Održivost 18 – uvježbavanje logističke potpore u borbenom djelovanju

Kako bi se podigla razina osposobljenosti logističkih postrojbi brigade po svim elementima borbene logistike, kao i svih drugih postrojbi u korištenju te potpore, na vojnom poligonu ”Gašinci“ od 16. do 20. travnja oko 850 pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, Bojne za nuklearno-biološko-kemijsku obranu, Zapovjedništva za potporu te Inženjerijske pukovnije i Pješačke pukovnije sudjelovalo je u vježbi LOGEX Održivost 18

Logistički konvoj koji postrojbi u borbenom djelovanju pokušava dostaviti hranu, vodu, streljivo i gorivo, upada u zasjedu… U razmjeni vatre na bojišnici teško su ranjeni vojnici pa ih treba izvući s područja borbe i pružiti im adekvatnu liječničku pomoć… Neke su to od situacija koje su se mogle vidjeti na vojnoj vježbi LOGEX Održivost 18 održanoj od 16. do 20. travnja na vojnom poligonu ”Gašinci“. Vježbu su provodili pripadnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske kako bi se podigla razina osposobljenosti logističkih postrojbi brigade po svim elementima borbene logistike, kao i svih drugih postrojbi u korištenju te potpore.
”Sama vježba isplanirana je kroz tri planske konferencije – inicijalnu, glavnu i završnu, a u svojem fokusu ima logistiku i sva njezina funkcionalna područja – opskrbu, održavanje, transport, sanitetsku potporu i dušobrižništvo,” pojašnjava pukovnik Ivan Moric, čelnik planskog i ocjenjivačkog tima vježbe.
Sudionici vježbe prolazili su četiri točke osmišljene tako da svaki vojnik može uvježbati brzu i učinkovitu borbeno-servisnu potporu tijekom bojnih djelovanja brigade u vrlo realnim situacijama na terenu. Na samom početku logistički konvoj s hranom, vodom, streljivom i gorivom kreće prema području borbe, no u jednom trenutku upada u zasjedu. Neprijatelj iz prikrivenog područja otvara vatru, vozila ubrzavaju, no jedno je oštećeno i ne može nastaviti put. Cisterna s gorivom ipak je uspjela proći zasjedu pa zapovjednik odlučuje kako će dio konvoja nastaviti put. Vojnici se izvlače iz oštećenog vozila i iz rovova uzvraćaju paljbu, a zapovjedništvo obavještavaju o kvaru. Ubrzo im stiže potpora te se oštećeno vozilo uklanja. Za to vrijeme ostatak konvoja stiže na satnijsku opskrbnu postaju gdje ih očekuje dočasnik satnije i sva vozila zauzimaju svoje pozicije. To je ujedno i druga točka ove vježbe. Zbog lakšeg i bržeg rada, vozila se raspoređuju u krug, a dio tenkova izvlači se iz borbe te stiže na popunu. Slijedi opskrba metodom satnijske borbene komore, odnosno svaki od pristiglih tenkova istodobno prima jednu klasu (hranu i vodu, streljivo ili gorivo), a moguća je i manja zamjena osoblja. Kad jedan tenk završi s popunom, pomiče se na iduću poziciju, odnosno prima iduću klasu.

Prvu trijažu ranjenika na mjestu stradavanja obavljaju borbeni spasioci i počinje evakuacija s terena

”Ovo je po mnogočemu jedinstvena vježba. Koliko znam, niti jedna postrojba nije dosad provodila ovakvu logističku vježbu. Mogu reći da je složenija od manevarske jer ima dosta detalja o kojima treba voditi računa. Vježba je zamišljena da vrlo realno i životno predstavi ciklus ulaska opskrbe kroz ulaznu točku u brigadu do krajnjih korisnika, naših vojnika u rovu i povratno te zbrine i evakuira ranjenike koji, nažalost, stradavaju na bojištu ,” opisuje zapovjednik GOMBR-a brigadni general Denis Tretinjak koji je ujedno i direktor vježbe LOGEX.
Dok čekamo da počne i treća točka ove vježbe, a to je interakcija s neprijateljem, general Tretinjak dodatno pojašnjava zbog čega je ovakva logistička vježba važna za cijelu postrojbu.
”Ovakve vježbe znače jako puno za brigadu jer uvježbavamo logističke funkcije koje su možda nekad neopravdano zanemarene u uvježbavanju. Mi smo se prošle godine počeli uvježbavati u logističkim funkcijama jer smatramo da su jako važne. U povijesti ima mnogo primjera kad su veliki vojskovođe zanemarili logistiku pa su gubili ratove tako da smo odlučili pokrenuti obuku u tom smislu zbrinjavanja i evakuacija ljudi. U ovakvim vježbama vojnici grade samopouzdanje prema postrojbi, znaju da ona brine za njih,” dodaje zapovjednik GOMBR-a.
Tenkovi polako zauzimaju borbene položaje, a uz tenkove na terenu je i protuzračni sustav koji štiti snage od eventualnog napada iz zraka. Po terenu se raspoređuju i vojnici, a uskoro započinje i napad neprijatelja. U razmjeni vatre tri su vojnika ranjena.
”Ranjenika prvo povlače s mjesta ranjavanja iza vozila kako bi ga zaštitili od neprijatelja. Prvu trijažu na mjestu stradavanja obavljaju borbeni spasioci i počinje evakuacija ranjenika s terena“, objašnjava nam general Tretinjak koji sa suradnicima prati vježbu. Inače, radi se o vojniku koji ima dodatnu sposobnost, vještinu i znanje tako da na bojišnici može provesti osnovnu trijažu ranjenika, zna osigurati prohodnost dišnih putova, zaustaviti krvarenje, dati infuziju, otvoriti venski put, procijeniti vitalne funkcije i pripremiti ozlijeđenog za transport. Dok borbeni spasilac pruža pomoć ranjenima, član ocjenjivačkog tima prati tijek događaja na terenu i zapisuje ako je eventualno uočio neke nedostatke prilikom provođenja vježbe. Nakon što je vozilo s ranjenicima povučeno u pozadinu kako ne bi bilo izloženo daljnjim napadima, dolazi i njegova pratnja pa počinje evakuacija kopnenim putem prema sanitetskoj postaji. Ondje ranjenike dočekuje liječnički tim koji je prethodno obaviješten o kakvim se ozljedama radi.
Iako je jedan ranjenik u ovoj simuliranoj operaciji ”izgubio život“, sudionici se slažu kako je vježba uspješno provedena – svi su mogli uvježbati kako reagirati u realnim opasnostima na prvoj crti bojišta.
”Vježbu će proći oko 850 pripadnika postrojbe. Tako će sve osoblje logistike moći sudjelovati i imati priliku uvježbavati svoje sposobnosti i funkcije,” zaključio je direktor vježbe general Tretinjak.
Uz pripadnike GOMBR-a na vježbi su sudjelovali i pripadnici Bojne za nuklearno-biološko-kemijsku obranu, Zapovjedništva za potporu te Inženjerijske i Pješačke pukovnije.

Martina Butorac
Foto: Mladen Čobanović