Odlikovani pripadnici OSRH u misiji Odlučna potpora

Pripadnici 9. HRVCON-a u misiji potpore miru Odlučna potpora u Afganistanu, satnik Darko Barišić i časnički namjesnik Predrag Cukrov, odlikovani su medaljama vojske SAD-a. Nagrađeni pripadnici raspoređeni su na dužnostima pod zapovijedanjem Združenog zapovjedništva za tranziciju sustava sigurnosti (Combined Security Transition Command-Afghanistan) u Kabulu.

Prigodna svečanost uručenja medalja održana je u kampu ”New Kabul Compound“ u Kabulu. Zamjenik zapovjednika Združenog zapovjedništva za tranziciju sustava sigurnosti američki general-bojnik Robert L. Marion, uručivši medalje zahvalio je pripadnicima Hrvatske vojske za ostvareni doprinos i rezultate u misiji.

Satnik Darko Barišić primio je medalju “Army Commendation Medal“ za doprinos u misiji i ostvarene rezultate na dužnosti savjetnika načelnika uprava za prosudbu i ocjenjivanje u Ministarstvu unutarnjih poslova (Ministry of Interior Affairs), Zapovjedništvu za obuku Afganistanske nacionalne policije (Training General Command) i Policijske akademije (Afghan National Police Academy). Temeljem dosadašnjeg iskustva i prethodnih sudjelovanja u misiji, svoje zadaće satnik Barišić uspješno je izvršavao u sastavu multinacionalnog Policijskog institucijskog savjetničkog tima (Police Institutional Advisory Team) u Upravi za razvoj snaga (Force Development).

Satnik Barišić obnašajući zadaće savjetovanja i pomoći (TAA) u Zapovjedništvu za obuku i regionalnim obučnim centrima Afganistanske nacionalne policije (ANP) najveći uspjeh ostvario je u pomoći izrade Metodike ocjenjivanja i prosudbe obuke Afganistanske policije (ANP), izrade bliskoročnih i kratkoročnih Planova za prosudbu i ocjenjivanje te iniciranje i organizaciju prosudbe, ocjenjivanja i nadzora u svim regionalnim obučnim centrima Afganistanske nacionalne policije u suradnji s časnikom ANP-a i potporom drugih tijela misije.

U suradnji s ostalim pripadnicima PIAT-a i časnikom ANP-a (savjetovanom osobom) sudjeluje u praćenju, izvršavanju i ispunjavanju točno određenih zadaća iz Strateškog plana Ministarstva unutarnjih poslova (MOI) u kojima je nositelj provedbe devet strateških zadaća od kojih su najvažniji Revizija i nadogradnja svih vrsta obuka za časnike ANP-a, izrada priručnika za časnike ANP-a te uspostava i korištenje intraneta u Ministarstvu unutarnjih poslova (MOI) i Zapovjedništvu za obuku ANP-a.

Časnički namjesnik Predrag Cukrov primio je medalju “Meritorious Service Medal” za ostvareni doprinos na dužnosti savjetnika prvog dočasnika Jedinstvenog zapovjedništva za obuku, izobrazbu i doktrinu Afganistanske vojske (Unified Training Education Doctrine-Command ANA) te dužnosti prvog dočasnika multinacionalnog Savjetničkog tima za obrazovne institucije Afganistanske vojske (Army Institutional Advisory Team) Uprave za razvoj snaga (Force Development) koji u svojem sastavu ima više od 150 pripadnika iz 13 koalicijskih zemalja.

Časnički namjesnik Cukrov obnašajući dužnost savjetovanja i pomoći (TAA) prvog dočasnika Jedinstvenog zapovjedništva za obuku, izobrazbu i doktrinu Afganistanske vojske (UTED-C ANA) najveći uspjeh ostvario je u pomoći izrade Strategije za unapređenje i standardizaciju dočasničke institucionalne obuke ANA-e. Zahvaljujući bogatom iskustvu u stvaranju dočasničkog lanca potpore (DLP) Hrvatske vojske te radu u prijašnjim misijama u Afganistanu, uvelike je pomogao u izgradnji dočasničkog lanca potpore UTED-C-a u preustroju i tranziciji afganistanskih institucija za obuku i izobrazbu ANA-e. Svojim doprinosom nastavio je tradiciju postignuća svih hrvatskih savjetnika – prvih dočasnika AIAT-a u prethodnim kontingentima Hrvatske vojske.

Na dužnosti prvog dočasnika AIAT-a časnički namjesnik Cukrov uz savjetovanje i potporu zapovjednika AIAT-a, najviše pozornosti posvetio je zadaćama sigurnosti svih pripadnika AIAT-a u kampu NKC, od upoznavanja svih pripadnika sa sigurnosnom situacijom, koordinacije postupaka AIAT-a u slučaju obrane kampa, praćenju poštivanja svih sigurnosnih procedura te organizacija obuke osvježenja za sve pripadnike AIAT-a sukladno RS SOP-ovima i zapovijedima. Doprinosom nagrađenih pripadnika 9. HRVCON-a raspoređenih na najviše savjetničke dužnosti koje OSRH nominiraju u misiju Odlučna potpora, nastavljena je prepoznatljivost hrvatskog vojnika u međunarodnim vojnim misijama.

Tekst i foto: Antonio Tokić