Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (II. dio)

Nakon veleredova slijede redovi, koji se dijele na redove s ogrlicom, redove s medaljonom i redove s medaljom s vrpcom. Medaljoni nisu namijenjeni za nošenje, ali svoje najviše odlikovanje u obliku medaljona nosio je general Krešimir Kašpar, pobočnik Predsjednika Republike. Međutim, praksa nošenja ogrlice u Republici Hrvatskoj nije poznata. Tek ju je jednom prigodom nosio general Martin Špegelj

Nošenje malih oznaka odlikovanja s istaknutim najvišim redom u obliku znaka reda (Adanić, S.; Kašpar, K.; Prister, B.; Ružić, I. (1997.) Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb), str. 48.

Red kneza Domagoja s ogrlicom odlikovanje je za ratne zasluge, a slijedi nakon Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom te Reda kneza Branimira s ogrlicom. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Sastoji se od osnovnog motiva medaljona ovalnog oblika izrađenog od srebra, koji se sastoji od motiva pozlaćenog strijelca koji napinje luk. Ispod osnovnog motiva strijelca nalazi se natpis “knez Domagoj”, a ispod natpisa stilizirani je prikaz predromaničkog ukrasa u obliku valova. Iznad medaljona motiv je hrvatskog državnog grba ispod kojeg je izveden prikaz ukriženih mačeva s oštricom prema gore.

Medaljon je učvršćen za ogrlicu prstenom s osnovnim motivom pletera. Ogrlica se sastoji od trake od svilenog moariranog ripsa u bojama šahiranih polja hrvatskog državnog grba. Taj se motiv nalazi i na vrpcama male oznake i umanjenice. Odlikovanje se sastoji od plamenca s motivom hrvatske trobojnice s ukrašenim krajevima zlatne boje. S vanjske strane plamenca upisuje se zlatnim slovima “predsjednik Republike Hrvatske”, a s unutarnje se odlikovanje dodjeljuje s datumom dodjele. Na plamenac se stavlja oznaka Reda. Red kneza Domagoja s ogrlicom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Do travnja 1996. godine Red kneza Domagoja s ogrlicom dodijeljen je 290 puta.

Red Nikole Šubića Zrinskog slijedi nakon Reda kneza Domagoja s ogrlicom. Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Na licu znaka Reda temelj je plavi emajlirani kvadrat srebrnih rubova iz čijih stranica izlaze crveni emajlirani krakovi sa srebrnim rubovima. Na krakove je položen, pod kutom od 45° u odnosu na plavi kvadrat, crveni emajlirani kvadrat sa srebrnim rubovima. U središnjem je polju reljefno istaknut pozlaćeni lik Nikole Šubića Zrinskog s uzdignutom sabljom u desnoj ruci.

Vrpce male oznake i umanjenice izrađene su od trake u boji državne zastave. Na maloj oznaci i umanjenici nalaze se umanjeni otkovi odlikovanja. Red Nikole Šubića Zrinskog dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru. Do travnja 1996. godine Red Nikole Šubića Zrinskog dodijeljen je 1009 puta.

Red bana Jelačića slijedi nakon Reda Nikole Šubića Zrinskog. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a odlikovanje je izrađeno u Radionici primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Odlikovanje se sastoji od srebrnog medaljona čiji se rubni dio sastoji od pleternog ornamenta sa stiliziranim pleterom u gornjem dijelu koji tvori izdvojenu krunu. U središtu je osnovni motiv s pozadinom emajliranom u bojama šahiranog grba. Osnovni motiv sastoji se od pozlaćenog prikaza poprsja bana Josipa Jelačića ispod kojeg se nalaze ukršteni mačevi s oštricom okrenutom prema gore. Unutar medaljona uz rub je istaknut natpis, lijevo od poprsja: “ban Josip”, a desno: “Jelačić”.

Vrpce male oznake i umanjenice odlikovanja odgovaraju vrpcama prethodnog odlikovanja, s osnovnim motivom poprsja bana Jelačića. Red sadrži standardizirani plamenac na koji je učvršćena oznaka Reda. Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovu ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama OSRH. Do travnja 1996. godine Red bana Jelačića dodijeljen je 136 puta.

Tekst: Marin SABOLOVIĆ