Obukom na terenu potvrđuju teorijska znanja

Tijekom veljače kadeti Hrvatskog vojnog učilišta ”Dr. Franjo Tuđman“ sveučilišnih studija Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo, Vojno pomorstvo i Aeronautika provodili su u vojarnama ”Josip Jović“ u Udbini, ”Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, ”Petar Zrinski“ u Zagrebu, vojnom vježbalištu ”Gakovo“ te vojnom poligonu ”Gašinci“ zimske kampove

”Prebaci paljbu, prebaci paljbu,“ odjekuje vojnim vježbalištem ”Gakovo“ dok se iz obližnjeg šumarka čuje pucnjava, a kako bi situacija bila što sličnija onoj na pravom bojnom polju, tu su i dimne bombe koje pripadnicima suprotstavljenih strana smanjuju vidljivost. Kada je akcija završila, svi sudionici okupljaju se na čistini, a zapovjednici desetina izvještavaju iskusne instruktore o svakoj radnji koju su proveli tijekom ove zadaće. Tek je četvrti dan Zimskog kampa 3 pa su upute instruktora Kadetske bojne polaznicima kampa uobičajene te kroz kratku raščlambu nakon djelovanja kadetima ukazuju u čemu su u postupanju pogriješili. Upravo metoda pokušaja i pogrešaka treba kadete 17. naraštaja smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo,  dovesti do napretka, odnosno do samostalno uspješno završene zadaće.

”Sve ide prema planu. Prvi je tjedan Zimskog kampa i zamišljen tako da sve ide vođenim putem. Dakle, sve ono što su kadeti dobili kroz godinu teorijskim dijelom na predavanjima sad im vođenim putem pokazujemo u taktičkom dijelu te im dajemo priliku da griješe. Čim se dogodi pogreška, zaustavi se zadaća, instruktori ih upućuju što su krivo napravili i kako to ispraviti te se vraćaju na početnu poziciju. Tijekom drugog tjedna kampa počinju s planiranjem, od zaprimanja operativne zapovijedi pa do njezina provođenja. Tijekom ova dva tjedna odradit će sve od procesa planiranja, provedbe zadaće do njezina završetka,“ kaže zapovjednik Zimskog kampa 3, poručnik Martin Novaković.

Na kampu je na vojnom vježbalištu ”Gakovo“ ukupno 96 kadeta te deset generacijskih voditelja, odnosno kadeta pete godine kadetskog studija, koji  sukladno programu obuke i ocjenjivanja imaju dužnost biti suradnici u obuci i pomagati mlađim naraštajima te im pokazati sve ono što su svladali tijekom školovanja.

”Kamp traje 12 dana, odnosno 80 nastavnih sati, a s kadetima radi devet instruktora,“ objašnjava poručnik Novaković. Dodaje da će kadeti odrađivati zadaće vezane uz taktiku voda – od postupka vođenja postrojbe, prelaska opasnih područja, reakcija na izravnu i neizravnu vatru, zauzimanje očekujućeg područja, reakcije na improviziranu eksplozivnu napravu i sve drugo što je potrebno za provođenje taktičkih zadaća na razini voda.

Pješačka obuka

Uz kadete smjera Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo, njih 69, pješačku obuku prolazi i 27 kadeta treće godine studija Vojno pomorstvo. ”Kadeti Vojnog pomorstva tijekom zimskog semestra imaju kopnenu obuku i rade programsko područje taktika. Kad počne ljetni semestar, granaju se ovisno o svojoj specijalnosti. Snalaze se vrlo dobro, rade bazne elemente, uče temeljna znanja i ne ide se previše u širinu pješačke obuke,“ tumači zamjenik zapovjednika Zimskog kampa 3, natporučnik Igor Turk.

Kao i na svakom kadetskom kampu, s polaznicima najviše rade instruktori, a desetnik Saša Ravlić, instruktor u Kadetskoj bojni, ističe kako ove aktivnosti predstavljaju slijedno rastuću obuku. ”Ovdje ih se osposobljava za ono što će biti nakon završetka studija – zapovjednici vodova. Uče cijeli proces planiranja i vođenja voda. Konstantno ih rotiramo u ulogama zapovjednika vodova, prvih dočasnika, zapovjednika desetina kako bi shvatili kako funkcionira postrojba i kako bi se naviknuli na vojnu hijerarhiju. Vod, tehnike, formacije kretanja voda, planiranje napadnih, obrambenih operacija i sve što uključuje taktika,“ objašnjava desetnik Ravlić. Osim toga, kadete se stavlja i u uloge ”suprotne strane” jer tako bolje vide što njihovi kolege rade, no važno je da tijekom kampa svi polaznici prođu sve uloge – zapovjednika voda, prvog dočasnika te zapovjednika desetina i timova.

”Kadeti pokazuju veliko zalaganje i trud i zaista su pokazali velik napredak u kratkom vremenu. Iznimno su motivirani, znaju što trebaju raditi, no zapnu u onom dijelu kako to provesti i zato smo ovdje mi instruktori kako bismo ih usmjerili. Uživaju na terenima, sami kažu kako konačno rade ono što vojska radi. Moral im je na visokoj razini. U prvom tjednu više ih mi vodimo, a do kraja kampa očekujemo od njih veću samostalnost,“ zaključuje desetnik Ravlić. Nakon što su proveli zadaću pitamo i kadete za dojmove, a svi su složni kako je učenje i uvježbavanje na terenu onog što ih čeka nakon završetka studija zanimljivo te da im je motivacija za rad na visokoj razini.

”Vojni je poligon zahtjevan s uglavnom šumovitim područjem što je test za svakog zapovjednika voda koji se na određeni dan nalazi u toj funkciji jer se u tom trenutku testiraju sva naučena znanja. Za ovo smo se uvježbavali kako bismo to iskustvo pretočili u ono što se od nas traži, a to je zapovijedanje vodom. Motivacija je na visokoj razini, instruktori su jako strpljivi, s puno znanja i iskustva. Nakon svake aktivnosti razgovara se o tome što smo trebali napraviti, koja je bila zadaća, što smo krivo napravili i kako to možemo popraviti,“ rekao nam je kadet Marin Batur, smjer Vojno inženjerstvo. Kadetkinja Lucija Marijić, koja pohađa treću godinu Vojnog vođenja i upravljanja, u ovoj je zadaći imala ulogu zapovjednika desetine, a tu je ulogu uspješno svladala.

”Zapovjednik voda u ovoj je zadaći imao zahtjevniji zadatak jer je ovo nova uloga u kojoj se dosad nismo nalazili. Na kraju zadaće imamo osvrt na ono što smo proveli, ispravljamo jedni druge i učimo ono što nas dalje čeka. Instruktori nas stalno prate, usmjeravaju, vode nas i pomažu. Imaju razumijevanja za naše greške i daju sve od sebe da budemo što bolji,“ kaže kadetkinja Marijić. Pješačku obuku na ovom kampu prolazio je i kadet Ivan Zorica, smjer Vojno pomorstvo. ”Imamo puno toga svladati, no instruktori su dali sve od sebe. Pješački dio obuke potpuno je drugačiji od onog što inače radimo. Kolege iz drugih smjerova maksimalno su nam izišli u susret i pomažu nam sa svim zadaćama,“ rekao je kadet Zorica.

 Završna vježba i ocjenjivanje

Kadete treće godine studija na vojnom vježbalištu ”Gakovo“ posjetili smo na samom početku Zimskog kampa, kadete druge godine, odnosno 18. naraštaja preddiplomskih integriranih sveučilišnih studija Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo i Vojno pomorstvo na vojnom poligonu ”Josip Jović“ u Udbini ekipa Hrvatskog vojnika obišla je na samom kraju kampa. Imali smo priliku promatrati završnu vježbu tijekom koje su svi kadeti prikazali znanja i sposobnosti za koje su prethodno obučeni tijekom trajanja Zimskog kampa 2. Imali su zadaću pripremiti se za borbeno djelovanje, zatim prikazati tehnike i formacije kretanja, osobnu zaštitu NBKO, reakciju na izravnu i neizravnu paljbu, prelazak opasnog područja te napad desetinom. ”Dobro koordinirana akcija,“ komentirao je zadovoljno zapovjednik Zimskog kampa 2 poručnik bojnog broda Lovro Orešković nakon što su kadeti završili s vježbom te dodao kako je cilj ovog kampa bio osposobiti kadete znanjima, vještinama i sposobnostima za zapovjednika desetine pješaštva.

”Kroz Zimski i Ljetni kamp 2 te obuku kroz godinu, radne vikende, obučavamo  kadete za prve časničke dužnosti. Zimski kamp 2 provodi se u realnim zimskim i otežanim psihofizičkim uvjetima te broji 100 kadeta. Za provedbu kampa organizirana je potporna struktura instruktora iz Kadetske bojne, Temeljne časničke izobrazbe, te s kadetima V. godine u ulozi generacijskih voditelja. U suradnji sa ZSS-om kadeti su upoznati sa snajperskim puškama u uporabi u OSRH te ručnim bacačima granata,“ rekao je zapovjednik kampa te zahvalio i pripadnicima Središta za razvoj vođa “Marko Babić” i Opslužništvu vojarne “Josip Jović” na potpori za uspješnu provedbu kampa.

Časnički namjesnik Zlatko Turk, prvi dočasnik kampa, inače viši instruktor u Kadetskoj bojni, posebno je pohvalio veliku motiviranost kadeta i želju za usvajanjem novih znanja.
”Vidljiv je velik napredak kod kadeta, prvi je tjedan kampa koncipiran tako da ih instruktori obučavaju, a drugi je tjedan naglasak na vođenju i zapovijedanju te se provodi i ocjenjivanje. Kadetima se jako svidio ovakav praktični rad, to im je predah od učionice. Pripremamo ih za zapovjedne uloge koje će preuzeti nakon kadetske izobrazbe,“ kaže časnički namjesnik Turk.

Nakon uspješno provedene vježbe, bilo je vidljivo zadovoljstvo na licima kadeta.

” Kamp je ispunio sva moja očekivanja jer nam je instruktor prenio svoje znanje iz stvarnih situacija tako da smo si mogli dočarati kako to izgleda u pravom životu. U današnjoj završnoj vježbi ispunjeno je sve što smo planirali, nije bilo propusta, akcija je uspješno provedena,“ komentirao je kadet Alen Rubčić. I njegov kolega sa smjera Vojno pomorstvo kadet Slaven Mitrović zadovoljan je znanjima stečenim na ovom kampu: ”Vježbali smo tehnike i formacije, kretanje, reakciju na izravnu i neizravnu paljbu, prelazak opasnih područja. To je za nas vrlo korisno jer ne možemo biti fokusirani samo na mornaricu i zahvaljujući ovim stečenim znanjima možemo djelovati i na vodi i na kopnu. Iako nosimo drugačiju odoru, na terenu djelujemo kao jedno.“


Zimski kamp 1

Kadeti 19. naraštaja 1. godine studija smjera Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo, Vojno pomorstvo i Aeronautika Zimski kamp 1 provodili su na vojnom poligonu “Gašinci”. Tijekom kampa kadeti su svladavali obučne sadržaje iz područja temeljnih vojničkih vještina (DRVO) te su u terenskim uvjetima prolazili razne teme poput taktike, prve pomoći, osobne zaštite i rukovanje osobnim naoružanjem. ”Zimski kamp 1 presjek je naučenog teorijskog znanja te dio provedbe obuke Vojnog kampa 1, ujedno i cjelokupne obuke prve godine studija. Kamp i obuka zahtjevni su te se od kadeta očekuje predanost, motiviranost i volja za usvajanjem vojničkog, a u konačnici i časničkog znanja,“ rekao je zapovjednik Zimskog kampa 1 natporučnik Renato Ceci te istaknuo kako je kamp vodio pod geslom “UVIJEK NAPRIJED, NIKAD NAZAD!” kojim je želio potaknuti kadete da daju sve od sebe i da ne odustaju od svojeg cilja, a to je da postanu časnici Hrvatske vojske.


kadet Kenan Oruçi, smjer Vojno vođenje i upravljanje

 

“Dolazim s Kosova, a studij Vojnog vođenja i upravljanja na Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman“ odabrao sam jer sam oduvijek želio pomoći ljudima i zanimalo me kako stvari funkcioniraju u vojsci. Na kampu u Gašincima učimo puno korisnih stvari u radu s iskusnim instruktorima.”


kadet Marko Sudar, smjer Vojno vođenje i upravljanje

 

“Obuka je vrlo zanimljiva, stalno smo u zapovjednim ulogama što će nam koristiti u budućem radu. Također, samu obuka na kampu instruktori i časnici dobro su planirali, puno sam naučio i veselim se drugim obučnim sadržajima.”


kadetkinja Lorena Sorić, smjer Vojno pomorstvo

 

“Vojna je obuka zahtjevan dio školovanja svakog kadeta te traži koncentraciju i tjelesnu spremnost. Na obuci mi se najviše sviđa rukovanje osobnim naoružanjem te taktika pojedinca jer su to temeljne vojničke vještine koje svaki budući časnik treba znati.”


 Zimski kamp 4

Kadeti 16. naraštaja Zimski kamp 4 pohađali su na skijalištu Platak gdje se provodila obuka iz alpskog skijanja

”Obuku provode kineziolozi Hrvatskog vojnog učilišta koji su ujedno i licencirani učitelji skijanja. U prvom tjednu obuku je pohađalo 38 kadeta, a u drugom tjednu bilo ih je 39. Kadeti svladavaju elemente osnove alpskog skijanja kao što su spust ravno, plužni zavoj, osnovni zavoj, paralelni zavoj od brijega te brzo vijuganje. Nakon kampa kadeti mogu samostalno svladavati uređene staze po skijalištu,“ rekla je zapovjednica Zimskog kampa 4 poručnica Loreta Drenški.


 kadetkinja Nikolina Markuš

 

Nakon pet dana skijanja na skijalištu Platak u sklopu Zimskog kampa 4, kao i većina mojih kolega, mogu se pohvaliti kako sam usvojila osnove alpskog skijanja. Zahvaljujući trudu i sposobnostima kineziologa, koji su proveli iznimno kvalitetnu obuku za nas početnike, svi smo se zainteresirali za nastavak bavljenja ovim sportom. Našoj motivaciji pridonijeli su i idealni vremenski uvjeti i zimski ugođaj u kojem smo proveli ovih pet dana. Iako je bilo bezbroj padova, sve smo ih svladali uz smijeh i vratili se na HVU s iskustvom za pamćenje.


 kadet Marko Pedić

 

Dalmatinac sam i skijanje mi je do sada bila velika nepoznanica, no to se promijenilo tijekom Zimskog kampa, na skijalištu Platak. Imali smo priliku uz stručno vodstvo naših profesora kineziologa svladati temeljne vještine alpskog skijanja. U početku se činilo nemogućim, ali upornost i znoj probijaju se do svakog cilja, pa tako i u ovom slučaju. Bilo je i padova, ali samo su nas podsjetili da nismo od stakla te smo kroz smijeh hrabro nastavljali. Skijanje nije kao more, ali jako mi se svidjelo i ne mislim stati na ovom.


 

Tekst: Martina Butorac

Foto: Martina Stanković, Tomislav Brandt, Goran Resovac