Odlikovanja Republike Hrvatske za vojne i ratne zasluge (III. dio)

I ovaj članak počinjemo neobičnom praksom nošenja odlikovanja Republike Hrvatske. Kao ni odlikovanja spomenuta u prethodnom broju, ni medalje s vrpcom u načelu se ne nose. Poznato je tek da je medalju Reda hrvatskog trolista, iako nije bilo najviše mu dodijeljeno odlikovanje, volio istaknuti načelnik Glavnog stožera OSRH general Zvonimir Červenko

 

General Zvonimir Červenko u svečanoj odori. Na lijevoj strani odore uočljiva je medalja Reda hrvatskog trolista (izvor fotografije nepoznat)

Red hrvatskog križa osmo je odlikovanje za ratne zasluge, a slijedi nakon Reda Ante Starčevića, Reda Stjepana Radića te redova Danice hrvatske. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Odlikovanje se sastoji od medaljona učvršćenog na vrpcu trokutastog oblika izrađenu od svilenog moariranog ripsa u bojama šahiranog grba. Medaljon se sastoji od okruglog ornamenta ispunjenog emajlom u izvornim bojama šahiranog grba u čijem se središtu nalazi prikaz križa izvedenog pleterom. Na naličju odlikovanja nalazi se koncentrični pleterni ornament te unutar njega natpis “Republika” duž gornjeg, a “Hrvatska” duž donjeg ruba. U sredini je natpis “hrvatski” i ispod njega “križ”. Vrpce male oznake i umanjenice odgovaraju vrpci medaljona, a na njima je učvršćen osnovni motiv križa s pleterom. Red hrvatskog križa dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pritom bili i teško ranjeni. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog križa dodijeljen je 1002 puta. Red hrvatskog trolista deveto je odlikovanje za ratne zasluge prema važnosnom slijedu. Slijedi nakon Reda hrvatskog križa. Autor idejnog rješenja je Miroslav Šutej, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Vrpce i trake odgovaraju prethodnom odlikovanju. Osnovni motiv nalazi se na medaljonu, maloj oznaci i umanjenici. Sastoji se od srebrnog pozlaćenog prikaza hrvatskog trolisnog križa ispunjenog bijelim emajlom, u čijem se središtu nalaze motivi povijesnih grbova s krune hrvatskog državnog grba. Obrubni je ispust osnovnog motiva pozlaćen. Na ispustu gornjeg kraka trolisnog križa i gornjem ispustu desnog i lijevog kraka izveden je natpis “Republika Hrvatska”, a na donjem ispustu desnog i lijevog kraka te na ispustu donjeg kraka “hrvatski trolist”. Iznad gornjeg kraka nalazi se kvadrat ispunjen emajlom u izvornim bojama šahiranog grba. Red sadrži standardizirani plamenac s oznakom Reda učvršćenom na plamenac. Red hrvatskog trolista dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog trolista dodijeljen je 1543 puta. Red hrvatskog pletera deseto je odlikovanje za ratne zasluge. Slijedi nakon Reda hrvatskog trolista. Autor idejnog rješenja je Stipe Sikirica, a odlikovanje je izrađeno u kovnici IKOM Zagreb. Vrpca i trake male oznake i umanjenice odgovaraju prethodnom odlikovanju. Osnovni motiv nalazi se na svakom od sastavnih dijelova odlikovanja. Sastoji se od srebrnog i pozlaćenog okruglog ornamenta ispunjenog bijelim emajlom iznad kojeg se nalazi motiv pleternog križa čije su ispune emajlirane crvenom bojom. Na naličju odlikovanja nalazi se koncentrični pleterni ornament te unutar njega natpis “Republika” duž gornjeg i “Hrvatska” duž donjeg ruba. U sredini je natpis “hrvatski” i ispod njega “pleter”. Red hrvatskog pletera dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana. Do travnja 1996. godine Red hrvatskog pletera dodijeljen je 331 put.

Marin Sabolović