Održan sastanak Upravljačkog odbora MATC-a

U sjedištu Direktorata Međunarodnog zrakoplovnog obučnog središta (Multinational Aviation Training Centre – MATC) u Vyškovu, Češka Republika, održan je 20. travnja godišnji sastanak Upravljačkog odbora MATC-a. Na sastanku je kao član Upravljačkog odbora sudjelovao i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane brigadni general Miroslav Kovač. Tijekom zasjedanja direktor MATC-a brigadir Miroslav Jenčík (CZE) izvijestio je članove Upravljačkog odbora o statusu Direktorata MATC-a te razvoju dokumentacije iz područja obuke, financija i prava. Raspravljalo se i o statusu Središta u smislu dostizanja inicijalne i pune operativne sposobnosti, kao i o programu rada i obuke za 2017. godinu. Upravljački odbor raspravljao je i o mogućnostima proširenja područja suradnje i obuke za što postoji zajednički interes zemalja članica. Inicijativa za uspostavu Međunarodnog zrakoplovnog obučnog središta (MATC) pokrenuta je 2011. godine u cilju standardizacije zrakoplovne obuke, povećanja interoperabilnosti te uštede troškova povećanjem efikasnosti i efektivnosti obučnih aktivnosti putem multinacionalne suradnje u okviru NATO-ove inicijative Pametne obrane (Smart Defence). U lipnju 2015. potpisan je Memorandum o suglasnosti uspostave Središta između zemalja članica (Češka Republika, Republika Hrvatska, Mađarska i Slovačka Republika). Cilj Središta je omogućiti širok spektar obuke pilota i zrakoplovnih tehničara optimizirajući postojeće kapacitete i infrastrukturu koje su zemlje članice stavile na raspolaganje za navedenu namjenu, a u skladu s dogovorenim i planiranim rasporedom i opsegom aktivnosti.
OJI HRZ i PZO