanje tenzijskog pneumotoraksa, otvaranje perifernog venskog puta – uvođenje infuzije, imobilizaciju i postavljanje ozlijeđenih u odgovarajući položaj, ispunjavanje zahtjeva za medicinsku evakuaciju te ostale mjere i postupke naprednog pružanja prve pomoći. Pruža usto zdravstvenu potporu postrojbi do veličine satnije prilikom vježbi, obuke i/ili gađanja pješačkim oružjem do uključivo kalibra 12,7 mm.

Uz teorijski dio te potrebne vještine, naglasak je stavljen na kompletno zbrinjavanje ozlijeđenih. Polaznici uz realističan prikaz ozljeda uvježbavaju algoritam postupaka od trenutka stradavanja do dolaska MEDEVAC tima, pri čemu poduzimaju sve potrebne radnje i postupke. Nakon uvježbavanja u kabinetu, polaznici na LV-u “Glavica” prikazuju stečena znanja i vještine na terenu. U simuliranom borbenom okružju, u kojem ima ranjenih od pješačkog naoružanja i MES-a, moraju izvršiti misiju postrojbe te u potpunosti zbrinuti ozlijeđene, a ta im vježba uvelike služi kao glavna priprema za završni ispit vještina.

Voditelj Odsjeka zdravstvene službe u SzOiDL-u bojnik Stjepan Pitlović uručio je polaznicima nakon završene obuke licencije i potvrde. Polaznici su izrazili zadovoljstvo pristupom i stručnošću instruktora koji su proveli cjelokupnu obuku te ih tako osposobili za zahtjevnu ulogu borbenog spasioca.

Goran Mažar