Odlazak snaga u međunarodne operacije i misije – najveći logistički izazov

Sudjelovanje OSRH u NATO-ovoj aktivnosti Ojačana prednja prisutnost (enhanced Forward Presence – eFP) postavlja neke nove momente pred Zapovjedništvo za potporu. Uz pripadnike OSRH i dio materijalno-tehničkih sredstava, u Poljsku su otpremljeni SVLR-i M-92 Vulkan, a prema Litvi će u studenom borbena oklopna vozila Patria. “U svakoj organizaciji transporta postoje izazovi, no dosad za nas nije bilo nerješivih izazova ni nesavladivih zadaća,” ističe zapovjednik ZzP-a general-bojnik Mladen Fuzul…

Operacije i misije koje se provode izvan teritorija vlastite zemlje najveći su logistički izazov za sve oružane snage svijeta. OSRH, a posebno Zapovjedništvo za potporu, već imaju prilično iskustvo u misijama izvan Hrvatske. Dovoljno je spomenuti daleki Afganistan ili ipak nešto bliže Kosovo. Uspješne višegodišnje misije takve su i zahvaljujući ZzP-u, koji je svoj dio posla oko potpore našim pripadnicima uvijek obavljao u skladu s postavljenim zahtjevima. Ipak, NATO-ova aktivnost Ojačana prednja prisutnost (enhanced Forward Presence – eFP), barem po opsegu i intenzitetu transporta snaga i opreme, postavlja neke nove momente pred krovnu logističku ustrojstvenu cjelinu OSRH. Dosadašnje misije i operacije tražile su prije svega transport ljudstva i jednostavnijih te manjih materijalno-tehničkih sredstava.

Organizacija transporta za snage eFP-a počela je u ožujku 2017.
U Poljsku i Litvu otpremljeni su ili će biti otpremljeni veliki sustavi, samohodni višecijevni lanseri raketa (SVLR) M-92 Vulkan 122 mm i borbena oklopna vozila Patria CRO. Kako to obično biva kod ZzP-a, njegova uloga opet nije u fokusu interesa medija, no vjerujemo da stoji tvrdnja da u NATO-ovoj operaciji vjerojatno nikad nije bila značajnija. ZzP je spremno prihvatio svoje zadaće, saznajemo iz razgovora sa zapovjednikom general-bojnikom Mladenom Fuzulom. “Organizacija samog transporta najzahtjevnija je faza odlaska snaga u svaku međunarodnu operaciju. Drugim riječima, bez dobrog planiranja ZzP-a nema odlaska snaga ni imovine izvan Hrvatske. Pripreme za organizaciju transporta u Poljsku i Litvu počele su u ožujku, a intenzivirale su se tijekom lipnja, sve do odlaska 1. HRVCON-a eFPBG u Poljsku,” ističe general Fuzul. Podsjetimo, riječ je o hrvatskom kontingentu eFP-a u okviru borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država. Njegov je osnovni dio bitnica SVLR-a Vulkan, a stigao je u zemlju saveznicu tijekom listopada. Prijevoz ljudi i sredstava obuhvaćao je tri faze. Početkom listopada prethodnica snaga i NEP (snage Nacionalnog elementa potpore sastavljene uglavnom od pripadnika ZzP-a) samohodno su cestovnim putem stigli u vojnu bazu u Poljskoj.

Sredinom mjeseca autobusom je prevezena glavnina snaga HRVCON-a. Prijevoz materijalne imovine (SVLR-i, logistička vozila, 15 kontejnera s vojnom opremom) i pratnja vlaku izvršeni su željeznicom. Najveća briga posvećena je SVLR-ima, specifičnim oružnim sustavima koji su bili stavljeni u odgovarajući transportni položaj i zaštićeni od mogućih vremenskih utjecaja tijekom putovanja. Još puno prije utovara i polaska, svi SVLR-i Vulkan prošli su pregled samog vozila kao i paljbenog dijela, pri čemu su otklonjeni svi uočeni nedostaci i neispravnosti, a proveden je i remont određenih sklopova. Najveći dio posla obavljen je u Remontnom zavodu, uz znatnu pomoć posada kojima je to bila i obuka te priprema za zadaću. Pirotehničari Bojne za opskrbu su prije izdavanja iz skladišta ZzP-a i upućivanja pregledali materijalnu imovinu klase V (ubojna sredstva). “Kad je riječ o transportu ubojnih sredstava, ona spadaju u opasni teret za koji vrijede posebne mjere opreza, izrađuju se posebne dozvole i pravodobne najave nadležnim službama zemalja unutar kojih se obavlja transport,” istaknuo je general Fuzul, sa zadovoljstvom dodajući da su, unatoč zaprimljenoj velikoj količini opreme i naoružanja, svi transporti provedeni u skladu sa zadanim planovima i tijekom putovanja nije bilo problema u samom prijevozu. Da je riječ o složenoj zadaći govore i činjenice: u Poljsku je željezničkim kapacitetima prevezeno 950 tona opreme (duljina kompozicije iznosila je 350 m), dok će se u Litvu na jednak način prevesti oko 1310 tona (duljina kompozicije iznosit će 500 m). Sve pripreme tereta i utovara u kontejnere izvršili su pripadnici Bojne za opskrbu. Budući da je posrijedi specifičan izvangabaritni teret, on zahtijeva i bolju organizacijsku pripremu, veći opseg posla i angažman ljudi, s naglaskom na sigurnosti kod utovara i istovara, definiranja trasa, predviđanja i otklanjanja mogućih zastoja. Kad je riječ o postrojbama, ključnu ulogu u organizaciji međunarodnog strateškog prijevoza ima Odjel za promet i transport Logističkog operativnog središta ZzP-a. General Fuzul ističe i suradnju s civilnim institucijama. Naime, sukladno zakonskim propisima RH o javnoj nabavi, Ministarstvo obrane sklopilo je ugovor s tvrtkom AGIT d.o.o., koja je u vlasništvu HŽ-a i obavlja poslove željezničkog prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom prometu. “Suradnja na prijevozu željeznicom u Poljsku provedena je na visokoj razini,” napominje general Fuzul, a nema razloga da tako ne bude i s odlaskom u Litvu.

Završne pripreme za transport u Litvu
Kao i u slučaju Poljske, transport ljudi i sredstava u Litvu najavljen za zadnju trećinu studenog bit će podijeljen u tri faze: odlazak prethodnice, zatim vlaka s Patrijama i drugim većim teretom te glavnine snaga. Vozila Patria zbog dimenzija zahtijevaju posebne vagone i u željezničkom prijevozu klasificiraju se kao izvanredna pošiljka za koju je potrebno obaviti dodatne najave preko zemalja kroz koje se obavlja prijevoz, s obzirom na to da postoje određena pravila u međunarodnom željezničkom prijevozu. No, pripadnici ZzP-a već su iskusni i zadaće transporta provode u skladu s NATO-ovim i međunarodnim špediterskim propisima i standardima za transport. Ne treba zaboraviti da Zapovjedništvo u sve te kompleksne aktivnosti nije krenulo od nule. Bogato iskustvo u organizaciji prijevoza pripadnici ZzP-a stekli su na mnogim međunarodnim i domaćim vježbama. Primjerice, na vježbi Anakonda 16 organizirali su i proveli strateško izmještanje i povratak borbenih vozila Patria u Poljsku, a vrijedi spomenuti i iskustvo s vježbi Puma 16 na Slunju i ovogodišnjih Saber Strike 17 u Litvi, Saber Guardian 17 u Rumunjskoj i Brave Warrior 17 u Mađarskoj.
“U svakoj organizaciji transporta postoje izazovi koji se nameću tijekom priprema i provedbe transportnih operacija, no dosad za ZzP nije bilo nerješivih izazova ni nesavladivih zadaća. Prilikom organizacije prijevoza u Poljsku te završnih priprema za prijevoz u Litvu iskorištene su sve naučene lekcije i iskustva iz dosadašnjih organizacija prijevoza. Sam prijevoz u Poljsku prošao je bez problema. Možemo stoga zaključiti da kontinuirano sudjelovanje pripadnika ZzP-a na međunarodnim vojnim vježbama i u NATO-ovim aktivnostima izravno utječe i na podizanje cjelokupnih sposobnosti Zapovjedništva za potporu,” zaključuje general Fuzul.


Priprema borbenih sustava
U radioničkim kapacitetima Remontnog zavoda izvršena je priprema sredstava SVLR Vulkan i BOV-ova Patria kako bi bili spremni za upućivanje na zadaću i pouzdani tijekom aktivnosti. Priprema je obuhvatila radove preventivnog i korektivnog održavanja. Remontni zavod izradio je za potrebe HKoV-a prototip nosača opreme vojnika na vanjskom dijelu BOV-a PATRIA CRO te nosača dodatnih kutija streljiva za povećanje borbenog kompleta. Obavljen je također tehnički pregled minobacača 82 mm te postupci održavanja na laserskim daljinomjerima.


Smještaj u Poljskoj
Što se tiče uvjeta boravka hrvatskih vojnika u Poljskoj, u ZzP-u kažu da su pripadnici NEP-a još u fazi pripreme za odlazak kontingenta dobili uvid u tamošnju situaciju. Vojnici su smješteni u kompletno renoviranom čvrstom objektu na poligonu “Bemowo Piskie” na sjeveroistoku zemlje. Trenutačno se oprema Hrvatski kutak, u kojem će pripadnici kontingenta moći boraviti u slobodno vrijeme. Nisu zaboravljeni ni klimatski uvjeti jer su zime u Poljskoj u prosjeku hladnije nego u Hrvatskoj. Prije polaska u područje operacije svi pripadnici kontingenta zadužili su vojnu opremu za ekstremne zimske uvjete sukladno odobrenim kriterijima pripadanja.


Potpora NEP-a
Snage NEP-a i dalje su na području aktivnosti u Poljskoj te pružaju logističku potporu kontingentu OSRH. Uz pripadnike ZzP-a i Bojne veze, tu je i dušobrižnik. Intenzivnu pripremu i obuku pripadnika NEP-a, usmjerenu točno prema zadaćama u okviru eFP-a, provodilo je Središte za obuku i doktrinu logistike u Požegi. Njihova razina obučenosti i opremljenosti prošla je i potrebne procese ocjenjivanja. Svi će pripadnici NEP-a biti angažirani i u Litvi kad stigne prethodnica. Zanimljivo je i da se u Hrvatskoj u pripravnosti nalazi ZzP-ov mobilni tim za održavanje naoružanja i vozila, koji će biti angažiran po potrebi.


Transport ljudi i sredstava u Litvu
Transport ljudi i sredstava u Litvu najavljen za zadnju trećinu studenog bit će podijeljen u tri faze: odlazak prethodnice, zatim vlaka s Patrijama i drugim većim teretom te glavnine snaga. Vozila Patria zbog dimenzija zahtijevaju posebne vagone i u željezničkom prijevozu klasificiraju se kao izvanredna pošiljka za koju je potrebno obaviti dodatne najave preko zemalja kroz koje se obavlja prijevoz, s obzirom na to da postoje određena pravila u međunarodnom željezničkom prijevozu.

Domagoj VLAHOVIĆ; fotoarhiva HVGI-ja i ZzP-a